Zoeken

Inloggen

Artikelen

OGEAA 101018 eenzijdig ongeval; ondanks met informatie SEH tegenstrijdig politierapport vermoeden van alcoholgebruik; geen dekking; bestuurder mag tegenbewijs leveren

OGEAA 101018 eenzijdig ongeval; ondanks met informatie SEH tegenstrijdig politierapport vermoeden van alcoholgebruik; geen dekking; bestuurder mag tegenbewijs leveren

DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1
Op 20 december 2016 heeft een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden nabij [perceel], waarbij de personenauto van [Eiseres] betrokken was. Ten tijde van het ongeval werd die auto bestuurd door de dochter van [Eiseres], [naam dochter]. Het voertuig is allrisk verzekerd bij Nagico.

2.2
Van het ongeval is een politierapport opgemaakt. In dat rapport staat vermeld:

Alcoholgebruik: Nee.

2.3 [
naam dochter] is overgebracht naar de SEH van het ziekenhuis. Op het formulier van de SEH is genoteerd:

A:… alcohol +++

E: …Alcoholfactor ++

2.4
Nagico heeft aan [Eiseres] uitkering van de schade aan de personenauto geweigerd omdat sprake is van een uitsluiting in de polisvoorwaarde, te weten onder 12, aanhef en sub s: “if the driver was under the influence of alcohol, drugs and/or (any other type of) intoxicant that enhances the risk of an accident.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1
[Eiseres] vordert betaling door Nagico van Afl 28.399,70 als schade aan haar voertuig met veroordeling van Nagico in de kosten van de procedure.

3.2
[Eiseres] legt aan haar vordering ten grondslag dat sprake is van een gedekt evenement onder de polisvoorwaarden.

3.3
Nagico voert hiertegen gemotiveerd verweer.

3.4
Het gerecht zal op de standpunten van partijen, hierna waar nodig nader ingaan.

DE BEOORDELING

4.1
De kern van het geschil wordt gevormd door de vraag of Nagico zich terecht op een uitsluiting in de polisvoorwaarden kan beroepen. Hierbij beroept Nagico zich op een (summiere) weergave op een SEH-formulier dat sprake was van alcoholgebruik. Volgens Nagico was dit ernstig, nu dit volgens haar volgt uit het gebruik van drie, en twee plusjes.

4.2
Aan het feit dat sprake was van een eenzijdig ongeval en dat het tijdstip was gelegen in de nachtelijke uren kan geen doorslaggevende betekenis worden toegekend. In het politierapport is opgenomen: Alcoholgebruik: Nee. Dat van enig onderzoek sprake is geweest, blijkt echter niet. Uit het feitenverloop is voorts af te leiden dat [naam dochter] per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Uit de afgenomen anamnese (A) op het SEH formulier blijkt dat van alcoholgebruik wel sprake is geweest. In zoverre is dat dus afwijkend van het politierapport. Weliswaar is niet ieder alcoholgebruik voldoende voor een beroep op art. 12 van de polisvoorwaarden, maar de vermelding van +++ bij de anamnese en ++ bij de Evaluatie duidt op méér dan een gering gebruik van alcohol. Hierbij komt dat [Eiseres] geen informatie heeft verschaft waaruit het eventuele alcoholgebruik van [naam dochter] kan worden afgeleid, terwijl zij niet (ook niet nadat Nagico daarom uitdrukkelijk heeft gevraagd) de resultaten van het bloedonderzoek dat is gedaan na de opname in het ziekenhuis heeft overgelegd.

4.3
Dit leidt ertoe dat het Gerecht vermoedt dat sprake is geweest van zodanig alcoholgebruik dat [naam dochter] niet meer tot het besturen van een auto in staat was en dat Nagico zich terecht op de uitsluiting kan beroepen. [Eiseres] zal tegenbewijs mogen leveren.

4.4
De zaak zal naar de rol worden verwezen voor een akte aan de zijde van [Eiseres] over de wijze waarop zij bewijs wil bijbrengen, dan wel waarbij zij bewijs stukken kan inleveren.

4.5
Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. ECLI:NL:OGEAA:2018:612

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies