Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Midden-NL 120214 vertraging door late aansprakelijkstelling en late dagvaarding geen redenen om af te wijken van wettelijk systeem; rente toegewezen vanaf datum schade

Rb Midden-NL 120214 schade door aantasting van de persoon vanwege schending informatieplicht arts; smartengeld € 7.000,00;
- vertraging door late aansprakelijkstelling en late dagvaarding geen redenen om af te wijken van wettelijk systeem; rente toegewezen vanaf datum schade

vervolg op: rb-midden-nl-180913-schending-informatieplicht-maar-geen-causaal-verband-met-schade-wel-immateriele-schade-door-aantasting-van-de-persoon

2.7.

Ten aanzien van de door [eiseres] gevorderde wettelijke rente overweegt de rechtbank dat artikel 6:119 lid 1 juncto artikel 6:83 aanhef en sub b BW meebrengt dat de wettelijke rente bij een verbintenis die voortvloeit uit onrechtmatige daad in beginsel verschuldigd is vanaf de datum waarop de schade moet worden geacht te zijn geleden. De ingangsdatum voor de wettelijke rente is daarom 26 juni 1999, de datum waarop [eiseres], zonder daarop voorbereid te zijn met de ernstige ziekteverschijnselen werd geconfronteerd. Het feit dat [eiseres] UMCU pas op 1 augustus 2006 aansprakelijk heeft gesteld en pas op 30 november 2010 de inleidende dagvaarding heeft uitgebracht brengt niet mee dat van het wettelijk systeem moet worden afgeweken en dat zoals UMCU betoogt, de wettelijke rente pas vanaf een latere datum dan 26 juni 1999 toewijsbaar zou zijn.

2.8.
De rente over het bedrag van € 7.000,00 zal dan ook worden toegewezen met ingang van 26 juni 1999, zoals gevorderd. ECLI:NL:RBMNE:2014:691