Zoeken

Inloggen

Onafhankelijkheid Deskundige

Onafhankelijkheid Deskundige

Meer artikelen...

 1. GHSHE 230321 & GHSHE 150621 Nieuwe deskundige; eerder benoemde desk. werkzaam bij als partijdeskundige ingeschakeld bedrijf
 2. GHARL 160221 geen partijdigheid door de rechtbank benoemde neuroloog; wel, ter comparitie te bespreken, vragen bij het rapport (2)
 3. RBGEL 090920 onbetaald laten voorschot leidt tot afwijzing vordering; bezwaren tzv partijdigheid deskundige
 4. RBNNE 080420 afgebroken reamer bij heupoperatie; eisen te stellen aan bezwaren tegen voorgestelde deskundigen
 5. GHAMS 200819 Het enkele feit dat Delta Lloyd een van de opdrachtgevers van Veduma is, is onvoldoende om aan de onafhankelijkheid van de expert te twijfelen
 6. TK 101117 2017Z15114 Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de handelwijze en onpartijdigheid van het UWV
 7. Rechters en partijdeskundigen: De (on)deskundigheid en (on)partijdigheid van experts - door R.W.M. Giard in Expertise en Recht 2017/4
 8. CRvB 300617 De inzet van medisch deskundigen in WIA-zaken
 9. Knelpunten bij de inzet van deskundigen in het bestuursrecht; Mr. T. Barkhuysen n a.v. het Korosec-arrest van het EHRM, NJB 2016/1603
 10. Rb Noord-Holland 261115 fundamentele gebreken buitengerechtelijk deskundigenbericht; niet bruikbaar voor beoordeling medisch handelen vaatchirurg
 11. Rb Rotterdam 281015 whiplash; geen zwaarwegende redenen om vervolgonderzoek door andere deskundige te laten verrichten
 12. Rb Den Haag 111113 partijdigheid, poging tot intimidatie en vooringenomenheid rechters in letselschadezaak niet komen vast te staan; afwijzing wrakingsverzoek
 13. Rb Arnhem 100212 vaatzenuwstreng doorgenomen bij operatie hielbeen; rapporten deskundigen ingetrokken danwel geblokkeerd
 14. Rb Amsterdam 180913 onvoldoende in stelling gebracht om ernstige beschuldiging van enig fundament te voorzien
 15. Rb Midden-NL 270313 neurologische expertise; geen wanprestatie deskundige tov ass; geen sprake van verzuim
 16. Rb Arnhem 281112 miragelplombe; deskundige houdt zich ook op andere fronten bezig met de plombe; doet aan onafhankelijkheid niet af
 17. Hof 's-Hertogenbosch 111212 al dan niet crps na gipsverband bij elleboogfractuur; dat de deskundige vooringenomen was is niet vast komen te staan
 18. Hof Amsterdam 021012 RSI croupier; onafhankelijkheid deskundige; betrokkenheid deskundige en collega's van deskundige bij andere RSI gevallen bij Holland Casino
 19. Rb Arnhem 200711 perikelen bij de aanwijzing van een deskundige
 20. Rb Utrecht 130411 (in vastgoedzaak) Bezwaar tegen voorschot deskundige en persoon deskundige afgewezen.
 21. Rb Arnhem 230211 verweer dat gegeven het feit dat deskundigen door ass. voorgesteld zijn getwijfeld dient te worden aan onafhankelijkheid snijdt geen hout
 22. Rb Arnhem 280410 gegeven dat benoemde deskundige ook in een andere zaak van advocaat verwikkeld was leidt tot ontheffing van benoeming.
 23. Rb Arnhem 170310 kanttekening bij onafhankelijkheid deskundig; volgt benoeming andere deskundige
 24. Rb R. dam 130110 deskundige die met aangeklaagde samenwerkte en publiceerde is niet onafhankelijk; kosten deskundigenbericht voor rekening eiser
 25. Rb A.dam 150109 was expert partijdig, mede ivm opleidingsrelatie, dan wel ondeskundig
 26. Rb a.dam 230806 whiplash; persoonlijke opvatting deskundige te nauw verweven met kennis en ervaring

Deze website maakt gebruik van cookies