Zoeken

Inloggen

Loonschade en reïntegratiekosten werkgever

Loonschade en reïntegratiekosten werkgever

Meer artikelen...

 1. Rb Limburg 240517 Mishandeling BOA. Veroordeelde mishandelaar moet doorbetaald loon aan gemeente vergoeden
 2. Rb Zeeland-West-Brabant 190417 Letsel aan hand kapper na mishandeling bij uitgaan. toegewezen nettoloon; interne begeleidingskosten; afgewezen: BGK
 3. Hof Arnhem-Leeuwarden 210616 bewijslast bij vordering ex 6:107a BW; Verband tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid onvoldoende aannemelijk
 4. Rb Rotterdam 290416 loonschade; pensioenpremie geen onderdeel nettoloon
 5. Rb Gelderland 290416 loonschade wg-er; inschakelen rechtsbijstand tbv inroepen verhaalsrecht redelijk; na overeenstemming over uitgangspunten berekening niet meer
 6. Rb Noord-Holland 200116 stuiting door slachtoffer werkt tevens ten behoeve van regresnemer; voorhands bewezen causaal verband whiplashklachten
 7. Hof 's-Hertogenbosch 010316 ernstig letsel na schadevaring schip; hof komt terug op bindende eindbeslissing tzv regresvordering wg-er; kosten loondoorbetaling toegewezen
 8. Rb Rotterdam 310715 buitengerechtelijke kosten van werkgever die loonschade verhaalt zijn toewijsbaar; geen belemmering door civiel plafond
 9. Rb Noord-NL 060515 regres loonkosten en kosten re-integratie; vanwege pre-existente klachten 75% toegewezen
 10. Rb Overijssel 100215 loonschade; Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten niet van toepassing; twijfelachtige urenregistratie; schatting obv Voorwerk II
 11. Rb Rotterdam 290814 TRV uit 6:197 BW blokkeert VOA-regres obv groepsaansprakelijkheid; onvoldoende gesteld voor regres obv 6:162 BW
 12. Rb Rotterdam 270814 epilepsie na mishandeling ambtenaar; mbt VOA-regres gemeente is geen ruimte voor toepassing proportionele aansprakelijkheid
 13. Rb Noord-Holland 040614 loonvordering werkgever; 40% eigen schuld; beëindigingsvergoeding arbeidsovk aangemerkt als kosten ter beperking schade; komt voor vergoeding in aanmerking
 14. Rb Amsterdam 240414 vordering loonschade afgewezen omdat 20-daagse arbeidsongeschiktheid niet door arbodienst of deskundig persoon is vastgesteld
 15. Rb Amsterdam 021013 onverplichte onkostenvergoeding niet verhaalbaar
 16. Rb Noord-NL 150513 collectieve ziektekostenpremie en storting tijdspaarfonds behoort tot netto loon; uitkering ziekteverzuimverzekering is voorschot
 17. Rb Leeuwarden 211112 vordering formele- op materiële werkgever: werkgeverslasten, reintegratiekosten, kbr, interne kosten etc.
 18. Hof Amsterdam 061211 ziekteverzuimverzekering is schadeverzekering, schadeverzekeraar subrogeert
 19. Hof Amsterdam 030511 voorzover schade is vergoed door verzekeraar, komt wg-er geen vorderingsrecht meer toe
 20. Rb Rotterdam 090211 toewijzing loonschadevordering inclusief buitengerechtelijke kosten vzv buitengerechtelijk; letselschade rechtvaardigt ruime toerekening
 21. Rb R.dam 150910 begroting loonschade; afwijzing buitengerechtelijke kosten; onvoldoende gesteld
 22. Rb Dordrecht 181109 causaal verband tussen sex. misbruik en arbeidsongeschiktheid niet voldoende aangetoond
 23. Rb Zwolle 230408 oordeel over loonschade, arbeidstherapie, reintegratiekosten, kbr, wet. rente
 24. Rb R.Dam 210109 loonschade wn-ers NS na bedreiging vuurwapen, arbeidstherapie en psychologische hulp
 25. Hof A.dam 141008 buitengerechtelijke kosten in regres, vervolg op HR 090704 ZA/Vormenfabriek
 26. Rb R.dam 250608 voa-regres na mishandeling, schadebeperkingsplicht, wettelijke rente va. betaaldata
 27. Rb Zwolle 141107 verhaal door wg-'er op wn-er die collega mishandelde; loonschade,rei.kosten,kbr
 28. Welke kosten zijn verhaalbaar PowerPoint-Presentatie van mr. Maarten Tromp
 29. verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen bij wet geregeld
 30. Convenant met BSA schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgevers
 31. Verhaalsrecht Ziektewet, WAO, Waz, Wajong en WIA 2007 convenant
 32. Hof Den Bosch 260607 wg voldoet onvoldoende aan stelplicht; geen aanvullend voorschot door verzekera
 33. Hof Den Bosch 051206 vordering doorbetaling loon en reintegratiekosten toegewezen
 34. Rb Arnhem 210207 wn Staat mishandeld; Staat zoekt verhaal voor loon en betaalde ziektekosten
 35. PEP-lezing dd 130206 door Mr. E.J. Dennekamp

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies