Zoeken

Inloggen

Jurisprudentie over Whiplash

Jurisprudentie over Whiplash

Meer artikelen...

 1. GHSHE 150222 beoordeling van whiplash bij pre-existente cervicobrachialgie; niet is komen vast te staan dat sprake is geweest van toegenomen arbeidsongeschiktheid (2)
 2. RBAMS 170518 achterop aanrijding; verzoek niet prematuur; gelet op rapportages geen c-v tussen klachten en ongeval
 3. Rb Oost-Brabant 100816 whiplash; verzekerde mocht polisvoorwaarden AOV zo begrijpen dat ook postwhiplashsyndroom gedekt is, want herkenbaar en benoembaar ziektebeeld
 4. Data from Institute and Faculty of Actuaries shows legal fees reduce by 65% for whiplash-type third party injury claims 19 January 2015
 5. Hof 's-Hertogenbosch 011111 toegewezen vordering tzv nekklachten en vierkante banden door noodstop
 6. Hof Amsterdam 120411 neuroloog stelt, de richtlijnen van de beroepsvereniging volgend, geen beperkingen. Hof: inkomensschade door ongeval niet aannemelijk
 7. Rb Utrecht 131010 whiplash: vordering volstrekt onvoldoende onderbouwd
 8. Hof L.warden 100810 whiplash; rb volgt rapport deskundige; klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven
 9. Rb Utrecht 280410 whiplash, 3 ongevallen, twee valpartijen door duizelingen; schade toegerekend aan eerste ongeval, bezwaren tegen rapportages experts afgewezen,
 10. Rb Den Haag 040210 whiplash; oordeel over divers schadeposten,
 11. Hof Arnhem 080909 whiplash; afwijzing verlies arbeidsvermogen op basis van deskundigenberichten
 12. Hof Den Bosch 061009 whiplash, op basis van deskundigenbericht kan hof niet tot oordeel komen dat klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn
 13. Rb Utrecht 251109 whiplash, 2 onevallen, is nog sprake van ongevalgerelateerde beperkingen waardoor arbeidsongeschiktheid
 14. Hof A.dam 260509 whiplash Hof volgt rapportage uit 2006 over ongeval in 1994; geen schade
 15. Hof A.dam 260509 whiplash; Hof volgt rapportage uit 2007 over ongeval in 1997; geen beperkingen
 16. Hof Den Bosch, 071008 whiplash, 0 % fi, omkeringsregel nvt, geen "stoornis" in door HR bedoelde zin,
 17. Rb A dam 300108 whiplash na botsing met wandmeubel
 18. Rb Arnhem 030908 whiplash; nu vast is komen te staan dat geen sprake is van cognitieve beperkingen;
 19. Rb Arnhem 030908 whiplash; onderzoek Verdonck; geen cognitieve beperkingen; onderzoek bernsen; wel
 20. Hof A.dam 290408 (kg) onvoldoende grond voor nadere voorschotten
 21. Rb A.dam 140808 whiplash; eiser vraagt om revalidatiearts, Rb benoemt neuroloog, aangevulde IWMD vra
 22. Hof A.dam 061207 whiplash; eisen aan oorzakelijk verband; Hof vernietigt oordeel rb
 23. Hof A-dam 050707 whiplash, niet voldoende aan twee van de NVN-criteria; alternatief toestingskader
 24. HR 091107 art. 81 RO; whiplash; geen causaal verband tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid
 25. RbArnhem 070307 neuropsychologisch onderzoek verdonck; aggravatie, fixatie, conditionering
 26. RB Zwolle 240304 neuropsy. onderzoek door Verdock, preoccupatie met disfunctioneren, aggravatie
 27. Rb Den Bosch 240107 uitglijder over gebakje, whiplash? Ktr. acht deskundigenbericht noodzakelijk
 28. Rb. A'dam 131206 frontale aanrijding, whiplash? 2 neurologen voor voorlopig deskundigenonderzoek
 29. Rb Maastricht 221106 whiplash; invloed niet dragen gordel
 30. Hof Den Bosch, 311006 whiplash, preëxistente klachten, arbeidsongeschiktheid geen gevolg ongeval
 31. Rb Den Bosch 111006 whiplash en persoonlijkheid die werken op lager streefniveau verhindert

Deze website maakt gebruik van cookies