Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Arnhem 021007 kapitalisatie per peildatum die Hof naar redelijkh. en billijkh. op 010108 stelt

Hof Arnhem 021007 kapitalisatie per peildatum die Hof naar redelijkheid en billijkheid op 010108 stelt
3  De vordering wegens huishoudelijke hulp over de periode van 20 september 1997 tot [appellante]’s 70e ([geboortedatum] 2038) ad € 3.303,52 per jaar heeft de rechtbank in haar tussenvonnis van 16 april 2003 onder 9.3 toewijsbaar geoordeeld.
4  De vordering wegens tuinwerk (ook een vorm van verlies van zelfwerkzaamheid) heeft de rechtbank in haar tussenvonnis van 16 april 2003 onder 9.4 niet toewijsbaar geoordeeld. Blijkens dit tussenarrest onder rov. 2.3 tot en met 2.7 is deze vordering toewijsbaar. Het gaat tot en met juni 2004 om de bedragen van f 900,00, f 2.940,00, f 2.940,00, € 1.360,00, € 1.360,00, € 1.500,00, € 1.500,00 en € 630,00, voor de tweede helft van 2004 voor € 870,00 en voor de volgende jaren op € 1.500,00 per jaar tot het 70e levensjaar van [appellante]. Hier moet kapitalisatie plaatsvinden.
5  De vordering wegens verlies verdienvermogen en (de daaruit voortvloeiende) pensioenschade is blijkens het voorgaande onder rov. 2.9 tot en met 2.17 toewijsbaar en zal, overeenkomstig de door beide partijen ter comparitie van 29 mei 2007 geuite wens, eveneens moeten worden gekapitaliseerd.
6  De rekenrente bedraagt volgens het tussenvonnis van 16 april 2003 onder 10.2 3%. Daarover bestaat in hoger beroep geen debat.
(...)
De posten 3, 4 en 5 zijn opeisbaar vanaf de ongevalsdatum, 20 september 1997 en verder vanaf de opvolgende verschijnende opeisbaarheidsdata. Vanaf 20 september 1997 moeten zij berekend worden in concrete jaarschaden, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de opeisbaarheidsdata, tot de peildatum die het hof naar redelijkheid en billijkheid stelt op 1 januari 2008. Over de periode daarna vindt kapitalisatie plaats, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 januari 2008. In dit alles zullen de voorschotbetalingen moeten worden verdisconteerd.
LJN BB9116