Zoeken

Inloggen

Artikelen

Mr. L Bleij; Strikte causaliteit in de verzekeringsovereenkomst (Wettelijke regels en bewijslast ...

Mr. L Bleij; Strikte causaliteit in de verzekeringsovereenkomst (Wettelijke regels en bewijslast ...)
Het Hof Amsterdam heeft op 10 april 2008 een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot de vraag of sprake was van een gedekt evenement in de zin van een reis- en ongevallenverzekering. Ter beantwoording van deze vraag beoordeelde het hof of causaal verband bestond tussen een ongeval en lichamelijke klachten die een uiting zijn van een conversiestoornis. Het arrest verdient bespreking, omdat over deze problematiek weinig rechtspraak bestaat. In het hierna volgende wordt allereerst de casus besproken. Daarna worden achtereenvolgens het verschil in causaliteit en de bewijspositie van ‘een slachtoffer’ dat zijn eigen verzekeraar aanspreekt afgezet tegen ‘een slachtoffer’ dat (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij aanspreekt. Eén en ander wordt tenslotte geïllustreerd aan de hand van recente jurisprudentie. Mr L. Bleij in het PIV-Bulletin 2008, 7

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies