Overslaan en naar de inhoud gaan

HR 231222 81 RO; advocatencarrière zonder ongeval; rechtmatigheid persoonlijk onderzoek, nieuw ad onderzoek

HR 231222 81 RO; advocatencarrière zonder ongeval; rechtmatigheid persoonlijk onderzoek, nieuw ad onderzoek

In vervolg op:
PHR 300922 AG Hartlief; advocatencarrière in de hypothetische situatie zonder ongeval;
- rechtmatigheid van persoonlijk onderzoek waarbij de benadeelde is gevolgd
- nieuw ad onderzoek tbv beoordeling VAV, huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid

2
Beoordeling van het middel in het principale beroep

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het incidentele beroep is ingesteld onder de voorwaarde dat het middel in het principale beroep tot vernietiging van het arrest van het hof leidt. Dit beroep behoeft geen behandeling gelet op hetgeen hiervoor is overwogen. ECLI:NL:HR:2022:1944