Zoeken

Inloggen

Gedragsregels Medisch Deskundigen

Gedragsregels Medisch Deskundigen

Meer artikelen...

 1. TGZREIN 030321 grensoverschrijdend gedrag expertiserend arts, o.m., door klaagster te vragen zich geheel uit te kleden
 2. TGZRAMS 260121 Klacht tegen verzekeringsarts tzv totstandkoming en inhoud rapport ongegrond
 3. KBS 201120 mr. Oswald Nunes; Een zwak deskundigenrapport dat leidt tot een stevige uitspraak
 4. CTG 270320 aanvraag elektrische rolstoel ihkv WMO; afwijzend rapport zonder toepassing van inzage-, correctie- en blokkeringsrecht; klachtwaardig
 5. TGZREIN 111219 weigering om aan betrokkene inzage te verlenen in een tbv verzekeraar zkh opgesteld advies niet tuchtrechtelijk verwijtbaar
 6. TGZREIN 121219 gegronde klacht tegen expert-neuroloog; onvoldoende onderbouwd gebruik van term "malingering"
 7. RTG Amsterdam 250815 psychiater biedt geen correctiemogelijkheid bij deskundigenonderzoek, omdat klager het rapport niet zelf zou kunnen lezen; waarschuwing
 8. RTG Groningen 210715 eenzijdige expertise in medische aansprakelijkheidszaak; klachten tegen arts mbt privacy en papieren expertise; ongegrond; blokkeringsrecht n.v.t.
 9. RTC 's-Gravenhage 190814 onvoldoende grond voor diagnose nagebootste stoornis
 10. CTG 300114 afwijzing klachten mbt onderzoek forensisch arts; aanscherping criteria waaraan een deskundigenrapport wordt getoetst
 11. Hof 's-Hertogenbosch 240913 vordering op VA vanwege klachtwaardig rapport verjaard; met beperkt onderzoek had eiser kennis kunnen nemen van inhoud rapport
 12. RTC Eindhoven 240413 neurologisch rapport; klacht t.z.v. onderbouwing diagnose ongegrond
 13. RTC Zwolle 070313 ongegronde klacht tegen orthopedisch deskundige
 14. CTG 210612 gegrond beroep verzekeringsarts, het behoort tot de taken van de verzekeringsarts zelfstandig na te gaan welke diagnose van toepassing is
 15. RTC 's-Gravenhage 300811 inzage en correctierecht leidt niet tot wijziging, maar daarmee was klaagster niet akkoord
 16. RTC Zwolle 201011 waarschuwing voor psychiater die in opdracht van medisch adviseur tot diagnose komt zonder klager zelf te zien of te spreken, strijd met richtlijn
 17. CTG 010909 Klacht tegen expertiserend verzekeringsarts in hoger beroeps alsnog ongegrond
 18. CTG 071008 deskundige handelt klachtwaardig met oordeel over arbeidsongeschiktheid, toetsingskader
 19. CTG 290708 gegronde klachten na uitsluitend dossieronderzoek en oordeel over inkomen
 20. Antwoorden op vragen van Kamerleden SP over de tuchtrechtelijke aanspreekbaarheid van med. adviseurs
 21. Leidraad deskundigen in civiele zaken
 22. CTG 080606 zorvuldigheid onderzoek bedrijfsarts

Deze website maakt gebruik van cookies