Overslaan en naar de inhoud gaan

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 160316 berekening verlies verdienvermogen zelfstandige vereist informatie inkomensverloop in jaar van ongeval

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 160316 letsel inhalende motorrijder door linksafslaande auto; automobilist 90% aansprakelijk;
- berekening verlies verdienvermogen zelfstandige vereist informatie inkomensverloop in jaar van ongeval

4.6

Het tweede punt van geschil betreft de omvang van de door Eiser geleden en nog te lijden schade. Hij vordert allereerst een maandelijks bedrag van Afl. 1.925,- per maand als verlies aan inkomen. Nagico heeft daartegen ingebracht dat voor de aanname van dat bedrag onvoldoende feiten op tafel zijn gekomen. De verklaring van de accountant van Eiser is voor Nagico op dat punt niet afdoende. Het Gerecht kan zich dat standpunt van Nagico wel voorstellen. Eiser moet in staat zijn om zijn inkomensverloop in het jaar 2014 inzichtelijk te maken. Het ongeval deed zich voor in de maand november, zodat er zeker tien maanden in kaart kunnen worden gebracht. Afhankelijk van het verloop van het inkomen kan worden bezien over welke periode het inkomen moet worden meegenomen als referte-inkomen. Bij sterk wisselende inkomen is het verdedigbaar dat dit een reeks van jaren is, bij inkomen met juist een meer stijgende lijn, is die noodzaak er minder.

4.7
Het Gerecht heeft dus op dit punt behoefte aan nadere informatie. Hij zal Eiser opdragen de (financiële) stukken waaruit het inkomensverloop in het jaar 2014 kan worden afgeleid in het geding te brengen, zodat die op de te bepalen comparitie van partijen kunnen worden besproken. Daarbij kan tevens aan de orde komen of sprake is van blijvend dan wel tijdelijk verlies aan inkomen.

4.8
Hiermee komt het Gerecht bij het volgende geschilpunt, te weten de eindsituatie van het letsel van Eiser. Kennelijk is daarover nog geen duidelijkheid. De informatie die Eiser heeft overgelegd schetst nog geen medische eindsituatie. Kennelijk heeft Nagico er op dit moment voor gekozen nog niet zelf een inschatting van de ernst van het letsel te laten maken door een medisch adviseur. Het Gerecht neemt daarvan kennis, maar wijst Nagico erop dat de voortgang van de procedure erbij gebaat is dat beide partijen goed beslagen ten ijs komen. Omdat een comparitie van partijen zal worden gelast en het Gerecht met partijen wil bezien in hoeverre een definitieve regeling kan worden getroffen, raadt hij beide partijen aan zich te voorzien van medisch advies.

4.9
Ten behoeve van deze comparitie van partijen zal Eiser de meest recente medische informatie in het geding dienen te brengen. Tevens verlangt het Gerecht dat beide partijen een medisch advies in het geding brengen waaruit kan worden afgeleid wat de prognose is van het door Eiser opgelopen letsel.

4.10
Het Gerecht wijst partijen erop dat de zaak na de comparitie van partijen in beginsel voor vonnis komt te staan en partijen niet opnieuw een schriftelijke ronde krijgen. ECLI:NL:OGEAA:2016:238