Zoeken

Inloggen

Verlies verdienvermogen van jongeren

Verlies verdienvermogen van jongeren

Meer artikelen...

 1. GHARL 060421 Seksueel misbruik kind, psychische schade, kans universitaire opleiding 50%; schade € 330.547,- na oordeel psychiater (3)
 2. RBZWB 090719 ernstig letsel 13 jarige; zonder ongeval zou zij gedurende de volledige loopbaan fulltime gewerkt hebben
 3. RBOVE 240419 Seksuele handelingen door buurman/leerkracht onrechtmatig; verplichting tot vergoeding van 80% vd schade. iudex calculat vav
 4. RBAMS 010618 verlies verdienvermogen na mishandeling
 5. Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht: de schaduwzijde van de vergelijking mét en zónder ongeval door Idya Karimi op 290617
 6. Rb Gelderland 110314 Botsing scooter-bromscooter in 1997. Berekening vav student journalistiek
 7. Rb Oost-Brabant 070916 whiplash 20-jarige; andere mogelijkheden dan personal shopper aanwezig om een inkomen te genereren dat gelijk is aan inkomen zonder ongeval
 8. Hof Arnhem-Leeuwarden 280616 enkelletsel 18-jarige leerling-monteur in 2000; verlies verdienvermogen te wijten aan eigen handelen/nalaten ihkv re-integratie
 9. Rb Amsterdam 180315 onvoldoende gesteld dat inkomensschade door ontbreken opleiding het gevolg is van seksueel misbruik en niet van verblijf in sekte
 10. Rb Overijssel 241214 seksueel misbruik; rapportage AD-er mbt twee jaar studievertraging en verlies verdienvermogen
 11. CRM 190814 Ezra Coskun zou vanaf haar 27ste 10 jaar niet werken en daarna 50%: verboden onderscheid ogv geslacht
 12. Een rechterlijk vooroordeel als feit van algemene bekendheid? door prof. mr. J.C.J. Dute op 24/10/13
 13. Rb Den Haag 230713 hersenletsel 10-jarige na aanrijding; VAV obv modaal salaris, 10 jaar geen werk vanwege kinderen en daarna 50%
 14. Rb Utrecht 071009 studievertraging niet aantoonbaar als ongevalsgevolg, art 300 Sr strekt niet ter bescherming tegen verminderde schoolprestaties
 15. Rb Middelburg 020507 geen schade door ongevalgerelateerde keuze om na MBO HBO te volgen
 16. Rb Zwolle 101104 partijen komen tot verschillende uitganspunten. Rb schakelt ad-er in
 17. Hof Leeuwarden 201206 17-jarige kapster gaat opleiding agogie volgen agv ongeval. schade
 18. Rb M.burg, 020305 studievertraging na sexueel misbruik
 19. Rb Middelburg 270906 gedaagde betwist stelling eiser dat hij niet meer kan werken; desk.bericht
 20. Aanbeveling schade in verband met studievertraging NPP
 21. Rb Haarlem 230806 toepassing ‘Indicateur jonggehandicapten’

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies