Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 040707 bevoorschotting adequaat; wettelijke rente van dag van dagvaarding toegewezen

Rb Arnhem 040707 bevoorschotting adequaat; wettelijke rente van dag van dagvaarding toegewezen
2.11.  [eiser] heeft aanvankelijk de wettelijke rente gevorderd over de schade vanaf primair de datum van het ongeval subsidiair de dag waarop de schade is verschenen meer subsidiair de dag waarop de schade is gevorderd. In zijn laatste akte heeft hij de rente gevorderd over het na aftrek van de voorschotten resterende bedrag, zonder nader op de ingangsdatum in te gaan. In haar laatste antwoordakte heeft Univé aangevoerd dat over het nog door haar te betalen bedrag aan schadevergoeding minus de post toekomstig verlies aan zelfwerkzaamheid de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding (24 januari 2005) toewijsbaar is.

2.12.  De bevoorschotting door Univé kan, in het licht van de omvang van de schade, niet als inadequaat worden beschouwd. In dit licht bezien is zonder nadere toelichting van [eiser], die ontbreekt, niet aannemelijk dat vóór de dag van dagvaarding rente is verschenen. Daarom zal de wettelijke rente over het door Univé nog te betalen bedrag vanaf de dag van dagvaarding worden toegewezen, met uitzondering van de toekomstige schade wegens verlies van zelfwerkzaamheid. De wettelijke rente over die - gekapitaliseerde - schadepost is toewijsbaar vanaf de kapitalisatiedatum (1 januari 2008).
LJN BB1687