Zoeken

Inloggen

Smartengeld bij psychisch letsel

Smartengeld bij psychisch letsel

Meer artikelen...

 1. HR 151021 aardbevingsschade; hinder en overlast, gederfd woongenot, immateriële schade, aantasting in de persoon (2)
 2. RBZWB 220921 Chroom 6: aantasting in de persoon op andere wijze (waaronder angstschade). Geen forfaitaire vaststelling; verwijzing naar stt-procedure
 3. GHDHA 140921 Allianz aansprakelijk voor ongeval op rotonde, maar van schade is niet gebleken, ook niet immateriëel agv onterechte opname in register
 4. HR 140921 met hoge snelheid inrijden op politieagenten; aantasting in de persoon ‘op andere wijze' (art. 6:106 sub b BW)
 5. HR 290621 tzv geestelijk letsel is geen in psychiatrie erkend ziektebeeld of vaststelling door psychiater of psycholoog noodzakelijk
 6. RBNHO 220621 Aansprakelijkheid bewindvoerder; aantasting in de persoon wegens slecht bewind; toegewezen
 7. GHARL 160620 Smartengeld OPS/CTE : € 10.000,-
 8. RBDHA 220420 onrechtmatige actie waardoor minderjarige kinderen naar VS afreizen; € 3.500,00 smartengeld aan vader wegens aantasting in persoon
 9. RBLIM 310719 dagbehandeling minderjarige met fysieke ondersteuning in strijd met afspraken, immateriele schadevergoeding € 1000,00
 10. HR 190719 Prejudiciële vragen; Aardbevingsschade in Groningen; Bewijsvermoeden art. 6:177a BW; Schade die voor vergoeding in aanmerking komt
 11. RBMNE 050619 conversiestoornis; smartengeld 15.000
 12. HR 150319 OD vanwege te zwaar detentieregime. geen vergoeding van immateriële schade vanwege aantasting in zijn persoon; conclusie AG Hartlief
 13. GHAMS 100718 Seksueel expliciet beeldmateriaal op internet gezet; smartengeld PTSS en depressiviteit € 35.000,00
 14. RBAMS 060618 ptss als gevolg van onrechtmatige tv-uitzending geen naar ervaringsregels te verwachten gevolg
 15. Rb Noord-Holland 160517 zelfdoding na bedrijfsongeval; vraag of psychische schade (geheel) aan ongeval moet worden toegerekend vereist nadere bewijslevering
 16. Hof Amsterdam 140616 onrechtmatige ontruiming gehuurde woning; smartengeld vanwege geestelijk letsel € 3.000 (x50% vanwege eigen schuld)
 17. Rb Zeeland-West-Brabant 290616 vroegere buurman heeft over langere tijd voorwerpen waaronder uitwerpselen over de schutting gegooid; rb stelt materiële en immateriële schade vast
 18. Hof Arnhem-Leeuwarden 050416 jarenlange stalking met oogmerk slachtoffer overspannen te krijgen; smartengeld € 70.000
 19. Hof Arnhem-Leeuwarden 090216 tekortschieten psycholoog/psychotherapeut door langdurige vriendschapsrelatie tijdens behandeling; € 10.000 smartengeld
 20. Rb Gelderland 050815 gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, financiële problemen zelfstandige leidend tot opname in psychiatrisch zkh; smartengeld € 15.000,00
 21. Scriptie: Vergoeding van immateriële schade in de Groninger aardbevingscasus - door Maaike Baan
 22. Rb Noord-Holland 220115 psychisch letsel na vermenging behandelrelatie psychiater met professionele en persoonlijke relatie; € 5.000 smartengeld
 23. Hof Arnhem-Leeuwarden 100215 borderline en volledig arbeidsongeschikt na misbruik; € 25.000 smartengeld
 24. Rb Midden-NL 210115 wg-er aansprakelijk voor psychisch letsel wn-er na onterechte degradatie, ontslag en gebrekkige re-integratie; € 5.000,00 smartengeld
 25. Rb Rotterdam 290814 strandrellen Hoek van Holland; psychische klachten politieagent; € 5.600,- smartengeld
 26. Rb Rotterdam 290814 strandrellen Hoek van Holland; psychische klachten politieagent; € 3.500,- smartengeld
 27. Rb Midden-NL 120214 schade door aantasting van de persoon vanwege schending informatieplicht arts; smartengeld € 7.000,00
 28. Hof 's-Hertogenbosch 240614 psychische schade agv huisbezoek en besluiten bijstand onvoldoende aangetoond
 29. Rb Amsterdam 240414 agent dient opgewassen te zijn tegen psychische gevolgen mishandeling bij aanhouding; geen voor vergoeding vatbare schade
 30. Rb Den Haag 080114 confrontatie met ongevraagde filmbeelden van operatie leidt tot vordering smartengeld € 5000,00; afgewezen want geen geestelijk letsel
 31. HR 201213 psychische schade door onrechtmatig handelen UWV bij stopzetten uitkering; na smartengeld nu ook kosten psychologisch onderzoek toegewezen
 32. Rb Amsterdam 100811 schadevergoeding voor door Geen Stijl als bezopen weggezette studente; smartengeld € 10.000,00.
 33. Rb Utrecht 221210 mishandeling en stelselmatige bedreiging door vader; voor kinderen geen geestelijk letsel dat aanleiding geeft tot vergoeding van smartengeld
 34. Hof Den Bosch 180510 Burn out, smartengeld 10000
 35. Rb Middelburg 030210 autoongeval vordering kinderen obv louter psychisch letsel afgewezen
 36. Rb Haarlem 191207 baksteen door ruit, onvoldoende gebleken van psy. letsel
 37. Rb Arnhem 051207 bovenbeenletsel en behandelbare psychische en cognitieve klachten; € 3.800,-
 38. Hof A.dam 160807 geen smartengeld omdat buurman water in schoorsteen laat stromen
 39. Rb Alkmaar 110707 smartengeld na onterechte beschuldiging van sexueel misbruik in tv- en radioprogra
 40. CRvB 110507 immateriele schade a.g.v. geestelijk letsel na onrechtmatig besluit; afwijzing
 41. Rb. Leeuwarden 020107 vlgs Rb geen vergoeding voor "enige psychische klachten aantasting persoon

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies