Zoeken

Inloggen

Artikelen

VERJARING Rb R.dam 080709 na afwijzing ex 7:942 dient iedere 6 maanden gestuit te worden

VERJARING

Rb R.dam 080709 na afwijzing ex 7:942 dient iedere 6 maanden gestuit te worden
Verjaring rechtsvordering tegen verzekeraar tot het doen van een uitkering. Na afwijzing aanspraak door verzekeraar ex artikel 7:942, lid 2 BW dient de dan lopende verjaringstermijn iedere zes maanden gestuit te worden. LJN BJ3286 (samenvatting Rechtspraak.nl)

Deze website maakt gebruik van cookies