Zoeken

Inloggen

Verlies verdienvermogen van Zelfstandigen

Verlies verdienvermogen van Zelfstandigen

Meer artikelen...

 1. RBAMS 280922 Eindvonnis; begroting VAV; bedrijf voor glasvezel en andere kabelwerken; vermindering werkweek tussen 62 en 68 geheel speculatief
 2. GHSHE 300822 onvoldoende aannemelijk gemaakt dat bepaalde opdrachten zijn misgelopen
 3. RBMNE 150622 geen letsel; gederfde inkomsten medisch specialist; Schatten omvang (toekomstige) schade; Stelplicht en bewijslast bij begroting schade
 4. RBAMS 180522 geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen rapport bedrijfseconoom, begroting VAV in bedrijf gericht op leggen van glasvezelkabels en andere kabelwerken
 5. RBDHA 040522 eindoordeel over (belastingheffing over) VAV zelfstandige (winstuitkering als dividend of als salaris)
 6. HR 180222 Hof stelde te hoge eisen aan stelplicht tzv gederfde inkomsten en had schade moeten schatten; geen strenge eisen voor situatie zonder ongeval (3)
 7. RBGEL 190122 verkeersruzie; geen smartengeld boven € 4500, wel € 316 voor bril; onvoldoende onderbouwing voor gemiste opdracht twv € 80.000,00
 8. RBDHA 050122 ivm lange duur procedure schat rechtbank schade zelf; VAV zelfstandig interim manager in het hogere segment
 9. GHDHA 161121 ook in hoger beroep onvoldoende gesteld of gebleken dat financiële schade is geleden; geen aanleiding om deskundigen in te schakelen
 10. RBNNE 151021 Rb volgt gezamenlijk deskundige tzv inkomen overledene; branchecijfers wegen zwaarder dan ervaringscijfers over korte periode (3)
 11. RBROT 220921 knieletsel dierenarts, rapport vza en ad-er; restverdiencapaciteit; opkomend voordeel uit AOV
 12. RBMNE 131021 bureauonderzoek verzekeraar tzv wzh rijschoolhouder leidt niet tot bijstelling uitgangspunten berekening VAV
 13. RBAMS 190821 vordering VAV onvoldoende uitgekristalliseerd en nog niet geschikt om in deelgeschil te worden beslist
 14. RBZWB 270219 geen letsel; dat eiseres gedurende 16 maanden geen onderneming heeft kunnen drijven heeft niet tot schade geleid
 15. GHAMS 200421 onvoldoende onderbouwing VAV zelfstandig autohandelaar, ondanks verklaring boekhouder
 16. GHAMS 140120 bewijsopdracht tzv nadere onderbouwing VAV autohandelaar
 17. RBROT 210421 VoVo, voorschot € 296.209,00; getraumatiseerde artrose bij zelfstandige, 4 expertises, neur, orth, vza, ad
 18. GHARL 160221 schade na ruzie in verband met een taxi, afwijzing vanwege onvoldoende onderbouwing vwb VAV zelfstandige; smartengeld € 1500
 19. RBROT 060121 mishandeling ex-schoonvader; vav niet aangetoond, wel vergoeding voor medische kosten, verleturen en smartengeld
 20. HR 181220 Art. 81 lid 1 RO; geen letsel; waardevermindering van aandelen; afgeleide en/of rechtstreekse schade. concl. AG Hartlief
 21. RBDHA 250919 Verklaring voor recht inhoudende dat verzekeraar niets meer verschuldigd is aan slachtoffer toegewezen
 22. RBNHO 281020 na vz-geneeskundig en ad onderzoek blijkt dat daling visus van 40% naar 10% slechts gedurende een korte periode tot schade heeft geleid
 23. PIV Bulletin 2020, afl. 3 Interview met Rogert Mulder, Grote diversiteit in letselschadezaken met ondernemers
 24. GHSHE 010920 voorschotten tzv kosten interimmanagers dienen met VAV verrekend te worden, zelfstandig onderneemster moet € 845.011,48 terugbetalen
 25. RBROT 220720 VAV zelfst. loodgieter met beperkt mogelijkheden in wzh elders; geen schending schadebeperkingsplicht; nader ad- en rekenkundig onderzoek nodig
 26. GHARL 260520 m.h.o instandhoudend effect van de procedure zal het hof rekening houden met afname van klachten; volgt bespreking schadeposten w.o. VAV
