Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Amsterdam 180315 onvoldoende gesteld dat inkomensschade door ontbreken opleiding het gevolg is van seksueel misbruik en niet van verblijf in sekte

Rb Amsterdam 180315 € 50.000,00 smartengeld na seksueel misbruik van minderjarig meisje tijdens jarenlang verblijf in sekte; 
- onvoldoende gesteld dat inkomensschade door ontbreken opleiding het gevolg is van seksueel misbruik en niet van verblijf in sekte;
- bij gebreke van deugdelijke toelichting bij facturen tzv therapieen wordt schade begroot op jaarlijkse eigen bijdrage gedurende 6 jaar

Materiële schade

2.7.
[eiseres sub 2] vordert naast immateriële schade ook bedragen aan materiële schade. Allereerst vordert zij een bedrag van € 90.000,00 aan gederfd inkomen. Zij onderbouwt die schadepost met de stelling dat zij door alle gebeurtenissen nooit een gedegen opleiding heeft kunnen volgen en niet op haar eigen niveau heeft kunnen werken. Ter staving van haar stelling heeft [eiseres sub 2] jaaropgaven over de jaren 2012 en 2013 overgelegd waaruit blijkt dat zij een uitkering heeft ontvangen en daarnaast inkomen uit werk heeft verworven, hetgeen in mindering is gebracht op de ontvangen uitkering. Volgens [eiseres sub 2] is het redelijk om haar over de periode 2005 tot en met 2013 een bedrag van € 500,00 per maand bovenop het door haar verworven inkomen toe te kennen en omdat niet te verwachten is dat [eiseres sub 2] in de komende vijf jaren wel een normaal inkomen zal verwerven eenzelfde bedrag over de periode 2014 tot en met 2019. Dit komt neer op het gevorderde bedrag van € 90.000,00 dat [eiseres sub 2] aan inkomensschade als gevolg van het seksueel misbruik door [gedaagde sub 1] stelt te hebben geleden.

2.8.
In het licht van de betwisting van [gedaagden gezamenlijk] is de rechtbank van oordeel dat [eiseres sub 2] het gevorderde bedrag aan inkomensschade onvoldoende heeft onderbouwd. Daarbij is met name van belang dat niet is gesteld, laat staan onderbouwd, dat de gestelde inkomensschade het gevolg is geweest van het seksueel misbruik door [gedaagde sub 1] en niet door het verblijf van [eiseres sub 2] in de leefgemeenschap. [eiseres sub 2] stelt immers dat zij door alle gebeurtenissen nooit een gedegen opleiding heeft kunnen volgen en niet op haar eigen niveau heeft kunnen werken. Nu [eiseres sub 2] te dien aanzien niet aan haar stelplicht heeft voldaan, zal aan het door haar aangeboden bewijs niet worden toegekomen. Het gevorderde bedrag aan gederfd inkomen zal dan ook worden afgewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2015:1618