Overslaan en naar de inhoud gaan

Gem Hof v Just. 180809 wettelijke rente jaarlijks toegekend vanaf 1 jan. van jaar volgend op schade jaar

Gem Hof v Just. 180809 wettelijke rente vanaf 1 jan. van jaar volgend op schade jaar
2.22 Blijkens het Ergonomics-rapport vordert [appellant] vergoeding van de wettelijke rente over de toe te wijzen onderdelen van zijn vordering vanaf het jaar volgend op de periode waarin de schade is ontstaan. Kennelijk bedoelt [appellant] daarmee te vorderen dat de wettelijke rente wordt toegewezen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de schade is geleden. Thiel heeft daartegen geen verweer gevoerd zodat het Hof de wettelijke rente in die zin zal toewijzen. Nu ten aanzien van post E niet gesteld is wanneer de kosten zijn gemaakt, zal de wettelijke rente daarover worden toegewezen vanaf de datum van dit vonnis. De immateriële schadevergoeding moet geacht worden opeisbaar te zijn vanaf datum ongeval zodat de wettelijke rente over het nog te betalen restant ad Afl. 80.000,-- zal worden toegewezen vanaf 1 januari 1999. Dit leidt ertoe dat de wettelijke rente over de toe te wijzen onderdelen van de vordering als volgt zal worden toegewezen: LJN BJ5903