Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Arnhem 230506 verlies arbeidsvermogen DGA (afgewezen want geen inkomensverlies)

Hof Arnhem 23-05-06 verlies arbeidsvermogen DGA (4.16  In eerste aanleg heeft [appellante] ter zake van materiële schadevergoeding de gemiste opbouw van eigen vermogen in de vennootschap, waarvan zij samen met haar partner de aandelen hield, gevorderd (vordering sub a en c). In hoger beroep heeft zij haar vordering ter zake van materiële schadevergoeding gewijzigd en vordert zij, onder meer, vergoeding van verlies aan arbeidsvermogen bestaande uit enerzijds gederfd salaris directeur/grootaandeelhouder (DGA) over de periode van 1 mei 2003 (datum beëindiging onderneming) tot 1 september 2009 (datum bereiken 65-jarige leeftijd) en anderzijds gederfde inkomsten uit aanmerkelijk belang (dividenduitkering) over de periode van 1 april 1994 tot 1 september 2009. Beide posten zijn aan te merken als vermogenschade die [appellante] zelf, in haar hoedanigheid van DGA, lijdt. LJN AY5110