 27. GHARL 290119 ongeval 1992; VAV na arbeidsdeskundig- en bedrijfseconomisch onderzoek tzv schade 22 jarige in agrarisch bedrijf ouders
 28. PHR 060320 deskundigenbericht bedrijfseconoom; VAV agrariër
 29. RBOBR 220120 VAV melkveehouder
 30. GHARL 210519 ongeval 1997; "Opgepimpt” cv op LinkedIn-profiel, wel vragen dienaangaande, maar geen harde aanwijzingen voor met opgegeven functies verdiend inkomen
 31. GHARL 121217 ongeval 1997; omvang restverdiencapaciteit. Vragen over hypothetisch inkomen gezien LinkedIn profiel
 32. GHAMS 091018 causaal verband tussen mishandeling en schouderluxatie; begroting vav transportbegeleider
 33. RBAMS 040419 verzekeraar niet gebonden aan rapport ad-er vanwege gebreken in opdracht en rapport zelf; volgt afwijzing verzoek om bevoorschotting
 34. RBGEL 200219 schatting vav kapster
 35. GHAMS 290119 Beroepsfout advocaat; begroting VAV door vergelijking van inkomen uit dienstbetrekking en inkomen als zzp’er. Correctie van zzp-inkomen
 36. GHSHE 220119 hof gaat voor schadebegroting uit van gezamenlijk aangezochte deskundigen en streept, met de rechtbank, goede tegen kwade kansen weg
 37. GHSHE 220119 Hof is van oordeel dat de rekenkundige zijn bevindingen, conclusies en berekeningen goed, logisch en overtuigend heeft gemotiveerd
 38. GHARL 111218 whiplash; verlies verdienvermogen zelfstandige boer; vergoeding voor investeringen (deels), kosten herstructurering en arbeidsverlichtende machines
 39. RBOVE 190918 schadebegroting na letsel aan pink; gemiste managementfee; vav geschat op € 45.000,00 bruto
 40. GHARL 030718 schadebegroting bezien vanuit de bedrijfseconomische prestaties in het verleden en prognose voor situatie zonder ongeval
 41. Rb Gelderland 131115 advocaat dient in te zien dat onderbouwing van causaal verband en schade gewenst is; volgt afwijzing kosten
 42. Hof Den Haag 291116 Berekening verlies verdienvermogen zelfstandige jurist na fietsongeval en waardering deskundigenberichten
 43. Rb Limburg 080217 verlies arbeidsvermogen € 48.599,90; deels afgewezen, betrokkene had een “statutory sick pay" moeten aanvragen (£ 30 per week)
 44. Hof Arnhem-Leeuwarden 011116 oorzaken faillissement bedrijven DGA vereist bedrijfseconomisch onderzoek; ook bij wegvallen bedrijven bovenmodaal inkomen alleszins aannemelijk; bevoorschotting obv fiscaal minimumsalaris DGA
 45. Rb Overijssel 150616 letsel zelfstandig ondernemer; geen rechtsgrond voor vordering tzv intredesom vennootschap en kosten financieel adviseur
 46. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 160316 berekening verlies verdienvermogen zelfstandige vereist informatie inkomensverloop in jaar van ongeval
 47. Rb Zeeland-West-Brabant 010216 KG: aanvullende bevoorschotting verlies verdienvermogen ondernemer obv berekening ingeschakelde deskundige
 48. HR 260216 onderneemster met whiplash stelt cassatie in tzv omvang arbeidsvermogenschade; art. 81 lid 1 RO
 49. Rb Noord-NL 141015 whiplash, beperking looptijd schade eigenaar kinderkledingzaak, omdat zij ander passend werk had kunnen verrichten
 50. Rb Oost-Brabant 091215 verlies oog en psychische klachten door onrechtmatig geleverd vuurwerk; afweging scenario's verlies verdienvermogen zelfstandige verkoper met korte referteperiode
 51. Rb Midden-NL 091215 gelet op langdurige werkloosheid in verleden, faillissement enige opdrachtgever en leeftijd is nadere concretisering arbeidsmogelijkheden zonder ongeval vereist
 52. Rb Noord-Holland 281015 schadebeperkingsplicht ingevuld door wzh in eigen onderneming, maar structurele verliezen zijn voor eigen rekening
 53. Rb Midden-NL 110915 aanvullend voorschot zelfstandig stratenmaker afgewezen; bewijsopdracht mbt omvang verlies verdienvermogen; zwart werk onvoldoende aangetoond
 54. Hof Arnhem-Leeuwarden 150915 begroting verlies verdienvermogen zelfstandig stratenmaker over periode tot hartfalen
 55. Rb Gelderland 080715 letselschade aannemer; rechtbank stelt uitgangspunten vast
 56. Rb Gelderland 050815 whiplash en psychische klachten biodynamische boer; schade door herstructurering van voor ongeval nauwelijks renderend bedrijf
 57. Hof 's-Hertogenbosch 240315 whiplash aardewerkhandelaar na ongeval in 1998; bezwaren tegen rapportages verzekeringsarts en arbeidsdeskundige verworpen
 58. Rb Noord-Holland 191114 gebroken pols; ontbreken dagomzet melken en kosten boerenhulp over periode dat arm in gips zat toegewezen; misgelopen inkomsten zoon niet aangetoond
 59. Hof 's-Hertogenbosch 120814 hypothetisch inkomen zonder ongeval niet obv kosten vervanger, maar op netto bedrag dat echtgenoot als directeur heeft ontvangen
 60. Hof 's-Hertogenbosch 120814 vanwege gemeenschap van goederen abstrahering van feitelijke eigendomsverhoudingen, winstverdeling en salaris; kosten interim management vergoed
 61. Rb Zeeland-West-Brabant 010513 VAV zelfstandige; kans dat slachtoffer terugloop boekingen had kunnen voorkomen wordt door bedrijfseconoom gering geacht; afwijzing
 62. Rb Noord-NL 140514 rapport AD-er en expert arbeidszaken onvoldoende gemotiveerd mbt refertejaar inkomen; deskundigenbericht
 63. Rb Zeeland-West-Brabant 260613 staking restaurant met en zonder ongeval; bij benutting restcapaciteit arbeid is 33% van minimumloon schade
 64. Hof 's-Hertogenbosch 051113 bijverdiensten als nagelstyliste obv hoogte inkopen geschat op netto € 500,00 per jaar
 65. Rb Rotterdam 080513 whiplash; korting op begrote schade ZZP-er omdat deze pas na circa drie jaar zijn onderneming liquideert
 66. Hof Amsterdam 150113 verkeersongeval kroegbaas; beperkingen voor "sjouwen" leiden niet tot vav omdat personeel de taken kan vervullen
 67. Hof Amsterdam 181212 whiplash; Hof beperkt looptijd VAV tot 1 jaar wegens pre-existente klachten
 68. Rb 's-Gravenhage 180712 schade dij-zenuw; onvoldoende betrouwbare gegevens financiële rapportage; vav dga begroot obv daling van salaris
 69. Hof 's-Hertogenbosch 170712 arbeidsongeval zzp-er; te overleggen stukken ivm beoordeling verlies arbeidsvermogen
 70. Rb Breda 040412 vanwege gemeenschap van goederen abstrahering van feitelijke eigendomsverhoudingen, feitelijke winstverdeling en feitelijk toegekend salaris
 71. Hof 's-Hertogenbosch 140212 dubbele kaakbreuk na vechtpartij; schade ZZP-er begroot a.d.h.v. niet gewerkte uren, x kostprijs ter vervanging ingehuurde ZZP-ers
 72. Rb Amsterdam 091111 verlies arbeidsvermogen kapper/gokkastenverhuurder; eindleeftijd 67; cijfers van 3 jaar voor ongeval relevante representatieve periode
 73. Hof 's-Hertogenbosch 081111 arbeidsvermogensschade vennoot berekend a.d.h.v. niet gewerkte uren x gemiddeld uurloon ingehuurde ZZP-ers;
 74. Hof 's-Hertogenbosch 090811 dystrofie, schadebegroting ZZP-er zonder boekhouding; geen 60, maar 40 uur per week tot 60ste; daarna 20 uur pw
 75. Rb Utrecht 060411 Postwhiplashsyndroom, verlies arbeidsvermogen; gemiste carriere als zelfstandige
 76. Rb Middelburg 130711 vraagstelling voor econoom, tzv verlies arbeidsvermogen zelfstandig ondernemer
 77. PIV-Bulletin 2011, 4 Werkgeversregres, loon, dividend en de DGA, E.M.Dijkers en A.B. Peters
 78. Rb Dordrecht 200411 verlies verdienvermogen zelfstandige na knieletsel ; gevorderd 88426; toegewezen 10000
 79. Rb R.dam 151210 KG klusbedrijf-webwinkel; belang bij voorschot voor eiser thans groter dan belang Amlin om absoluut zeker te weten dat zij niet teveel uitkeert.
 80. Rb Den Bosch 120111, X/London, overlijdensschade, schadebegroting zelfstandig autohandelaar,
 81. Rb Dordrecht 190111 schade vanwege tempovertragingen en machinewerk; oordeel over bevindingen Ad-er en econoom
 82. Hof Leeuwarden 261010 bepaling verlies verdienvermogen bij tandarts; eindleeftijd 62
 83. Rb Arnhem 290910 vaststelling maatmaninkomen zelfstandig bouwondernemer, AOV wordt als opkomend voordeel in aanmerking genomen
 84. Rb Utrecht 131010 zou slachtoffer directeur zijn geworden in familiebedrijf. Rb gelast deskundigenbericht naar persoonlijke eigenschappen en capaciteiten
 85. Hof A.dam 090310 inkomenschade na brand; nu verdiencapaciteit onaangetast is is 2 1/2 jaar redelijke termijn ter verwerving van andere inkomsten
 86. Hof Den Bosch 200710 vennoot in vof is niet vorderingsgerechtigd; begroting schade aan de hand van gemiste uren tegen-tarief ingeschakelde ZZP-ers
 87. Hof Den Bosch 060410 vaststelling schade coupeuselerares met cursussen aan huis
 88. Rb Roermond 211009 schadebecijfering voor klusjesman zonder administratie, aangifte ob of ib. rekenrente 2,5%
 89. HR 050609 rijschoolhouder verzweeg nieuwe werkkring
 90. Rb Zutphen 290409 huisarts; schade vanwege belastingnadeel tgv niet meer aftrekbare praktijkkosten
 91. Rb Zutphen 290409 schade huisarts eindleeftijd 65, doch na 62ste slechts voor 60%
 92. Rb Arnhem 250309 zelfstandige, Rb volgt arbeidsdesk. onderzoek, invloed faillissement,restverdiencap
 93. Rb A.dam 240908 becijfering vav zelfst. architect op basis van perc. winst of perc. omzet
 94. Hof Den Bosch 100608 whiplash, stucadoor met 10 man personeel, hyp. productiegroei, eindleeftijd 60
 95. Hof A.dam 041108 arbeidsongeschiktheidsverzekering aangemerkt als schadeverzekering
 96. Hof Arnhem 041108 eindleeftijd zelfstandige 60, cf toezeggingen pensioen-bv
 97. Rb A.dam 210508 begroting schade startend zelfstandige projectmanager
 98. Rb Roermond 150508 k.g.; € 200.000,- voorschot op schadevergoeding van directeur
 99. Hof Den Bosch 190208 enkelletsel na vlucht voor aanvallende koe; Wajong-uitkering, zelfstandige
 100. Rb Middelburg 010306 slachtoffer vordert waardeverlies van aandelen na faillissement bv
 101. Rb R.Dam 120706 verlies verdienvermogen zelfstandige, bepaling maatschapscontract
 102. Hof Arnhem 230506 verlies arbeidsvermogen DGA (afgewezen want geen inkomensverlies)

Deze website maakt gebruik van cookies