Overslaan en naar de inhoud gaan

PHR 170720 2e cassatieproc. inz Lansink/Ritsma; blaaskanker schilder, arbeidsrechtelijke omkeringsregel; Proportionele aansprakelijkheid

PHR 170720 2e cassatieproc. inz Lansink/Ritsma; blaaskanker schilder, arbeidsrechtelijke omkeringsregel; Proportionele aansprakelijkheid.

in vervolg op ghshe-050319-blaaskanker-schilder-drie-fasen-in-de-bewijslevering-geen-toepassing-arbeidsrechtelijke-omkeringsregel-25-proportionele-aansprakelijkheid-wg-er zie ook de daar genoemde eerdere uitspraken

1
Inleiding en samenvatting

1.1
Deze zaak is het vervolg van HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721 en betreft de aansprakelijkheid van de werkgever uit hoofde van art. 7:658 BW. Vaststaat dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht voor een veilige werkomgeving, maar niet dat dit de schade bij wijlen de werknemer heeft veroorzaakt. Op basis van de bevindingen van deskundigen heeft het hof na verwijzing geoordeeld dat toepassing van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet en proportionele aansprakelijkheid wel op zijn plaats is. Op grond daarvan heeft het hof de werkgever voor 25% van de schade aansprakelijk geoordeeld en naar de schadestaatprocedure verwezen.

1.2
De tegen het arrest van het hof gerichte klachten van eiseres in cassatie, nabestaande van de werknemer, stellen onder meer (de grenzen van) de arbeidsrechtelijke omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid en de regel van art. 6:99 BW aan de orde. Mijns inziens treft geen van die klachten doel.

(....) ECLI:NL:PHR:2020:714