Zoeken

Inloggen

Verjaring in het Verzekeringsrecht

Verjaring in het Verzekeringsrecht

Meer artikelen...

 1. GHAMS 080920 als aanspraak op uitkering ex. 7:942 lid 1 BW is verjaard, wordt niet toegekomen aan 3:308 BW
 2. GHAMS 290119 geen letsel; verjaring rechtsvordering op de verzekeraar op grond van artikel 7:942 BW
 3. RBROT 160119 ongevallenverzekering. Beroep op verjaring ex 7:942 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar
 4. RBDHA 281118 verjaard beroep op AOV, 75 Ow NBW, onvoldoende onderbouwd dat schade is opgetreden agv beroepsfout advocaat
 5. PIV-Bulletin 2017- nr 3: Een nieuwe episode in de serie ‘overgangsperikelen bij verjaring van verzekeringsvorderingen’ door Martine Kos
 6. Rb Amsterdam 080317 KG. Beroep op dekking rechtsbijstandverzekering. Voorshands aannemelijk dat vordering op DAS is verjaard ex artikel 7:942
 7. Rb Amsterdam 190816 verzekeringsrecht; Kredietbescherming Polis LGI; ex 7:942 BW verjaard deel termijnen komt in mindering op polismaximum
 8. Verjaring onder oud verzekeringsrecht: eisen art. 7:942 (oud) BW gelden ook voor tweede of latere afwijzing door verzekeraar door Irina Timp op 03-03-2016
 9. Cassatieblog 2016-10 verzekeringsrecht: aan de afwijzing van een aanspraak te stellen eisen; Mette van Asperen over HR 18 december 2015
 10. HR 181215 Verzekeringsrecht. Verjaring van de rechtsvordering tot het doen van uitkering? Stuiting van de verjaring (art. 7:942 leden 2-3 (oud) BW). Overgangsrecht (art. 68a, 72 en 75 Ow NBW)
 11. Rb Noord-Holland 050815 aansprakelijkheid wg-er gedekt onder twee aansprakelijkheidspolissen; beroep Chubb op verjaring slaagt
 12. Rb Utrecht 160512 nieuwe verjaringstermijn ex 7:942 BW gaat pas lopen als ass. afwijst onder vermelding van verjaringstermijn van zes maanden
 13. PIV-Bulletin 2010, 5 - Aanpassing verjaringsregels uit het verzekeringsrecht Mw mr. K.M. Volker, Mw mr. M.S.E. van Beurden
 14. De nieuwe verjaringsregeling in het verzekeringsrecht: de ervaringen van het eerste jaar, Mw. Mr. L. Dufour PIV-Bulletin 2011, 6
 15. VERJARING Rb R.dam 080709 na afwijzing ex 7:942 dient iedere 6 maanden gestuit te worden

Deze website maakt gebruik van cookies