Zoeken

Inloggen

Carriëreontwikkeling

Carriëreontwikkeling

Meer artikelen...

 1. RBMNE 270319 zonder ongeval per 01/01/2012 carrierestap naar hoofd technische dienst; 10 uur neveninkomsten per week aannemelijk
 2. RBAMS 310518 oordeel over VAV, gebondenheid aan rapporten neuroloog, neurpsycholoog, orthopeed en ad-er, WO of MBO niveau
 3. RBMNE 181017 onvoldoende voorlichting tzv inkomenssituatie met én zonder ongeval; deelgeschil leent zich niet voor deskundigenonderzoek
 4. Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht: de schaduwzijde van de vergelijking mét en zónder ongevaldoor Idya Karimi op 290617
 5. HR 170217 Annotatie op cassatieblog.nl door Irina Timp: Verlies aan arbeidsvermogen bij letselschade: bewijs hypothetische situatie zonder ongeval
 6. Conclusie AG Hartlief bij HR 170217 Whiplashklachten molenaar; exploitatie niet rendabele molen
 7. HR 170217 Whiplashklachten molenaar; exploitatie niet rendabele molen; schatting gederfd inkomen; carrière vergelijking met studiegenoten
 8. Hof 's-Hertogenbosch 221215 ongeval (1994); betwisting looptijd verlies verdienvermogen ogv andere klachten; verworpen; nadere informatie mbt inkomen uit PGB
 9. Hof 's-Hertogenbosch 110111 whiplash na ongeval in 1994; voorshands aannemelijk dat slachtoffer na ongeval en scheiding fulltime was gaan werken
 10. Rb Limburg 240316 schouderletsel bouwvakker; rb maakt geen gebruik van statistische pensioenleeftijd voor berekening verlies verdienvermogen
 11. Rb Zeeland-West-Brabant 150316 onvoldoende bewijs in deelgeschil tzv inkomenssituatie zonder ongeval; voorlichting AD-er nodig
 12. Rb Gelderland 160415 hypothetisch carrièreverloop verpleegkundige vergt nader onderzoek, afgewezen; vergoeding voor overuren toegewezen
 13. Rb Oost-Brabant 091215 verlies oog en psychische klachten door onrechtmatig geleverd vuurwerk; afweging scenario's verlies verdienvermogen zelfstandige verkoper met korte referteperiode
 14. Rb Midden-NL 091215 gelet op langdurige werkloosheid in verleden, faillissement enige opdrachtgever en leeftijd is nadere concretisering arbeidsmogelijkheden zonder ongeval vereist
 15. Hof 's-Hertogenbosch 150915 whiplash, ongeval uit 1994; oordeel over verlies verdienvermogen; aantal uren zonder ongeval
 16. Rb Den Haag 260815 gederfde inkomsten door staken leertraject onvoldoende onderbouwd
 17. Rb Noord-Holland 150715 dwarsleasie na schiet- en steekpartij; rb volgt schadeberekening verlies verdienvermogen stukadoor
 18. Rb Midden-NL 100615 carriereverloop na kort dienstverband als taxichauffeur; uitgangspunten schadeberekening
 19. Rb Noord-Holland 270814 hoofdelijke aansprakelijkheid voor schietpartij; verlies verdienvermogen als profbokser onvoldoende onderbouwd
 20. Rb Gelderland 031214 vaststelling uitgangspunten rekenkundig rapport ogv rapportage arbeidsdeskundige mbt carriereverloop
 21. Rb Noord-Holland 081014 verlies verdienvermogen obv start als zelfstandig stukadoor; aansluiting bij cao voor hypothetisch inkomen
 22. Rb Rotterdam 190814 eiser zou opleiding tot arbeidshygiënist op zijn 49ste afronden; 40% kans dat hij vervolgens een baan zou hebben gevonden
 23. Hof Arnhem-Leeuwarden 050814 VAV alleenstaande vrouw met autistisch kind; statistische gegevens niet doorslaggevend; parttime werk tijdens jeugd aannemelijk
 24. Hof 's-Hertogenbosch 100614 obv deskundigenrapportages vanwege predispositie looptijd VAV tot het 55ste jaar (24 jaar na ongeval)
 25. Hof 's-Hertogenbosch 080414 benadeelde heeft carriere-ontwikkeling als molenaar zonder ongeval onvoldoende onderbouwd
 26. Hof 's-Hertogenbosch 250314 schadevergoeding na seksueel misbruik; schatting schade, nettoberekening over ruim 40 jaar
