Zoeken

Inloggen

Loonschade en reïntegratiekosten werkgever

Loonschade en reïntegratiekosten werkgever

Meer artikelen...

 1. PHR 120719 omvat het verhaalsrecht van de werkgever doorbetaalde pensioenpremies? werknemers- en werkgeversgedeelte van pensioenpremie
 2. RBOBR 130319 hersenschudding door slagboom; toewijzing voorschot voor wn-er en loonvordering werkgever, incl re-integratiekst. en bgk
 3. GHSHE 260219 Verhaalsrecht uitzendbureau (ZW-eigenrisicodrager) op inlener? Artt. 52a en 52b ZW
 4. GHDHA 260219 Prejudiciële vragen aan HR over omvang verhaalsrecht ex artikel 6:107a BW ihb over pensioenpremie
 5. GHSHE 260219 caferuzie; loonschade agv mishandeling verhaald; re-integratiekosten, incl interne begeleiding, toegewezen
 6. Rb Limburg 240517 Mishandeling BOA. Veroordeelde mishandelaar moet doorbetaald loon aan gemeente vergoeden
 7. Rb Zeeland-West-Brabant 190417 Letsel aan hand kapper na mishandeling bij uitgaan. toegewezen nettoloon; interne begeleidingskosten; afgewezen: BGK
 8. Hof Arnhem-Leeuwarden 210616 bewijslast bij vordering ex 6:107a BW; Verband tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid onvoldoende aannemelijk
 9. Rb Rotterdam 290416 loonschade; pensioenpremie geen onderdeel nettoloon
 10. Rb Gelderland 290416 loonschade wg-er; inschakelen rechtsbijstand tbv inroepen verhaalsrecht redelijk; na overeenstemming over uitgangspunten berekening niet meer
 11. Rb Noord-Holland 200116 stuiting door slachtoffer werkt tevens ten behoeve van regresnemer; voorhands bewezen causaal verband whiplashklachten
 12. Hof 's-Hertogenbosch 010316 ernstig letsel na schadevaring schip; hof komt terug op bindende eindbeslissing tzv regresvordering wg-er; kosten loondoorbetaling toegewezen
 13. Rb Rotterdam 310715 buitengerechtelijke kosten van werkgever die loonschade verhaalt zijn toewijsbaar; geen belemmering door civiel plafond
 14. Rb Noord-NL 060515 regres loonkosten en kosten re-integratie; vanwege pre-existente klachten 75% toegewezen
 15. Rb Overijssel 100215 loonschade; Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten niet van toepassing; twijfelachtige urenregistratie; schatting obv Voorwerk II
 16. Rb Rotterdam 290814 TRV uit 6:197 BW blokkeert VOA-regres obv groepsaansprakelijkheid; onvoldoende gesteld voor regres obv 6:162 BW
 17. Rb Rotterdam 270814 epilepsie na mishandeling ambtenaar; mbt VOA-regres gemeente is geen ruimte voor toepassing proportionele aansprakelijkheid
 18. Rb Noord-Holland 040614 loonvordering werkgever; 40% eigen schuld; beëindigingsvergoeding arbeidsovk aangemerkt als kosten ter beperking schade; komt voor vergoeding in aanmerking
 19. Rb Amsterdam 240414 vordering loonschade afgewezen omdat 20-daagse arbeidsongeschiktheid niet door arbodienst of deskundig persoon is vastgesteld
 20. Rb Amsterdam 021013 onverplichte onkostenvergoeding niet verhaalbaar
 21. Rb Noord-NL 150513 collectieve ziektekostenpremie en storting tijdspaarfonds behoort tot netto loon; uitkering ziekteverzuimverzekering is voorschot
 22. Rb Leeuwarden 211112 vordering formele- op materiële werkgever: werkgeverslasten, reintegratiekosten, kbr, interne kosten etc.
 23. Hof Amsterdam 061211 ziekteverzuimverzekering is schadeverzekering, schadeverzekeraar subrogeert
 24. Hof Amsterdam 030511 voorzover schade is vergoed door verzekeraar, komt wg-er geen vorderingsrecht meer toe
 25. Rb Rotterdam 090211 toewijzing loonschadevordering inclusief buitengerechtelijke kosten vzv buitengerechtelijk; letselschade rechtvaardigt ruime toerekening
 26. Rb R.dam 150910 begroting loonschade; afwijzing buitengerechtelijke kosten; onvoldoende gesteld
 27. Rb Dordrecht 181109 causaal verband tussen sex. misbruik en arbeidsongeschiktheid niet voldoende aangetoond
 28. Rb Zwolle 230408 oordeel over loonschade, arbeidstherapie, reintegratiekosten, kbr, wet. rente
 29. Rb R.Dam 210109 loonschade wn-ers NS na bedreiging vuurwapen, arbeidstherapie en psychologische hulp
 30. Hof A.dam 141008 buitengerechtelijke kosten in regres, vervolg op HR 090704 ZA/Vormenfabriek
 31. Rb R.dam 250608 voa-regres na mishandeling, schadebeperkingsplicht, wettelijke rente va. betaaldata
 32. Rb Zwolle 141107 verhaal door wg-'er op wn-er die collega mishandelde; loonschade,rei.kosten,kbr
 33. Welke kosten zijn verhaalbaar PowerPoint-Presentatie van mr. Maarten Tromp
 34. verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen bij wet geregeld
 35. Convenant met BSA schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgevers
 36. Verhaalsrecht Ziektewet, WAO, Waz, Wajong en WIA 2007 convenant
 37. Hof Den Bosch 260607 wg voldoet onvoldoende aan stelplicht; geen aanvullend voorschot door verzekera
 38. Hof Den Bosch 051206 vordering doorbetaling loon en reintegratiekosten toegewezen
 39. Rb Arnhem 210207 wn Staat mishandeld; Staat zoekt verhaal voor loon en betaalde ziektekosten
 40. PEP-lezing dd 130206 door Mr. E.J. Dennekamp

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies