Zoeken

Inloggen

Artikelen

RBOBR 130319 Vordering tot melding bij verzekeraar aansprakelijke partij toegewezen, ondanks eigen risico van € 1.000.000

RBOBR 130319 hersenschudding door slagboom; toewijzing voorschot voor wn-er en loonvordering werkgever, incl re-integratiekst. en bgk.
Vordering tot melding bij verzekeraar aansprakelijke partij toegewezen, ondanks eigen risico van € 1.000.000,00

De beoordeling in het incident

6.1.
[eisers] vordert in het incident dat Nyrstar wordt veroordeeld tot het melden van de schade, zijnde het ongeval van 31 mei 2016, op de van toepassing zijnde (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering.

6.2.
Nyrstar heeft in reactie op de vordering gesteld dat zij op zich geen bezwaar heeft tegen het melden van de schadeclaim bij de verzekeraar, maar dat er sprake is van een hoog eigen risico (meer dan € 1.000.000,00). De verzekeraar zal daarom niet aan uitkering toekomen.

6.3.
De rechtbank overweegt als volgt. Nyrstar betwist niet dat zij verzekerd is voor de schade zoals deze door [eisers] is dan wel zal worden geleden. Ook brengt Nyrstar geen feitelijke bezwaren tegen de melding naar voren. Nyrstar stelt alleen dat de schade van [eisers] het eigen risico, zoals dat van toepassing is, niet zal overstijgen. Gezien de hoogte van de in deze procedure gevorderde bedragen en het genoemde eigen risico is het aannemelijk dat de verzekeraar van Nyrstar niet tot uitkering zal overgaan. Of dit ook daadwerkelijk zo is, zal echter pas blijken zodra de definitieve omvang van de schade duidelijk is. Daarvan is op dit moment nog geen sprake. Bovendien heeft [eisers] gesteld dat zij belang heeft bij de melding omdat er berichten in de media zijn verschenen (productie 24 bij de akte vermeerdering van eis) waaruit blijkt dat de financiële situatie van Nyrstar zorgelijk is. Dit gestelde belang is door Nyrstar niet bestreden.

6.4.
Dit alles leidt tot de conclusie dat de incidentele vordering moet worden toegewezen.

6.5.
Nu Nyrstar geen verweer heeft gevoerd tegen de toe te wijzen vordering, kan geen van partijen als de in het ongelijk gestelde partij worden aangemerkt. De kosten van deze procedure zullen daar worden gecompenseerd als na te melden. ECLI:NL:RBOBR:2019:1363

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies