Overslaan en naar de inhoud gaan

HR 180222-2 81 RO afwijzing smartengeld moeder na Veilig Thuis melding; onvoldoende gesteld tzv condicio-sine-qua-non-verband

HR 180222-2 81 RO afwijzing smartengeld moeder na Veilig Thuis melding; onvoldoende gesteld tzv condicio-sine-qua-non-verband

in vervolg op:
PHR 240921 PG Hartlief; moeder vordert smartengeld na Veilig Thuis melding; Afwijking hoofdregel van art. 150 Rv in verband met condicio-sine-qua-non-verband?

2Beoordeling van het middel in het principale beroep
De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het middel in het principale beroep tot vernietiging van het arrest van het hof leidt, behoeft gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen behandeling. ECLI:NL:HR:2022:238