Overslaan en naar de inhoud gaan

RBDHA 010720 letsel na standcorrectie rechterbeen; voorschot kosten conform GOMA: 50-50

RBDHA 010720 letsel na standcorrectie rechterbeen, vraagstelling orthopeed; voorschot kosten conform GOMA: 50-50

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2020/RBDHA-010720

Het voorschot

4.8:
De deskundige verlangt als voorschot op zijn honorarium een bedrag van € 4.000,- inclusief btw. De deskundige hanteert hierbij een uurtarief van € 265,-- exclusief btw. De rechtbank komt een en ander niet onredelijk voor en partijen hebben hiermee ingestemd. De rechtbank zal het voorschot daarom overeenkomstig de inschatting van de deskundige vaststellen.

4.9.
[ verzoeker ] heeft aangevoerd dat er aanleiding is om, in afwijking van het wettelijk uitgangspunt, het voorschot volledig ten laste van [ verweerster ] , dan wel ten laste van beide partijen te brengen. De rechtbank stelt voorop dat het wettelijk uitgangspunt is dat het voorschot op de kosten van de deskundige in beginsel door de verzoekende partij, in dit geval [ verzoeker ] moet worden gedeponeerd. [ verzoeker ] heeft echter naar voren gebracht dat hier de situatie zich voordoet als bedoeld in aanbeveling 18 van de Gedragscode Openheid medisch incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA), die luidt:
"Als bij een goed onderbouwde aansprakelijkheidsstelling en een goed gemotiveerde afwijzing daarvan een verschil van inzicht op het medisch gebied blijkt bestaan, zal in gezamenlijk overleg een deskundigenonderzoek worden gewaagd om in medisch opzicht de duidelijkheid te verschaffen die nodig is voor een juridisch oordeel over de bestreden handeling. De kosten van dit deskundigenonderzoek komen in beginsel voor rekening voor beide partijen."

4.10.
Volgens [ verzoeker ] is er in dit specifieke geval zelfs reden om de kosten volledig voor rekening van [ verweerster ] te laten komen omdat op grond van beschikbare informatie - en in het bijzonder het medisch advies van zijn medisch adviseur - voldoende aannemelijk is dat [ verweerster ] aansprakelijk voor de schade is.

4.11.
Hoewel strikt genomen de situatie als bedoeld in aanbeveling 18 GOMA zich niet voordoet (van buitengerechtelijke onderhandelingen tussen partijen is immers geen sprake), acht de rechtbank het - in lijn met de uitgangspunten van de GOMA - redelijk om, in afwijking van het wettelijk uitgangspunt, te bepalen dat het voorschot door partijen samen wordt gedragen. De rechtbank ziet geen aanleiding om de kosten volledig voor rekening van [ verweerster ] te laten komen.

4.12.
Omdat [ verzoeker ] met een toevoeging procedeert, zal aan hem geen voorschot worden opgelegd. Daarom zal alleen [ verweerster ] de helft van het voorschot moeten betalen, de andere helft van het voorschot wordt voorgeschoten door de rechtspraak.

Overig

4.13.
De rechtbank wijst erop dat partijen wettelijk verplicht zijn om mee te werken aan het onderzoek door dr. Heeg, De rechtbank zal deze verplichting uitwerken zoals nader onder de beslissing omschreven.

Met dank aan mr. Y. Boendermaker, Boendermaker Letselschade Advocatuur voor het inzenden van deze uitspraak.

Citeerwijze: www.letselschademagazine.nl/2020/RBDHA-010720