Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Amsterdan 060406, wettelijke rente verschuldigd vanaf ongevalsdatum

Hof Amsterdan 06-04-06, wettelijke rente verschuldigd vanaf ongevalsdatum

4.21 Grief 7 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat Heineken over de te betalen schadevergoeding met ingang van de ongevalsdatum, 7 september 1999, wettelijke rente dient te vergoeden. Naar Heineken stelt zal de te vergoeden schade worden gekapitaliseerd en is eerst met ingang van de kapitalisatiedatum wettelijke rente verschuldigd. Nu de vordering van Generali voortvloeit uit onrechtmatig handelen van Heineken, is Heineken ingevolge artikel 6:119, eerste lid, BW en artikel 6:83 BW vanaf de ongevalsdatum in verzuim met de voldoening van de schade die [conciërge] op die dag tengevolge van het ongeval heeft geleden en is Heineken in zoverre vanaf die datum wettelijke rente verschuldigd. Dat de (wellicht) verschuldigde som door kapitalisatie wordt berekend vormt onvoldoende grond om de wettelijke rente, in afwijking van genoemd uitgangspunt, eerst met ingang van de kapitalisatiedatum verschuldigd te achten, omdat Heineken over de tot aan de kapitalisatiedatum verschenen schade ook los van de kapitalisatie de wettelijke rente is verschuldigd vanaf 7 september 1999.LJN AY3517