Zoeken

Inloggen

Verlies verdienvermogen van Jongeren

Verlies verdienvermogen van Jongeren

Meer artikelen...

 1. GHARL 100522 misbruik door buurman/huisvriend/docent; autismespectrumstoornis; schade deels toegerekend tzv VAV, studievertraging, reis- en medische kosten (3)
 2. College voor de rechten van de mens 030522 verboden onderscheid ogv geslacht door voor 16-jarige vrouw uit te gaan van arbeidsparticipatie van 26 u/w (2)
 3. RBLIM 090222 begroting VAV a.d.h.v. rapporten vza, ad-er en rekenkundige; langdurig seksueel misbruik van stiefzoon; € 1.197.826,-- (2)
 4. GHARL 060421 Seksueel misbruik kind, psychische schade, kans universitaire opleiding 50%; schade € 330.547,- na oordeel psychiater (3)
 5. RBZWB 090719 ernstig letsel 13 jarige; zonder ongeval zou zij gedurende de volledige loopbaan fulltime gewerkt hebben
 6. RBOVE 240419 Seksuele handelingen door buurman/leerkracht onrechtmatig; verplichting tot vergoeding van 80% vd schade. iudex calculat vav
 7. RBAMS 010618 verlies verdienvermogen na mishandeling
 8. Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht: de schaduwzijde van de vergelijking mét en zónder ongeval door Idya Karimi op 290617
 9. Rb Gelderland 110314 Botsing scooter-bromscooter in 1997. Berekening vav student journalistiek
 10. Rb Oost-Brabant 070916 whiplash 20-jarige; andere mogelijkheden dan personal shopper aanwezig om een inkomen te genereren dat gelijk is aan inkomen zonder ongeval
 11. Hof Arnhem-Leeuwarden 280616 enkelletsel 18-jarige leerling-monteur in 2000; verlies verdienvermogen te wijten aan eigen handelen/nalaten ihkv re-integratie
 12. Rb Amsterdam 180315 onvoldoende gesteld dat inkomensschade door ontbreken opleiding het gevolg is van seksueel misbruik en niet van verblijf in sekte
 13. Rb Overijssel 241214 seksueel misbruik; rapportage AD-er mbt twee jaar studievertraging en verlies verdienvermogen
 14. CRM 190814 Ezra Coskun zou vanaf haar 27ste 10 jaar niet werken en daarna 50%: verboden onderscheid ogv geslacht
 15. Een rechterlijk vooroordeel als feit van algemene bekendheid? door prof. mr. J.C.J. Dute op 24/10/13
 16. Rb Den Haag 230713 hersenletsel 10-jarige na aanrijding; VAV obv modaal salaris, 10 jaar geen werk vanwege kinderen en daarna 50%
 17. Rb Utrecht 071009 studievertraging niet aantoonbaar als ongevalsgevolg, art 300 Sr strekt niet ter bescherming tegen verminderde schoolprestaties
 18. Rb Middelburg 020507 geen schade door ongevalgerelateerde keuze om na MBO HBO te volgen
 19. Rb Zwolle 101104 partijen komen tot verschillende uitganspunten. Rb schakelt ad-er in
 20. Hof Leeuwarden 201206 17-jarige kapster gaat opleiding agogie volgen agv ongeval. schade
 21. Rb M.burg, 020305 studievertraging na sexueel misbruik
 22. Rb Middelburg 270906 gedaagde betwist stelling eiser dat hij niet meer kan werken; desk.bericht
 23. Aanbeveling schade in verband met studievertraging NPP
 24. Rb Haarlem 230806 toepassing ‘Indicateur jonggehandicapten’

Deze website maakt gebruik van cookies