Zoeken

Inloggen

Belastingheffing algemeen

Belastingheffing algemeen

Meer artikelen...

 1. RvS 151117 lumpsum schadevergoeding tzv letsel na gasexplosie; Belastingdienst dient deel immateriële schade vast te stellen voor bepaling recht op toeslagen
 2. Kamerstukken II 2016/17, nr 29963 vragen mbt vermogensheffing bij letselschade
 3. Hof Amsterdam 060417 Banktegoed met ontvangen letselschadevergoeding behoort tot de grondslag voor de heffing bij sparen en beleggen
 4. HR 310317 Materiële schadevergoeding politieagent met dwarslaesie niet belastbaar
 5. HR 310317 Immateriële schadevergoeding politiebeambte is geen loon waarover loonbelasting moet worden afgedragen
 6. Taxence 030417 Artikel door Marieke Jansen: "HR: Schadevergoeding politiebeambte geen loon"
 7. Parket Hoge Raad 091116 immateriele schadevergoeding door wg-er van € 25.862; naar algemene maatschappelijke opvattingen geen beloningsvoordeel
 8. Vergoeding immateriële ‘loopbaan’schade politieagent geen loon - door Tanja Verstelle op Taxence.nl
 9. HR 201115 vergoeding van immateriële schade in verband met ontslag belast; voldoende verband met voormalige dienstbetrekking
 10. HR 300115 vergoeding obv BARP tzv in rechte vastgestelde beroepsmatig geleden immateriële schade van agenten; geen loonbelasting verschuldigd
 11. Rb Amsterdam 180914 schade door verschil in fiscale bijtelling kan zolang het leasecontract doorloopt aan ongeval worden toegerekend
 12. HR 301107 eisers mogen alsnog een beroep doen op het nieuwe belastingstelsel van 2001
 13. Kamer keurt heffing Bos en Lommerplein af
 14. Kosten jurist bij ontslag aftrekbaar
 15. Letselschade en de fiscus, Stichting Piv 2002
 16. Rb Den Haag 281005 Belastingheffing over inkomsten als mantelzorger;

Deze website maakt gebruik van cookies