 27. Hof Arnhem-Leeuwarden 280114 zonder nadere onderbouwing kan niet worden aangenomen dat iedere high potential eenzelfde carrièrepad aflegt
 28. Hof 's-Hertogenbosch 051113 pensioen vanaf 66 jaar; benoeming rekenkundige
 29. Hof 's-Hertogenbosch 291013 seksueel misbruik; hypothetische carrière buitengewoon onzeker, doorrekenen met gebruikelijke indexeringen
 30. Een rechterlijk vooroordeel als feit van algemene bekendheid? door prof. mr. J.C.J. Dute op 24/10/13
 31. Hof Amsterdam 020713 fulltime baan en opleiding naast zorg voor twee kinderen niet aannemelijk, vanaf datum meerderjarigheid jongste kind fulltime tot 67 jaar
 32. Rb Oost-Brabant 030713 stukadoor in loondienst; vanwege fysiek zware beroep tot 55ste fulltime
 33. Hof Arnhem-Leeuwarden 090713 carrière verpleegkundige; opleiding IC-verpleegkundige niet realistisch; nadere vragen mbt percentage deeltijd; pensioenleeftijd; ORT tot 61 jaar
 34. Hof 's-Hertogenbosch 020713 pensioenleeftijd stelplicht en bewijslast op slachtoffer; nav brief wg-er op 65 jaar
 35. Rb Den Haag 290513 25% kans op dat slachtoffer weer aan het werk zou zijn gekomen
 36. Hof 's-Gravenhage 220113 whiplash en Parkinson; oproepcontract voor 2 maanden onvoldoende voor vaststelling referte-inkomen
 37. Rb Utrecht 150812 slachtoffer zou wegens reorganisatie ontslagen worden; vergelijkbare baan en salaris uitgangspunt, ontslagvergoeding buiten beschouwing
 38. Rb Amsterdam 150812 hypothetische doorgroei naar door benadeelde gestelde functie onvoldoende onderbouwd
 39. Rb 's-Hertogenbosch 290512 gebroken sleutelbeen; salarisschaal gemist; achterblijven verdere doorgroei binnen die schaal is niet vast komen te staan
 40. Rb Rotterdam 231111 stelling dat [verzoeker] zonder ongeval tot aan zijn pensioen bij [bedrijf 1] zou hebben gewerkt – niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist,
 41. Rb Arnhem 210911 Rb volgt inschatting arbeidsdeskundige m.b.t carrièreverloop zonder ongeval; eindleeftijd 67
 42. Rb Maastricht 160511 deelgeschil; Carriere als assistent bedrijfsleider aannemelijk met oog op cv en verklaring werkgever
 43. Hof Amsterdam 050411 parttime werkzaamheden in het jaar 2005 bieden onvoldoende aanknopingspunten om enig verlies aan arbeidsvermogen aan te nemen;
 44. Rb Zutphen 040511 Whiplash vestigingsmanager uitzendbureau, vergelijking situatie met en zonder ongeval, schending schadebeperkingsplicht?
 45. Rb Rotterdam 200411 deelgeschil; stelling dat slachtoffer zo het ongeval niet had plaatsgevonden haar opleiding zou hebben afgerond onvoldoende onderbouwd
 46. Hof Arnhem 080211 carrière als notaris niet aannemelijk, Schending schadebeperkingsplicht door late aanvraag arbeidsongeschiktheidspensioen;
 47. Rb Alkmaar 170211 alcohol- en drugsgebruik in het verleden is staat niet in de weg aan maatmaninkomen gebaseerd op gemiddeld inkomen in de 2 1/2 jaar voorafgaand aan het ongeval, jaarlijks stijgend met 3%,
 48. Rb Maastricht 151210 betrokkene zou geen hoofd technische dienst zijn geworden
 49. Hof Den Bosch 141210 coupeuselerares; voldoende aannemelijk dat betr. tot haar 75ste les zou hebben gegeven
 50. Hof A.dam 121010 kans op afronding opleiding TU wordt obv rapportage AD-er te klein geacht; o.m. door taalachterstand
 51. Rb R. dam 080910 schade timmerman; geen doorbreking causaal verband door faillissement werkgever,
 52. Rb Almelo 300610 vordering vanwege verlies verdienvermogen beperkt tot datum geboorte eerste kind.
 53. Hof Den Bosch 180510 schadevergoeding na burnout voor bestuurder in de zorg; onvoldoende onderbouwing voor gestelde carriereontwikkeling
 54. Rb Roermond 120510 eiser laat na zijn vorderingen te onderbouwen; eindleeftijd 65 lijkt redelijk
 55. Rb Utrecht 280410 whiplash, 3 ongevallen, 2 banen, beoordeling verlies arbeidsvermogen
 56. Rb Utrecht 210410 letselschade predikant; carriereontwikkeling, invloed emeritaatsuitkering
 57. Rb Zwolle 160408 Rb volgt arbeidsdeskundige bij beoordeling verlies verdienvermogen, m.u.v. de carriere ontwikkeling; die door Rb ruimer wordt ingeschat
 58. Rb Zwolle 251109 whiplash, ongeval in 1994; verlies arbeidsvermogen assistent makelaar, Rb heeft behoefte aan nieuw deskundigenbericht
 59. Hof Arnhem 080909 schade na incomplete dwarsleasie; carriereverwachting tot bejaardenverzorgster inclusief uitbrieding uren redelijk
 60. CGB Oordeel 2009-117 opvoeren kinderwens i.c. verboden onderscheid ogv geslacht
 61. Rb Middelburg 141009 whiplash, oordeel over verlies arbeidsvermogen incl pensioenschadeonvoldoende onderbouwing voor carierreschade
 62. Rb Utrecht 231209 carrièreontwikkeling rekening houdend met gebrekkige beheersing Nederlands en gebrekkige scholing,
 63. Rb A.dam 111109 whiplash; rb volgt ad-er, cognitieve beperkingen blijven buiten beschouwing,
 64. Rb Utrecht 111109 weinig consistent arbeidssituatie op jeugdige leeftijd is niet onveranderlijk,
 65. Rb Den Haag 160909 eindleeftijd 55 jaar bij NAM/SHELL
 66. Hof Arnhem 160609 doorgroei naar functie als hypotheekadviseur niet aannemelijk
 67. Rb Arnhem 170609 Taxichauffeuse, oordeel over carriere-ontwikkeling met en zonder ongeval
 68. Rb Utrecht 010409 wijst toe 50% van het verschil tussen 36 uur zonder en objectief begrote 32 uur met, tot 62 jr
 69. Werkloosheid heeft negatieve gevolgen voor iemands latere loopbaan en inkomen.
 70. Rb A.dam 300108 oordeel over arbeidsongeschiktheid cf WAO-normen en civielrechterlijke norm
 71. Rb Utrecht 121108 communicatiemedewerkster uitgangspunten voor situatie met en zonder ongeval
 72. Rb R.dam 240908 Oordeel Rb over rapport NRL m.b.t. loopbaanontwikkeling schilder
 73. Rb Arnhem 170908 eiser kan niet voldoen aan door ongeval veroorzaakte informatiebehoefte over verle
 74. Rb Zwolle 160408 hypothetisch inkomen 22 jarige: carriere als zelfst assurantietussenpersoon onvoldo
 75. Rb R'dam 090408 heftruckchauffeur; eindleeftijd vwb overwerk ploegendiensten 55 jaar;
 76. Rb Zutphen 070508 kanswaardering bij gemiste carriere (70% x het jaarinkomen bij 0,8 fte over 8 jaar
 77. Hof Den Bosch 080108 onvold. aangetoond dat monteur prof. trainer van motorcrossers zou worden
 78. Hof Arnhem 021007 pensioen, jonge vrouw met kinderen zou 34 uur hebben gewerkt tot 65e
 79. Rb Middelburg 120907 fotografe, Rb volgt deskundige; invloed kinderwens, premie aov, WAZ
 80. Hof Den Bosch 021007 becijfering aanvulling op het loonbedrag o.g.v. gebruikelijke loonaanpassingen
 81. Rb Arnhem 150807 eiser slaagt niet in bewijslevering van plannen om als zzp-'er aan de slag te gaan
 82. Rb Arnhem 080807 gezien verleden reële mogelijkheid dat eiser niet altijd fulltime zou werken
 83. Rb Zutphen 100107 whiplash; internationaal chauffeur; afbouwend aantal overuren; zwart loon
 84. Rb A'dam 170107 parttime hoogleraar/advocaat; salaris fulltime hoogleraar uitgangspunt fictief ink
 85. Rb Arnhem 060906 toekomstkansen en bedreigingen voor internationaal chauffeur, vut-en prepensioen
 86. Rb Den Bosch 111006 Whiplash, carriëreperspectief zonder ongeval, pensioenleeftijd
 87. Rb Breda 160806 niet waarschijnlijk dat betrokkene als ZZP-er zou zijn gaan werken
 88. Rb Zwolle 290306: whiplash, afschatting WAO, invloed kind op omvang dienstverband, eindleeftijd 65
 89. Rechtbank Rotterdam 030506: (verlies verdienvermogen n.a.v. ongeval in 1982)

Deze website maakt gebruik van cookies