Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Arnhem-Leeuwarden 141117 Aansprakelijkheid gemeente voor te laat betaalde voorschotten op bijstandsuitkering. fixum 6:119 BW.

Hof Arnhem-Leeuwarden 141117 Aansprakelijkheid gemeente voor te laat betaalde voorschotten op bijstandsuitkering. fixum 6:119 BW.

4.15 Daarnaast heeft te gelden dat [appellante] de Gemeente verwijt dat zij een geldsom, de wettelijk verschuldigde voorschotbedragen, niet tijdig heeft voldaan. De schadevergoeding wegens vertraging in de voldoening van een geldsom is in artikel 6:119 BW gefixeerd op de wettelijke rente. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat niet bewezen behoeft te worden dat enige schade door de vertraagde betaling is geleden maar ook dat geen hogere vergoeding kan worden gevorderd indien de schade meer dan het fixum van de wettelijke rente zou belopen (ECLI:NL:HR:2005:AR0220). De gevorderde schade boven de wettelijke rente stuiten daarmee ook op deze grond af. ECLI:NL:GHARL:2017:9985