Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Zwolle 290306: (ingangsdatum wettelijke rente voor smartengeld, verschenen- en toekomstschade

Rechtbank Zwolle 29-03-2006: (ingangsdatum wettelijke rente voor smartengeld, verschenen- en toekomstschade
4.40.  Partijen verschillen van mening over de ingangsdatum van de wettelijke rente. De rechtbank overweegt dienaangaande als volgt. Over het smartengeld is wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van het ongeval. Over de verschenen schade is wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de schade is ontstaan. Bij jaarschades kan
-gemakshalve- de datum van 1 juli worden aangehouden. De wettelijke rente over de buitengerechtelijke kosten gaat in op het moment dat [eiseres] ingevolge de met Pals gemaakte afspraken gehouden is de declaratie van Pals dient te betalen (en derhalve vanaf het moment dat [eiseres] in haar verhouding tot Pals wettelijke rente verschuldigd zou zijn). Vooralsnog gaat de rechtbank ervan uit dat [eiseres] de declaratie nog niet betaald heeft en ook nog niet behoeft te betalen, zodat eerst wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van het vonnis. Over de toekomstschade is wettelijke rente verschuldigd vanaf de kapitalisatiedatum. In beginsel dient een kapitalisatiedatum te worden gehanteerd die zo dicht mogelijk bij het eindvonnis ligt. Bij een te vervaardigen nieuwe berekening kan daarmee rekening gehouden worden.LJN AX2196