Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Haarlem 010409 mesothelioom € 50000,00, wettelijke rente vanaf dagvaarding, niet vanaf diagnose

Rb Haarlem 010409 mesothelioom € 50000,00, wettelijke rente vanaf dagvaarding, niet vanaf diagnose
Ten aanzien van het gevorderde bedrag ad € 50.000,00 ter zake immateriële schade overweegt de kantonrechter het volgende.

Uitgaande van het normbedrag van € 48.325,00 voor smartegeld dat per 1 januari 2006 bij het asbestconvent is vastgesteld komt het door [eiser] gevorderde bedrag niet onredelijk voor.
Niet betwist is dat de ziekteperiode in het onderhavige geval langer dan gemiddeld heeft geduurd –de diagnose is op 15 november 2005 gesteld- en voorts dient naar billijkheid met een zekere inflatie rekening te worden gehouden.
Hiermee rekening houdend is het gevorderde bedrag aan immateriële schade toewijsbaar, waarbij de kantonrechter nog in verband met de rechtsopvolging onder algemene titel van dit deel van de schade wijst op het bepaalde bij artikel 6:106 lid 2 BW.

Voor vergoeding van wettelijke rente vanaf 15 november 2005 is (naast hetgeen hierboven over de inflatie is opgemerkt) geen plaats. Terecht heeft Corus aangevoerd dat van een eerdere opeisbaarheid en verzuim dan vanaf de dag der dagvaarding niet is gebleken. Daarbij speelt ook een rol dat de immateriële schadevergoeding met name betrekking heeft op de ziekteperiode van [eiser] en niet (alleen) op het moment waarop de diagnose werd gesteld. De wettelijke rente zal derhalve worden toegewezen vanaf de dag der dagvaarding zijnde 18 juli 2007.
LJN BI1010