Zoeken

Inloggen

Gedragsregels Verzekeraars

Gedragsregels Verzekeraars

zie voor kwesties van Fraude en Terugvordering onder: Fraude en Terugvordering

Meer artikelen...

 1. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars - door J. Schrijver d.d. 200618
 2. HR 200418 81 RO; verzekeraar mag terugkomen op erkenning aansprakelijkheid
 3. PHR 160218 aansprakelijkheidsverzekeraar mag terugkomen op erkenning aansprakelijkheid; ruimte voor toepassing van derogerende werking r&b; verwerping
 4. Hof Den Haag 131216 letsel pink door bal; na toedrachtsonderzoek mag aansprakelijkheidsverzekeraar terugkomen op erkenning aansprakelijkheid
 5. Tuchtraad Financiële Dienstverlening 2016-002 Informatieverstrekking bij letselschade voor het geval een belangenbehartiger geruime tijd niet reageert
 6. Tuchtraad Financiële Dienstverlening 2015-006 tegen beter weten in een in rechte onverdedigbaar standpunt ingenomen
 7. Tuchtraad Financiële Dienstverlening 2015-004 Afwikkeling aansprakelijkstelling, GOMA & transparantie
 8. Tuchtraad Financiële Dienstverlening 2015-003 Ongerichte vraagstelling buiten bereik machtiging klachtwaardig; - gemachtigden mogen onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur brieven opstellen en ondertekenen
 9. Rb Zeeland-West-Brabant 260613 niet aanbieden arbeidsdeskundige begeleiding door ass. niet onrechtmatig
 10. TFD (tuchtraad financiële dienstverlening) 270213 late erkenning aanspr. en toezending stukken klachtwaardig, beleid m.b.t. kbr niet; slachtoffer ontvankelijk bij het KIFID
 11. Rb 's-Gravenhage 180712 verzoek tot buiten beschouwing laten van observatierapport zal de zaak niet kunnen vlottrekken
 12. Verbond van Verzekeraars december 2011 Nieuwe versie Gedragscode Persoonlijk onderzoek
 13. Verbond van Verzekeraars december 2011: Protocol betreffende “bewustwording, preventie, detectie en afhandeling van verzekeringsfraude en criminaliteit
 14. Rb Breda 210710; verzekeraar kan niet terugkomen op erkenning van aansprakelijkheid
 15. PIV-Bulletin 2010, 3 - Aansprakelijkheidsverzekeringen en de bevoegdheid van het Kifid - De Kifid Geschillencommissie bevoegd in WAM-zaken?
 16. Kifid 090310 Commissie niet bevoegd in kwesties betreffende de uitvoering van rechtsbijstandverzekeringen
 17. Kifid 090210 ook bij directe actie is schadelijdende partij niet ontvankelijk bij het Kifid
 18. Kifid 230309 slachtoffer ontvankelijk in klacht; diverse gegronde klachten
 19. Rvt 2008/002 Mo verz. handelt mbt diverse punten niet in strijd met goede naam schadeverzekeringsbe.
 20. RvT 2007/065 verzekeraar hoeft advies med. adv. over handelen aangesproken arts niet over te leggen
 21. RvT 2007/059 verzekeraar niet aansprakelijk voor handelen ingeschakelde advocaat; te late melding
 22. 010108: Verbond van Verzekeraars stelt Tuchtraad Financiële Dienstverlening in
 23. RvT 2007/058 verzekeraar mag zich niet beroepen op aktes nu slechts een 11 jarige dochter tolkte
 24. RvT 120607 2007-054 MO verzekeraar hoeft advies schaderegelingsbureau niet te volgen,
 25. RvT160407 diverse vragen met betrekking tot de buitengerechtelijke expertise
 26. RvT 020407 gegronde klacht tegen schikkingsvoorstel met voorwaarde intrekken klacht bij RvT
 27. RvT 220107oud recht: na ontz. dekking verz. hoeft ass. niet meer met slachtoffer te discussieren
 28. RvT 041206 divers

Deze website maakt gebruik van cookies