Zoeken

Inloggen

Gedragsregels Verzekeraars

Gedragsregels Verzekeraars

zie voor kwesties van Fraude en Terugvordering onder: Fraude en Terugvordering

Meer artikelen...

 1. RBMNE 201021 verzekeraar heeft onderhandelingen terecht beëindigd en hoeft deze ook niet weer op te pakken; afwijzing verzoek benoeming deskundige
 2. RBROT 310321 Verzoek heropening dossier nadat verzekeraar dossier eenzijdig sloot; afgewezen
 3. TFD jaarverslag 2019 Tuchtraad benadrukt in jaarverslag belang van ‘zorgvuldige en fatsoenlijke’ behandeling van letselzaken
 4. RBGEL 180919 whiplash; rol regelend 1e verzekeraar en 2e verzekeraar bij twee opeenvolgende ongevallen
 5. Radar 181119 Sancties en tuchtrecht nodig in langlopende letselschadezaken
 6. TFD 281019 Bij inkleuring van de norm 'voortvarende afhandeling' in de Gedragscode Verzekeraars heeft termijn uit GBL als richtsnoer te gelden; waarschuwing
 7. TFD 150119 Slachtoffers met 'directe actie' ex 7:954 BW aan te merken als belanghebbenden idzv art I onder f van het Reglement TFD
 8. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars - door J. Schrijver d.d. 200618
 9. HR 200418 81 RO; verzekeraar mag terugkomen op erkenning aansprakelijkheid
 10. PHR 160218 aansprakelijkheidsverzekeraar mag terugkomen op erkenning aansprakelijkheid; ruimte voor toepassing van derogerende werking r&b; verwerping
 11. Hof Den Haag 131216 letsel pink door bal; na toedrachtsonderzoek mag aansprakelijkheidsverzekeraar terugkomen op erkenning aansprakelijkheid
 12. Tuchtraad Financiële Dienstverlening 2016-002 Informatieverstrekking bij letselschade voor het geval een belangenbehartiger geruime tijd niet reageert
 13. Tuchtraad Financiële Dienstverlening 2015-006 tegen beter weten in een in rechte onverdedigbaar standpunt ingenomen
 14. Tuchtraad Financiële Dienstverlening 2015-004 Afwikkeling aansprakelijkstelling, GOMA & transparantie
 15. Tuchtraad Financiële Dienstverlening 2015-003 Ongerichte vraagstelling buiten bereik machtiging klachtwaardig; - gemachtigden mogen onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur brieven opstellen en ondertekenen
 16. Rb Zeeland-West-Brabant 260613 niet aanbieden arbeidsdeskundige begeleiding door ass. niet onrechtmatig
 17. TFD (tuchtraad financiële dienstverlening) 270213 late erkenning aanspr. en toezending stukken klachtwaardig, beleid m.b.t. kbr niet; slachtoffer ontvankelijk bij het KIFID
 18. Rb 's-Gravenhage 180712 verzoek tot buiten beschouwing laten van observatierapport zal de zaak niet kunnen vlottrekken
 19. Verbond van Verzekeraars december 2011 Nieuwe versie Gedragscode Persoonlijk onderzoek
 20. Verbond van Verzekeraars december 2011: Protocol betreffende “bewustwording, preventie, detectie en afhandeling van verzekeringsfraude en criminaliteit
 21. Rb Breda 210710; verzekeraar kan niet terugkomen op erkenning van aansprakelijkheid
 22. PIV-Bulletin 2010, 3 - Aansprakelijkheidsverzekeringen en de bevoegdheid van het Kifid - De Kifid Geschillencommissie bevoegd in WAM-zaken?
 23. Kifid 090310 Commissie niet bevoegd in kwesties betreffende de uitvoering van rechtsbijstandverzekeringen
 24. Kifid 090210 ook bij directe actie is schadelijdende partij niet ontvankelijk bij het Kifid
 25. Kifid 230309 slachtoffer ontvankelijk in klacht; diverse gegronde klachten
 26. Rvt 2008/002 Mo verz. handelt mbt diverse punten niet in strijd met goede naam schadeverzekeringsbe.
 27. RvT 2007/065 verzekeraar hoeft advies med. adv. over handelen aangesproken arts niet over te leggen
 28. RvT 2007/059 verzekeraar niet aansprakelijk voor handelen ingeschakelde advocaat; te late melding
 29. 010108: Verbond van Verzekeraars stelt Tuchtraad Financiële Dienstverlening in
 30. RvT 2007/058 verzekeraar mag zich niet beroepen op aktes nu slechts een 11 jarige dochter tolkte
 31. RvT 120607 2007-054 MO verzekeraar hoeft advies schaderegelingsbureau niet te volgen,
 32. RvT160407 diverse vragen met betrekking tot de buitengerechtelijke expertise
 33. RvT 020407 gegronde klacht tegen schikkingsvoorstel met voorwaarde intrekken klacht bij RvT
 34. RvT 220107oud recht: na ontz. dekking verz. hoeft ass. niet meer met slachtoffer te discussieren
 35. RvT 041206 divers

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies