Overslaan en naar de inhoud gaan

GHSHE 160124 geen letsel; verjaring in geval individuele vordering is gestuit door collectieve actie idzv 3:305a BW

GHSHE 160124 geen letsel; verjaring in geval individuele vordering is gestuit door collectieve actie idzv 3:305a BW

Indien de verjaring van een individuele vordering is gestuit door een collectieve actie in de zin van art. 3:305a BW en indien de ingestelde eis tot toewijzing heeft geleid, dan begint (nadat de uitspraak in de collectieve actie in kracht van gewijsde is gegaan) voor de individuele vordering een nieuwe verjaringstermijn te lopen die gelijk is aan de oorspronkelijke verjaringstermijn. ECLI:NL:GHSHE:2024:71