Zoeken

Inloggen

Wettelijke Rente In Letselschadezaken

Wettelijke Rente In Letselschadezaken

Meer artikelen...

 1. RBDHA 180718 slaan met stok en uitdrukken sigaret op hoofd in 1947, smartengeld naar huidige maatstaven, geen wettelijke rente
 2. RBGEL 180418 geen letsel, trage schadeafhandeling; volstaat fixum wettelijke rente of is sprake van misbruik van onderzoeksbevoegdheid?
 3. Hof Arnhem-Leeuwarden 141117 Aansprakelijkheid gemeente voor te laat betaalde voorschotten op bijstandsuitkering. fixum 6:119 BW.
 4. Rb Gelderland 130917 brandschade; vertragingsschade gefixeerd door wettelijke rente; wettelijke rente over vertragingsschade
 5. Hof Den Bosch 140317 Ass is na na afloop van de betalingstermijn in verzuim geraakt, zonder dat afzonderlijke ingebrekestelling noodzakelijk was
 6. Rb Limburg 080217 wettelijke rente; verweer dat so te lang stilgezeten heeft afgewezen
 7. Hof Den Haag 291116 geen letsel; vertragingsschade na onteigening schip; onvoldoende gesteld tzv omstandigheden die maken dat vergoeding uitsluitend wettelijke rente onaanvaardbaar zou zijn
 8. Hof Den Haag 300816 peildatum wettelijke rente over gekapitaliseerde schade
 9. GHvJ Aruba, Curaçao, St Maarten, Bonaire, St Eustatius en Saba 190416 omvang advocaatkosten; wettelijke rente niet tijdig gevorderd
 10. Rb Midden-NL 110215 wettelijke rente niet aangezegd; bewijsopdracht schade door benadeling in onderhandelingspositie
 11. Wettelijke rente van 3 naar 2 procent
 12. Hof 's-Hertogenbosch 281014 advocaat vergat wettelijke rente aan te zeggen over vordering op voorgaande advocaat die vergat wettelijke rente aan te zeggen
 13. Hof Arnhem-Leeuwarden 050814 wettelijke rente over BGK verschuldigd vanaf moment betaling facturen
 14. Rb Midden-NL 120214 vertraging door late aansprakelijkstelling en late dagvaarding geen redenen om af te wijken van wettelijk systeem; rente toegewezen vanaf datum schade
 15. Hof Arnhem-Leeuwarden 010714 appel tegen herstelvonnis mbt ingangsdatum wettelijke rente over VAV
 16. Rb Zutphen 231111 geestelijke schade agv seksueel misbruik is een ontwikkelend proces; wettelijke rente ex aequo et bono vastgesteld op € 15.000,--
 17. Rb Noord-NL 030913 wettelijke rente smartengeld vanaf dagvaarding; niet gebleken dat er voordien vermogensnadeel is opgetreden
 18. Hof Arnhem-Leeuwarden 060813 seksueel misbruik minderjarige periode 1993-2003; wettelijke rente smartengeld ex aequo et bono € 15.000,00
 19. Cassatieblog 090713 Geen wettelijke handelsrente over buitengerechtelijke kosten, mr. Annike Dwars
 20. Rb Breda 270313 ongevallen/schadeverzekering, vergoeding buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente boven de verzekerde som (over periode na ingebrekestelling)
 21. Hof 's-Gravenhage 190213 val in kuil bij B&B te Zuid-Afrika; wettelijke rente loopt vanaf vergoeding ziektekosten door zorgverzekeraar
 22. Rb Roermond 070911 asbest, smartengeld 51.395,-, wettelijke rente vanaf eindvonnis, nu het begrote smartengeld een geindexeerd bedrag betreft.
 23. Rb Arnhem 210911 wettelijke rente na ongeval in 1989; enkel de al opeisbare schade wordt door een aanzegging rentedragend.
 24. Hof Amsterdam 020811 sexueel misbruik over langere periode; ingangsdatum wettelijke rente op de datum halverwege deze periode
 25. HR 100611 wettelijke renteberekening gebaseerd op recht van voor 1992
 26. Rb Maastricht 151210 wettelijke rente gaat in op de datum waarop kantonrechter de aansprakelijkheid vaststelt
 27. Rb Den Haag 040210 wettelijke rente over smartengeld vanaf ongeval, rechtsbijstandkosten vanaf dagvaarding
 28. Hof Den Bosch 241109 beroep op red. en bil. tzv schadevergoeding boven de wettelijke rente na onterechte afwijzing op aov-polis
 29. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is per 01-01-2010 verlaagd van 4 naar 3 procent.
 30. 01-01-2010 Kabinet verlaagt wettelijke rente van 4 naar 3%
 31. Gem Hof v Just. 180809 wettelijke rente jaarlijks toegekend vanaf 1 jan. van jaar volgend op schade jaar
 32. Rb Haarlem 010409 mesothelioom € 50000,00, wettelijke rente vanaf dagvaarding, niet vanaf diagnose
 33. Begroting van toekomstschade Mr. R.Ph. Elzas in Piv-bulletin 2008 5-6
 34. Rb Zutphen 070508 kapitalisatiedatum dichtbij datum vonnis, wet. rente in relatie tot voorschotten
 35. Rb A.dam 180608 becijfering wettelijke rente (enkelvoudig); schade agv niet aanzeggen door advocaat
 36. HR 270608 oud recht; aanmaning gelezen als aanspraak op wettelijke rente over de hoofdsom
 37. Rb Zwolle 230108 wettelijke rente voor smartengeld vanaf ongeval, toekomstschade vanaf kapitalisatie
 38. Hof Arnhem 021007 kapitalisatie per peildatum die Hof naar redelijkh. en billijkh. op 010108 stelt
 39. HR 301107 schade geacht te zijn geleden op bij kapitalisatie tot uitgangspunt genomen peildatum
 40. Rb Middelburg 120907 uitgangspunten wettelijke rente; datum van opeisbaarheid vordering
 41. Rb Arnhem 040707 bevoorschotting adequaat; wettelijke rente van dag van dagvaarding toegewezen
 42. Rb A´dam 040407 wettelijke rente vanaf ongevalsdatum over smartengeld vastgesteld rekening houdend m
 43. CRvB 280607 Ingangsdatum wettelijke rente gelegen op datum 8 weken na verzoek;
 44. Hof Arnhem 051206 rente over smartengeld vanaf ongeval;gekapitaliseerde bedrag vanaf kapitalisatie
 45. Op 1 januari 2007 wordt de wettelijke rente verhoogd van 4% naar 6%
 46. HR 201006 ingangsdatum wettelijke rente na subrogatie
 47. Hof Amsterdan 060406, wettelijke rente verschuldigd vanaf ongevalsdatum
 48. Rb Zwolle 290306: (ingangsdatum wettelijke rente voor smartengeld, verschenen- en toekomstschade
 49. Hof Den Bosch, 250406: (ingangsdatum wettelijke rente)

Deze website maakt gebruik van cookies