Zoeken

Inloggen

Loonschade en Reïntegratiekosten Werkgever

Loonschade en Reïntegratiekosten Werkgever

Meer artikelen...

 1. RBROT 220223 afwijzing loonschade, re-integratiekosten obv causaal verband; kosten vervangende arbeidskracht komen niet voor vergoeding in aanmerking
 2. GHAMS 151122 geen regres op WAM verzekeraar t.z.v. het ivm loonsanctie over derde ziektejaar betaald salaris
 3. GHDHA 130922 wg-er vordert met succes ogv art. 2 VOA vergoeding van ivm whiplash aan wn-er betaald loon
 4. RBNHO 090622 mishandeling politieagente; regres tzv loon en kosten tzv expertise - bgk cf Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
 5. RBDHA 010322 loonregres; beleid NN, oordeel over wettelijke rente, AON-convenant nvt tov derden, reintegratiekosten, BGK én incassokosten
 6. RBNHO 181120 Regresvordering loonschade werkgever na mishandeling; vordering onvoldoende onderbouwd; dagvaarding voldoet niet aan 21 Rv
 7. RBROT 250320 regres obv art. 2 VOA; door UWV aangenomen ao is ongevalsgevolg, mede na beoordeling 2 expertises; invloed schaderegelingsproces op vordering wg-er
 8. GHDHA 250220 wg-ers deel pensioenpremie valt niet onder loonbegrip art 6:107a BW, vordering BGK loonschade;
 9. HR 271187 Verhaal loonschade ambtenaar ogv Verhaalswet ongevallen ambtenaren (VOA)
 10. HR 151119 wg-ers deel pensioenpremie valt niet onder het loonbegrip van artikel 6:107a BW, wn-ers deel wel, maar geen verhaalsrecht
 11. PHR 120719 omvat het verhaalsrecht van de werkgever doorbetaalde pensioenpremies? werknemers- en werkgeversgedeelte van pensioenpremie
 12. RBOBR 130319 hersenschudding door slagboom; toewijzing voorschot voor wn-er en loonvordering werkgever, incl re-integratiekst. en bgk
 13. GHSHE 260219 Verhaalsrecht uitzendbureau (ZW-eigenrisicodrager) op inlener? Artt. 52a en 52b ZW
 14. GHDHA 260219 Prejudiciële vragen aan HR over omvang verhaalsrecht ex artikel 6:107a BW ihb over pensioenpremie
 15. GHSHE 260219 caferuzie; loonschade agv mishandeling verhaald; re-integratiekosten, incl interne begeleiding, toegewezen
 16. Rb Limburg 240517 Mishandeling BOA. Veroordeelde mishandelaar moet doorbetaald loon aan gemeente vergoeden
 17. Rb Zeeland-West-Brabant 190417 Letsel aan hand kapper na mishandeling bij uitgaan. toegewezen nettoloon; interne begeleidingskosten; afgewezen: BGK
 18. Hof Arnhem-Leeuwarden 210616 bewijslast bij vordering ex 6:107a BW; Verband tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid onvoldoende aannemelijk
 19. Rb Rotterdam 290416 loonschade; pensioenpremie geen onderdeel nettoloon
 20. Rb Gelderland 290416 loonschade wg-er; inschakelen rechtsbijstand tbv inroepen verhaalsrecht redelijk; na overeenstemming over uitgangspunten berekening niet meer
 21. Rb Noord-Holland 200116 stuiting door slachtoffer werkt tevens ten behoeve van regresnemer; voorhands bewezen causaal verband whiplashklachten
 22. Hof 's-Hertogenbosch 010316 ernstig letsel na schadevaring schip; hof komt terug op bindende eindbeslissing tzv regresvordering wg-er; kosten loondoorbetaling toegewezen
 23. Rb Rotterdam 310715 buitengerechtelijke kosten van werkgever die loonschade verhaalt zijn toewijsbaar; geen belemmering door civiel plafond
 24. Rb Noord-NL 060515 regres loonkosten en kosten re-integratie; vanwege pre-existente klachten 75% toegewezen
 25. Rb Overijssel 100215 loonschade; Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten niet van toepassing; twijfelachtige urenregistratie; schatting obv Voorwerk II
 26. Rb Rotterdam 290814 TRV uit 6:197 BW blokkeert VOA-regres obv groepsaansprakelijkheid; onvoldoende gesteld voor regres obv 6:162 BW
 27. Rb Rotterdam 270814 epilepsie na mishandeling ambtenaar; mbt VOA-regres gemeente is geen ruimte voor toepassing proportionele aansprakelijkheid
 28. Rb Noord-Holland 040614 loonvordering werkgever; 40% eigen schuld; beëindigingsvergoeding arbeidsovk aangemerkt als kosten ter beperking schade; komt voor vergoeding in aanmerking
 29. Rb Amsterdam 240414 vordering loonschade afgewezen omdat 20-daagse arbeidsongeschiktheid niet door arbodienst of deskundig persoon is vastgesteld
 30. Rb Amsterdam 021013 onverplichte onkostenvergoeding niet verhaalbaar
 31. Rb Noord-NL 150513 collectieve ziektekostenpremie en storting tijdspaarfonds behoort tot netto loon; uitkering ziekteverzuimverzekering is voorschot
 32. Rb Leeuwarden 211112 vordering formele- op materiële werkgever: werkgeverslasten, reintegratiekosten, kbr, interne kosten etc.
 33. Hof Amsterdam 061211 ziekteverzuimverzekering is schadeverzekering, schadeverzekeraar subrogeert
 34. Hof Amsterdam 030511 voorzover schade is vergoed door verzekeraar, komt wg-er geen vorderingsrecht meer toe
 35. Rb Rotterdam 090211 toewijzing loonschadevordering inclusief buitengerechtelijke kosten vzv buitengerechtelijk; letselschade rechtvaardigt ruime toerekening
 36. Rb R.dam 150910 begroting loonschade; afwijzing buitengerechtelijke kosten; onvoldoende gesteld
 37. Rb Dordrecht 181109 causaal verband tussen sex. misbruik en arbeidsongeschiktheid niet voldoende aangetoond
 38. Rb Zwolle 230408 oordeel over loonschade, arbeidstherapie, reintegratiekosten, kbr, wet. rente
 39. Rb R.Dam 210109 loonschade wn-ers NS na bedreiging vuurwapen, arbeidstherapie en psychologische hulp
 40. Hof A.dam 141008 buitengerechtelijke kosten in regres, vervolg op HR 090704 ZA/Vormenfabriek
 41. Rb R.dam 250608 voa-regres na mishandeling, schadebeperkingsplicht, wettelijke rente va. betaaldata
 42. Rb Zwolle 141107 verhaal door wg-'er op wn-er die collega mishandelde; loonschade,rei.kosten,kbr
 43. Welke kosten zijn verhaalbaar PowerPoint-Presentatie van mr. Maarten Tromp
 44. verhaal van kosten van re-integratiemaatregelen bij wet geregeld
 45. Convenant met BSA schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgevers
 46. Verhaalsrecht Ziektewet, WAO, Waz, Wajong en WIA 2007 convenant
 47. Hof Den Bosch 260607 wg voldoet onvoldoende aan stelplicht; geen aanvullend voorschot door verzekera
 48. Hof Den Bosch 051206 vordering doorbetaling loon en reintegratiekosten toegewezen
 49. Rb Arnhem 210207 wn Staat mishandeld; Staat zoekt verhaal voor loon en betaalde ziektekosten
 50. PEP-lezing dd 130206 door Mr. E.J. Dennekamp

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies