Zoeken

Inloggen

Carriëreontwikkeling

Carriëreontwikkeling

Meer artikelen...

 1. RBNNE 260918 dat verzoekster na WIA haar carrière in het basisonderwijs zou hebben hervat is niet aannemelijk gemaakt
 2. RBMNE 270319 zonder ongeval per 01/01/2012 carrierestap naar hoofd technische dienst; 10 uur neveninkomsten per week aannemelijk
 3. RBAMS 310518 oordeel over VAV, gebondenheid aan rapporten neuroloog, neurpsycholoog, orthopeed en ad-er, WO of MBO niveau
 4. RBMNE 181017 onvoldoende voorlichting tzv inkomenssituatie met én zonder ongeval; deelgeschil leent zich niet voor deskundigenonderzoek
 5. Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht: de schaduwzijde van de vergelijking mét en zónder ongevaldoor Idya Karimi op 290617
 6. HR 170217 Annotatie op cassatieblog.nl door Irina Timp: Verlies aan arbeidsvermogen bij letselschade: bewijs hypothetische situatie zonder ongeval
 7. Conclusie AG Hartlief bij HR 170217 Whiplashklachten molenaar; exploitatie niet rendabele molen
 8. HR 170217 Whiplashklachten molenaar; exploitatie niet rendabele molen; schatting gederfd inkomen; carrière vergelijking met studiegenoten
 9. Hof 's-Hertogenbosch 221215 ongeval (1994); betwisting looptijd verlies verdienvermogen ogv andere klachten; verworpen; nadere informatie mbt inkomen uit PGB
 10. Hof 's-Hertogenbosch 110111 whiplash na ongeval in 1994; voorshands aannemelijk dat slachtoffer na ongeval en scheiding fulltime was gaan werken
 11. Rb Limburg 240316 schouderletsel bouwvakker; rb maakt geen gebruik van statistische pensioenleeftijd voor berekening verlies verdienvermogen
 12. Rb Zeeland-West-Brabant 150316 onvoldoende bewijs in deelgeschil tzv inkomenssituatie zonder ongeval; voorlichting AD-er nodig
 13. Rb Gelderland 160415 hypothetisch carrièreverloop verpleegkundige vergt nader onderzoek, afgewezen; vergoeding voor overuren toegewezen
 14. Rb Oost-Brabant 091215 verlies oog en psychische klachten door onrechtmatig geleverd vuurwerk; afweging scenario's verlies verdienvermogen zelfstandige verkoper met korte referteperiode
 15. Rb Midden-NL 091215 gelet op langdurige werkloosheid in verleden, faillissement enige opdrachtgever en leeftijd is nadere concretisering arbeidsmogelijkheden zonder ongeval vereist
 16. Hof 's-Hertogenbosch 150915 whiplash, ongeval uit 1994; oordeel over verlies verdienvermogen; aantal uren zonder ongeval
 17. Rb Den Haag 260815 gederfde inkomsten door staken leertraject onvoldoende onderbouwd
 18. Rb Noord-Holland 150715 dwarsleasie na schiet- en steekpartij; rb volgt schadeberekening verlies verdienvermogen stukadoor
 19. Rb Midden-NL 100615 carriereverloop na kort dienstverband als taxichauffeur; uitgangspunten schadeberekening
 20. Rb Noord-Holland 270814 hoofdelijke aansprakelijkheid voor schietpartij; verlies verdienvermogen als profbokser onvoldoende onderbouwd
 21. Rb Gelderland 031214 vaststelling uitgangspunten rekenkundig rapport ogv rapportage arbeidsdeskundige mbt carriereverloop
 22. Rb Noord-Holland 081014 verlies verdienvermogen obv start als zelfstandig stukadoor; aansluiting bij cao voor hypothetisch inkomen
 23. Rb Rotterdam 190814 eiser zou opleiding tot arbeidshygiënist op zijn 49ste afronden; 40% kans dat hij vervolgens een baan zou hebben gevonden
 24. Hof Arnhem-Leeuwarden 050814 VAV alleenstaande vrouw met autistisch kind; statistische gegevens niet doorslaggevend; parttime werk tijdens jeugd aannemelijk
 25. Hof 's-Hertogenbosch 100614 obv deskundigenrapportages vanwege predispositie looptijd VAV tot het 55ste jaar (24 jaar na ongeval)
 26. Hof 's-Hertogenbosch 080414 benadeelde heeft carriere-ontwikkeling als molenaar zonder ongeval onvoldoende onderbouwd
 27. Hof 's-Hertogenbosch 250314 schadevergoeding na seksueel misbruik; schatting schade, nettoberekening over ruim 40 jaar
 28. Hof Arnhem-Leeuwarden 280114 zonder nadere onderbouwing kan niet worden aangenomen dat iedere high potential eenzelfde carrièrepad aflegt
 29. Hof 's-Hertogenbosch 051113 pensioen vanaf 66 jaar; benoeming rekenkundige
 30. Hof 's-Hertogenbosch 291013 seksueel misbruik; hypothetische carrière buitengewoon onzeker, doorrekenen met gebruikelijke indexeringen
 31. Een rechterlijk vooroordeel als feit van algemene bekendheid? door prof. mr. J.C.J. Dute op 24/10/13
 32. Hof Amsterdam 020713 fulltime baan en opleiding naast zorg voor twee kinderen niet aannemelijk, vanaf datum meerderjarigheid jongste kind fulltime tot 67 jaar
 33. Rb Oost-Brabant 030713 stukadoor in loondienst; vanwege fysiek zware beroep tot 55ste fulltime
 34. Hof Arnhem-Leeuwarden 090713 carrière verpleegkundige; opleiding IC-verpleegkundige niet realistisch; nadere vragen mbt percentage deeltijd; pensioenleeftijd; ORT tot 61 jaar
 35. Hof 's-Hertogenbosch 020713 pensioenleeftijd stelplicht en bewijslast op slachtoffer; nav brief wg-er op 65 jaar
 36. Rb Den Haag 290513 25% kans op dat slachtoffer weer aan het werk zou zijn gekomen
 37. Hof 's-Gravenhage 220113 whiplash en Parkinson; oproepcontract voor 2 maanden onvoldoende voor vaststelling referte-inkomen
 38. Rb Utrecht 150812 slachtoffer zou wegens reorganisatie ontslagen worden; vergelijkbare baan en salaris uitgangspunt, ontslagvergoeding buiten beschouwing
 39. Rb Amsterdam 150812 hypothetische doorgroei naar door benadeelde gestelde functie onvoldoende onderbouwd
 40. Rb 's-Hertogenbosch 290512 gebroken sleutelbeen; salarisschaal gemist; achterblijven verdere doorgroei binnen die schaal is niet vast komen te staan
 41. Rb Rotterdam 231111 stelling dat [verzoeker] zonder ongeval tot aan zijn pensioen bij [bedrijf 1] zou hebben gewerkt – niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist,
 42. Rb Arnhem 210911 Rb volgt inschatting arbeidsdeskundige m.b.t carrièreverloop zonder ongeval; eindleeftijd 67
 43. Rb Maastricht 160511 deelgeschil; Carriere als assistent bedrijfsleider aannemelijk met oog op cv en verklaring werkgever
 44. Hof Amsterdam 050411 parttime werkzaamheden in het jaar 2005 bieden onvoldoende aanknopingspunten om enig verlies aan arbeidsvermogen aan te nemen;
 45. Rb Zutphen 040511 Whiplash vestigingsmanager uitzendbureau, vergelijking situatie met en zonder ongeval, schending schadebeperkingsplicht?
 46. Rb Rotterdam 200411 deelgeschil; stelling dat slachtoffer zo het ongeval niet had plaatsgevonden haar opleiding zou hebben afgerond onvoldoende onderbouwd
 47. Hof Arnhem 080211 carrière als notaris niet aannemelijk, Schending schadebeperkingsplicht door late aanvraag arbeidsongeschiktheidspensioen;
 48. Rb Alkmaar 170211 alcohol- en drugsgebruik in het verleden is staat niet in de weg aan maatmaninkomen gebaseerd op gemiddeld inkomen in de 2 1/2 jaar voorafgaand aan het ongeval, jaarlijks stijgend met 3%,
 49. Rb Maastricht 151210 betrokkene zou geen hoofd technische dienst zijn geworden
 50. Hof Den Bosch 141210 coupeuselerares; voldoende aannemelijk dat betr. tot haar 75ste les zou hebben gegeven
 51. Hof A.dam 121010 kans op afronding opleiding TU wordt obv rapportage AD-er te klein geacht; o.m. door taalachterstand
 52. Rb R. dam 080910 schade timmerman; geen doorbreking causaal verband door faillissement werkgever,
 53. Rb Almelo 300610 vordering vanwege verlies verdienvermogen beperkt tot datum geboorte eerste kind.
 54. Hof Den Bosch 180510 schadevergoeding na burnout voor bestuurder in de zorg; onvoldoende onderbouwing voor gestelde carriereontwikkeling
 55. Rb Roermond 120510 eiser laat na zijn vorderingen te onderbouwen; eindleeftijd 65 lijkt redelijk
 56. Rb Utrecht 280410 whiplash, 3 ongevallen, 2 banen, beoordeling verlies arbeidsvermogen
 57. Rb Utrecht 210410 letselschade predikant; carriereontwikkeling, invloed emeritaatsuitkering
 58. Rb Zwolle 160408 Rb volgt arbeidsdeskundige bij beoordeling verlies verdienvermogen, m.u.v. de carriere ontwikkeling; die door Rb ruimer wordt ingeschat
 59. Rb Zwolle 251109 whiplash, ongeval in 1994; verlies arbeidsvermogen assistent makelaar, Rb heeft behoefte aan nieuw deskundigenbericht
 60. Hof Arnhem 080909 schade na incomplete dwarsleasie; carriereverwachting tot bejaardenverzorgster inclusief uitbrieding uren redelijk
 61. CGB Oordeel 2009-117 opvoeren kinderwens i.c. verboden onderscheid ogv geslacht
 62. Rb Middelburg 141009 whiplash, oordeel over verlies arbeidsvermogen incl pensioenschadeonvoldoende onderbouwing voor carierreschade
 63. Rb Utrecht 231209 carrièreontwikkeling rekening houdend met gebrekkige beheersing Nederlands en gebrekkige scholing,
 64. Rb A.dam 111109 whiplash; rb volgt ad-er, cognitieve beperkingen blijven buiten beschouwing,
 65. Rb Utrecht 111109 weinig consistent arbeidssituatie op jeugdige leeftijd is niet onveranderlijk,
 66. Rb Den Haag 160909 eindleeftijd 55 jaar bij NAM/SHELL
 67. Hof Arnhem 160609 doorgroei naar functie als hypotheekadviseur niet aannemelijk
 68. Rb Arnhem 170609 Taxichauffeuse, oordeel over carriere-ontwikkeling met en zonder ongeval
 69. Rb Utrecht 010409 wijst toe 50% van het verschil tussen 36 uur zonder en objectief begrote 32 uur met, tot 62 jr
 70. Werkloosheid heeft negatieve gevolgen voor iemands latere loopbaan en inkomen.
 71. Rb A.dam 300108 oordeel over arbeidsongeschiktheid cf WAO-normen en civielrechterlijke norm
 72. Rb Utrecht 121108 communicatiemedewerkster uitgangspunten voor situatie met en zonder ongeval
 73. Rb R.dam 240908 Oordeel Rb over rapport NRL m.b.t. loopbaanontwikkeling schilder
 74. Rb Arnhem 170908 eiser kan niet voldoen aan door ongeval veroorzaakte informatiebehoefte over verle
 75. Rb Zwolle 160408 hypothetisch inkomen 22 jarige: carriere als zelfst assurantietussenpersoon onvoldo
 76. Rb R'dam 090408 heftruckchauffeur; eindleeftijd vwb overwerk ploegendiensten 55 jaar;
 77. Rb Zutphen 070508 kanswaardering bij gemiste carriere (70% x het jaarinkomen bij 0,8 fte over 8 jaar
 78. Hof Den Bosch 080108 onvold. aangetoond dat monteur prof. trainer van motorcrossers zou worden
 79. Hof Arnhem 021007 pensioen, jonge vrouw met kinderen zou 34 uur hebben gewerkt tot 65e
 80. Rb Middelburg 120907 fotografe, Rb volgt deskundige; invloed kinderwens, premie aov, WAZ
 81. Hof Den Bosch 021007 becijfering aanvulling op het loonbedrag o.g.v. gebruikelijke loonaanpassingen
 82. Rb Arnhem 150807 eiser slaagt niet in bewijslevering van plannen om als zzp-'er aan de slag te gaan
 83. Rb Arnhem 080807 gezien verleden reële mogelijkheid dat eiser niet altijd fulltime zou werken
 84. Rb Zutphen 100107 whiplash; internationaal chauffeur; afbouwend aantal overuren; zwart loon
 85. Rb A'dam 170107 parttime hoogleraar/advocaat; salaris fulltime hoogleraar uitgangspunt fictief ink
 86. Rb Arnhem 060906 toekomstkansen en bedreigingen voor internationaal chauffeur, vut-en prepensioen
 87. Rb Den Bosch 111006 Whiplash, carriëreperspectief zonder ongeval, pensioenleeftijd
 88. Rb Breda 160806 niet waarschijnlijk dat betrokkene als ZZP-er zou zijn gaan werken
 89. Rb Zwolle 290306: whiplash, afschatting WAO, invloed kind op omvang dienstverband, eindleeftijd 65
 90. Rechtbank Rotterdam 030506: (verlies verdienvermogen n.a.v. ongeval in 1982)

Deze website maakt gebruik van cookies