Overslaan en naar de inhoud gaan

GHvJ Aruba, Curaçao, St Maarten, Bonaire, St Eustatius en Saba 190416 omvang advocaatkosten; wettelijke rente niet tijdig gevorderd

GHvJ Aruba, Curaçao, St Maarten, Bonaire, St Eustatius en Saba 190416 omvang advocaatkosten; wettelijke rente niet tijdig gevorderd

2 De verdere beoordeling

2.1
De rechter aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, is bevoegd om over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing om te voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen. Die situatie doet zich echter niet voor. Het Hof blijft dus bij zijn eerder gegeven eindbeslissingen, ondanks het bezwaar van Boogaard Assurantiën daartegen.

2.2
In het laatste tussenvonnis waren de posten g en h nog betwist.
Boogaard Assurantiën heeft in haar laatste akte te kennen gegeven dat indien het Hof bij zijn eerder gegevens eindbeslissingen blijft, Boogaard Assurantiën berust in de bedragen die [geïntimeerde] voor die posten gevorderd heeft.
Die posten zullen daarom worden toegewezen.

2.3
In totaal is dus toewijsbaar:

a. Privé medische reizen 8.293
b. Privé medisch consult buitenland 3.481
c. Privé kosten verblijf in het buitenland 3.639
d. Medisch advies in Aruba 100
e. Derving woongenot -
f. Verlies levensverzekeringsdekking 4.459
g. Derving bezoldiging 108.953
h. Derving vakantieuitkering 10.475
i. Immateriële schadevergoeding 50.000
j. Juridische bijstand (advocaatkosten) p.m.
---------- +
Totaal 189.400 + p.m.
======
2.8
Voor post j is maximaal 15% van het overigens toewijsbare bedrag toewijsbaar, waarbij ook het bedrag van Afl. 10.000 als maximum dient te worden gehanteerd. Aangezien 15% van Afl. 189.400 meer is dan Afl. 10.000, is laatstgenoemd bedrag toewijsbaar.

2.9
In totaal is dus Afl. 189.400 + Afl. 10.000 = Afl. 199.400 toewijsbaar.

2.10
Wettelijke rente is in eerste aanleg niet gevorderd en niet toegewezen. Ook in de memorie na tussenvonnis van 24 maart 2015 wordt wettelijke rente niet genoemd. De eisen van een goede procesorde brengen mee dat het Hof geen acht slaat op hetgeen in de akte na tussenvonnis van 15 augustus 2015 over wettelijke rente is vermeld.

2.11
In hoger beroep dient een lager bedrag te worden toegewezen dan in eerste aanleg is toegewezen. Het bestreden vonnis, voor zover tussen partijen gewezen, dient daartoe te worden vernietigd. Boogaard Assurantiën geldt in eerste aanleg als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, zodat zij zal worden veroordeeld in de proceskosten daarvan. In hoger beroep worden partijen over en weer op enige punten in het ongelijk gesteld, zodat de proceskosten daarvan zullen worden gecompenseerd. ECLI:NL:OGHACMB:2016:47