Overslaan en naar de inhoud gaan

HR 110222 Trafigura, Probo Koala; Art. 81 lid 1 RO; collectieve actie; Nederlandse rechter is bevoegd

HR 110222 Trafigura, Probo Koala; Art. 81 lid 1 RO; collectieve actie; Nederlandse rechter is bevoegd

in vervolg op:
GHAMS 140420 Trafigura; Probo Koala; oordeel over bevoegdheid, ontvankelijkheid, gelijksoortigheid belangen en waarborgvereiste

conclusie AG De Bock strekte eveneens tot verwerping:
PHR 170921
 PG De Bock; Trafigura; verwerping; collectieve actie 3:305a BW (oud) tbv slachtoffers storting afvalstoffen Ivoorkust

Beoordeling van het middel in het principale beroep

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het middel in het principale beroep tot vernietiging van het arrest van het hof leidt, behoeft gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen behandeling. ECLI:NL:HR:2022:165