Zoeken

Inloggen

Carrièreontwikkeling

Carrièreontwikkeling

Meer artikelen...

 1. RBDHA 021122 obv gezamenlijke arbeidsdesk. expertise kan niet worden vastgesteld dat verzoeker carrière zou hebben gemaakt zoals geschetstRBDHA 021122 obv gezamenlijke arbeidsdesk. expertise kan niet worden vastgesteld dat verzoeker carrière zou hebben ge
 2. PHR 300922 AG Hartlief; advocatencarrière in de situatie zonder ongeval; (2)
 3. GHARL 111022 KANS en depressie na ongeval 2004; onvoldoende onderbouwing voor herintreding na pre-existente WAO vanwege burnout klachten (2)
 4. RBAMS 280922 Eindvonnis; begroting VAV; bedrijf voor glasvezel en andere kabelwerken; vermindering werkweek tussen 62 en 68 geheel speculatief (2)
 5. GHSHE 110122 kans dat uitzendkracht voor pensioen AO zou zijn geraakt a.g.v. pre-existentie niet in rechtens relevante mate aanwezig (2)
 6. RBROT 130722 na herstel redelijk om periode van 3 maanden aan te houden voor vinden nieuwe baan (2)
 7. College voor de rechten van de mens 030522 verboden onderscheid ogv geslacht door voor 16-jarige vrouw uit te gaan van arbeidsparticipatie van 26 u/w
 8. RBROT 070422 Wg aansprakelijk vanwege niet afsluiten ongevallenverz.; bewijsopdracht tav VAV bij rommelig arbeidsverleden
 9. RBLIM 090222 begroting VAV a.d.h.v. rapporten vza, ad-er en rekenkundige; langdurig seksueel misbruik van stiefzoon; € 1.197.826,--
 10. RBZWB 160222 tijdelijk contract niet omgezet naar vast contract, maar overigens amper VAV vanwege divers orthopedisch en neurologisch, - waaronder hersen - letsel
 11. RBMNE 291221 Bij begroten salaris z.o obv 120 - 150 % minimumloon dient wettelijk minimumloon jaarlijks geïndexeerd te worden
 12. RBROT 221221 6 maanden is i.c. redelijke periode voor herbezinnen op toekomst na traumatisch verlies broodwinning (2)
 13. GHDHA 301121 Vaststellen carriereverloop en pensioenschade bij leidinggevende in hogere inkomenscategorie
 14. RBMNE 270121 VAV; oordeel over hypothetische situatie ZO (functie, salaris, uren, WW, pensioenleeftijd) en restverdiencapaciteit
 15. RBNNE 151021 Rb volgt gezamenlijk deskundige tzv inkomen overledene; branchecijfers wegen zwaarder dan ervaringscijfers over korte periode (2)
 16. GHAMS 200721 whiplash en chronische vermoeidheid advocaat stagiaire; oordeel over VAV; toekomst in de advocatuur zonder ongeval
 17. GHARL 060421 Seksueel misbruik kind, psychische schade, kans universitaire opleiding 50%; schade € 330.547,- na oordeel psychiater (2)
 18. GHARL 260121 bij begroting arbeidsvermogen dient te worden uitgegaan van een fulltime dienstverband, ook na zwangerschappen
 19. PIV-Bulletin 2020-4 Rob Meelker; Verlies van verdienvermogen door psychische predispositie in combinatie met whiplashachtige klachten
 20. RBMNE 150420 student fiscaal recht; uitgangspunten situatie zonder en met ongeval
 21. RBDHA 130520 carrièreontwikkeling marketing manager/CEO, van 180.000,00 tot 230.000,00 leaseauto tot pensioen
 22. RBNNE 260918 dat verzoekster na WIA haar carrière in het basisonderwijs zou hebben hervat is niet aannemelijk gemaakt
 23. RBMNE 250919 verpleegkundige zou na afronden MBO opleiding tussen 32 en 36 uur zijn gaan werken; uitgangspunt voor berekening gesteld op 34 uur
 24. RBMNE 270319 zonder ongeval per 01/01/2012 carrierestap naar hoofd technische dienst; 10 uur neveninkomsten per week aannemelijk
 25. RBAMS 310518 oordeel over VAV, gebondenheid aan rapporten neuroloog, neurpsycholoog, orthopeed en ad-er, WO of MBO niveau
 26. RBMNE 181017 onvoldoende voorlichting tzv inkomenssituatie met én zonder ongeval; deelgeschil leent zich niet voor deskundigenonderzoek
 27. Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht: de schaduwzijde van de vergelijking mét en zónder ongevaldoor Idya Karimi op 290617
 28. HR 170217 Annotatie op cassatieblog.nl door Irina Timp: Verlies aan arbeidsvermogen bij letselschade: bewijs hypothetische situatie zonder ongeval
 29. Conclusie AG Hartlief bij HR 170217 Whiplashklachten molenaar; exploitatie niet rendabele molen
 30. HR 170217 Whiplashklachten molenaar; exploitatie niet rendabele molen; schatting gederfd inkomen; carrière vergelijking met studiegenoten
 31. Hof 's-Hertogenbosch 221215 ongeval (1994); betwisting looptijd verlies verdienvermogen ogv andere klachten; verworpen; nadere informatie mbt inkomen uit PGB
 32. Hof 's-Hertogenbosch 110111 whiplash na ongeval in 1994; voorshands aannemelijk dat slachtoffer na ongeval en scheiding fulltime was gaan werken
 33. Rb Limburg 240316 schouderletsel bouwvakker; rb maakt geen gebruik van statistische pensioenleeftijd voor berekening verlies verdienvermogen
 34. Rb Zeeland-West-Brabant 150316 onvoldoende bewijs in deelgeschil tzv inkomenssituatie zonder ongeval; voorlichting AD-er nodig
 35. Rb Gelderland 160415 hypothetisch carrièreverloop verpleegkundige vergt nader onderzoek, afgewezen; vergoeding voor overuren toegewezen
 36. Rb Oost-Brabant 091215 verlies oog en psychische klachten door onrechtmatig geleverd vuurwerk; afweging scenario's verlies verdienvermogen zelfstandige verkoper met korte referteperiode
 37. Rb Midden-NL 091215 gelet op langdurige werkloosheid in verleden, faillissement enige opdrachtgever en leeftijd is nadere concretisering arbeidsmogelijkheden zonder ongeval vereist
 38. Hof 's-Hertogenbosch 150915 whiplash, ongeval uit 1994; oordeel over verlies verdienvermogen; aantal uren zonder ongeval
 39. Rb Den Haag 260815 gederfde inkomsten door staken leertraject onvoldoende onderbouwd
 40. Rb Noord-Holland 150715 dwarsleasie na schiet- en steekpartij; rb volgt schadeberekening verlies verdienvermogen stukadoor
 41. Rb Midden-NL 100615 carriereverloop na kort dienstverband als taxichauffeur; uitgangspunten schadeberekening
 42. Rb Noord-Holland 270814 hoofdelijke aansprakelijkheid voor schietpartij; verlies verdienvermogen als profbokser onvoldoende onderbouwd
 43. Rb Gelderland 031214 vaststelling uitgangspunten rekenkundig rapport ogv rapportage arbeidsdeskundige mbt carriereverloop
 44. Rb Noord-Holland 081014 verlies verdienvermogen obv start als zelfstandig stukadoor; aansluiting bij cao voor hypothetisch inkomen
 45. Rb Rotterdam 190814 eiser zou opleiding tot arbeidshygiënist op zijn 49ste afronden; 40% kans dat hij vervolgens een baan zou hebben gevonden
 46. Hof Arnhem-Leeuwarden 050814 VAV alleenstaande vrouw met autistisch kind; statistische gegevens niet doorslaggevend; parttime werk tijdens jeugd aannemelijk
 47. Hof 's-Hertogenbosch 100614 obv deskundigenrapportages vanwege predispositie looptijd VAV tot het 55ste jaar (24 jaar na ongeval)
 48. Hof 's-Hertogenbosch 080414 benadeelde heeft carriere-ontwikkeling als molenaar zonder ongeval onvoldoende onderbouwd
 49. Hof 's-Hertogenbosch 250314 schadevergoeding na seksueel misbruik; schatting schade, nettoberekening over ruim 40 jaar
 50. Hof Arnhem-Leeuwarden 280114 zonder nadere onderbouwing kan niet worden aangenomen dat iedere high potential eenzelfde carrièrepad aflegt
 51. Hof 's-Hertogenbosch 051113 pensioen vanaf 66 jaar; benoeming rekenkundige
 52. Hof 's-Hertogenbosch 291013 seksueel misbruik; hypothetische carrière buitengewoon onzeker, doorrekenen met gebruikelijke indexeringen
 53. Een rechterlijk vooroordeel als feit van algemene bekendheid? door prof. mr. J.C.J. Dute op 24/10/13
 54. Hof Amsterdam 020713 fulltime baan en opleiding naast zorg voor twee kinderen niet aannemelijk, vanaf datum meerderjarigheid jongste kind fulltime tot 67 jaar
 55. Rb Oost-Brabant 030713 stukadoor in loondienst; vanwege fysiek zware beroep tot 55ste fulltime
 56. Hof Arnhem-Leeuwarden 090713 carrière verpleegkundige; opleiding IC-verpleegkundige niet realistisch; nadere vragen mbt percentage deeltijd; pensioenleeftijd; ORT tot 61 jaar
 57. Hof 's-Hertogenbosch 020713 pensioenleeftijd stelplicht en bewijslast op slachtoffer; nav brief wg-er op 65 jaar
 58. Rb Den Haag 290513 25% kans op dat slachtoffer weer aan het werk zou zijn gekomen
 59. Hof 's-Gravenhage 220113 whiplash en Parkinson; oproepcontract voor 2 maanden onvoldoende voor vaststelling referte-inkomen
 60. Rb Utrecht 150812 slachtoffer zou wegens reorganisatie ontslagen worden; vergelijkbare baan en salaris uitgangspunt, ontslagvergoeding buiten beschouwing
 61. Rb Amsterdam 150812 hypothetische doorgroei naar door benadeelde gestelde functie onvoldoende onderbouwd
 62. Rb 's-Hertogenbosch 290512 gebroken sleutelbeen; salarisschaal gemist; achterblijven verdere doorgroei binnen die schaal is niet vast komen te staan
 63. Rb Rotterdam 231111 stelling dat [verzoeker] zonder ongeval tot aan zijn pensioen bij [bedrijf 1] zou hebben gewerkt – niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist,
 64. Rb Arnhem 210911 Rb volgt inschatting arbeidsdeskundige m.b.t carrièreverloop zonder ongeval; eindleeftijd 67
 65. Rb Maastricht 160511 deelgeschil; Carriere als assistent bedrijfsleider aannemelijk met oog op cv en verklaring werkgever
 66. Hof Amsterdam 050411 parttime werkzaamheden in het jaar 2005 bieden onvoldoende aanknopingspunten om enig verlies aan arbeidsvermogen aan te nemen;
 67. Rb Zutphen 040511 Whiplash vestigingsmanager uitzendbureau, vergelijking situatie met en zonder ongeval, schending schadebeperkingsplicht?
 68. Rb Rotterdam 200411 deelgeschil; stelling dat slachtoffer zo het ongeval niet had plaatsgevonden haar opleiding zou hebben afgerond onvoldoende onderbouwd
 69. Hof Arnhem 080211 carrière als notaris niet aannemelijk, Schending schadebeperkingsplicht door late aanvraag arbeidsongeschiktheidspensioen;
 70. Rb Alkmaar 170211 alcohol- en drugsgebruik in het verleden is staat niet in de weg aan maatmaninkomen gebaseerd op gemiddeld inkomen in de 2 1/2 jaar voorafgaand aan het ongeval, jaarlijks stijgend met 3%,
 71. Rb Maastricht 151210 betrokkene zou geen hoofd technische dienst zijn geworden
 72. Hof Den Bosch 141210 coupeuselerares; voldoende aannemelijk dat betr. tot haar 75ste les zou hebben gegeven
 73. Hof A.dam 121010 kans op afronding opleiding TU wordt obv rapportage AD-er te klein geacht; o.m. door taalachterstand
 74. Rb R. dam 080910 schade timmerman; geen doorbreking causaal verband door faillissement werkgever,
 75. Rb Almelo 300610 vordering vanwege verlies verdienvermogen beperkt tot datum geboorte eerste kind.
 76. Hof Den Bosch 180510 schadevergoeding na burnout voor bestuurder in de zorg; onvoldoende onderbouwing voor gestelde carriereontwikkeling
 77. Rb Roermond 120510 eiser laat na zijn vorderingen te onderbouwen; eindleeftijd 65 lijkt redelijk
 78. Rb Utrecht 280410 whiplash, 3 ongevallen, 2 banen, beoordeling verlies arbeidsvermogen
 79. Rb Utrecht 210410 letselschade predikant; carriereontwikkeling, invloed emeritaatsuitkering
 80. Rb Zwolle 160408 Rb volgt arbeidsdeskundige bij beoordeling verlies verdienvermogen, m.u.v. de carriere ontwikkeling; die door Rb ruimer wordt ingeschat
 81. Rb Zwolle 251109 whiplash, ongeval in 1994; verlies arbeidsvermogen assistent makelaar, Rb heeft behoefte aan nieuw deskundigenbericht
 82. Hof Arnhem 080909 schade na incomplete dwarsleasie; carriereverwachting tot bejaardenverzorgster inclusief uitbrieding uren redelijk
 83. CGB Oordeel 2009-117 opvoeren kinderwens i.c. verboden onderscheid ogv geslacht
 84. Rb Middelburg 141009 whiplash, oordeel over verlies arbeidsvermogen incl pensioenschadeonvoldoende onderbouwing voor carierreschade
 85. Rb Utrecht 231209 carrièreontwikkeling rekening houdend met gebrekkige beheersing Nederlands en gebrekkige scholing,
 86. Rb A.dam 111109 whiplash; rb volgt ad-er, cognitieve beperkingen blijven buiten beschouwing,
 87. Rb Utrecht 111109 weinig consistent arbeidssituatie op jeugdige leeftijd is niet onveranderlijk,
 88. Rb Den Haag 160909 eindleeftijd 55 jaar bij NAM/SHELL
 89. Hof Arnhem 160609 doorgroei naar functie als hypotheekadviseur niet aannemelijk
 90. Rb Arnhem 170609 Taxichauffeuse, oordeel over carriere-ontwikkeling met en zonder ongeval
 91. Rb Utrecht 010409 wijst toe 50% van het verschil tussen 36 uur zonder en objectief begrote 32 uur met, tot 62 jr
 92. Werkloosheid heeft negatieve gevolgen voor iemands latere loopbaan en inkomen.
 93. Rb A.dam 300108 oordeel over arbeidsongeschiktheid cf WAO-normen en civielrechterlijke norm
 94. Rb Utrecht 121108 communicatiemedewerkster uitgangspunten voor situatie met en zonder ongeval
 95. Rb R.dam 240908 Oordeel Rb over rapport NRL m.b.t. loopbaanontwikkeling schilder
 96. Rb Arnhem 170908 eiser kan niet voldoen aan door ongeval veroorzaakte informatiebehoefte over verle
 97. Rb Zwolle 160408 hypothetisch inkomen 22 jarige: carriere als zelfst assurantietussenpersoon onvoldo
 98. Rb R'dam 090408 heftruckchauffeur; eindleeftijd vwb overwerk ploegendiensten 55 jaar;
 99. Rb Zutphen 070508 kanswaardering bij gemiste carriere (70% x het jaarinkomen bij 0,8 fte over 8 jaar
 100. Hof Den Bosch 080108 onvold. aangetoond dat monteur prof. trainer van motorcrossers zou worden
 101. Hof Arnhem 021007 pensioen, jonge vrouw met kinderen zou 34 uur hebben gewerkt tot 65e
 102. Rb Middelburg 120907 fotografe, Rb volgt deskundige; invloed kinderwens, premie aov, WAZ
 103. Hof Den Bosch 021007 becijfering aanvulling op het loonbedrag o.g.v. gebruikelijke loonaanpassingen
 104. Rb Arnhem 150807 eiser slaagt niet in bewijslevering van plannen om als zzp-'er aan de slag te gaan
 105. Rb Arnhem 080807 gezien verleden reële mogelijkheid dat eiser niet altijd fulltime zou werken
 106. Rb Zutphen 100107 whiplash; internationaal chauffeur; afbouwend aantal overuren; zwart loon
 107. Rb A'dam 170107 parttime hoogleraar/advocaat; salaris fulltime hoogleraar uitgangspunt fictief ink
 108. Rb Arnhem 060906 toekomstkansen en bedreigingen voor internationaal chauffeur, vut-en prepensioen
 109. Rb Den Bosch 111006 Whiplash, carriëreperspectief zonder ongeval, pensioenleeftijd
 110. Rb Breda 160806 niet waarschijnlijk dat betrokkene als ZZP-er zou zijn gaan werken
 111. Rb Zwolle 290306: whiplash, afschatting WAO, invloed kind op omvang dienstverband, eindleeftijd 65
 112. Rechtbank Rotterdam 030506: (verlies verdienvermogen n.a.v. ongeval in 1982)

Deze website maakt gebruik van cookies