Overslaan en naar de inhoud gaan

Verjaring en de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)

Verjaring en de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM); HR 24 november 2006 LJN AZ0418, NJ 2006, 642
met onder (veel) meer: " Het antwoord op de vraag of de verjaring van het rechtstreeks vorderingsrecht van art. 6 WAM op de verzekeraar kan worden gestuit door een stuitingsbrief als bedoeld in art. 3:317 lid 1 BW luidt mijns inziens op grond van het voorgaande nog altijd ontkennend. Naast de bedoeling en strekking van de verjaring van lid 5 van art. 10 WAM pleit hiervoor dat de speciale regeling gaat voor de algemene." Mr. R. Meelker in het
PIV-bulletin