Zoeken

Inloggen

Reïntegratie ter invulling van de Schadebeperkingsplicht

Reïntegratie ter invulling van de Schadebeperkingsplicht

Meer artikelen...

 1. RBROT 210421 beoordeling restverdiencapaciteit niet in sleutel schadebeperkingsplicht, maar in omvang schade
 2. RBROT 220720 VAV zelfst. loodgieter met beperkt mogelijkheden in wzh elders; geen schending schadebeperkingsplicht; nader ad- en rekenkundig onderzoek nodig
 3. Hof Arnhem-Leeuwarden 280616 enkelletsel 18-jarige leerling-monteur; verlies verdienvermogen te wijten aan eigen handelen/nalaten ihkv re-integratie;
 4. Rb Noord-NL 141015 whiplash, beperking looptijd schade eigenaar kinderkledingzaak, omdat zij ander passend werk had kunnen verrichten
 5. Rb Noord-Holland 281015 schadebeperkingsplicht ingevuld door wzh in eigen onderneming, maar structurele verliezen zijn voor eigen rekening
 6. Rb Rotterdam 040412 ongeval uit 1992; onvoldoende motivatie en daaruit volgende schade wordt toegerekend aan slachtoffer; grenzen redelijke toerekening
 7. Rb Zwolle 270711 het na 2006 niet hebben van passend werk kan als eigen schuld ex artikel 6: 101 BW worden tegengeworpen
 8. Hof Den Haag 120411 Oordeel over matig onderbouwde vordering verlies verdienvermogen, restverdiencapaciteit, 2 jaar schade toegewezen
 9. Rb Zutphen 040511 betr. had 20 uur kunnen werken; de door het niet werken ontstane schade wordt voor 1/3 aan schending schadebeperkingsplicht toegerekend
 10. Rb Alkmaar 090311 betrokkene moet een nieuwe rol in het leven vinden. Dat moment is nu gekomen
 11. Rb R.dam 011210met oog op 10 jarige WAO situatie geen reden om verlies arbeidsvermogen niet toe te rekenen, ook al kón betrokkene mogelijk wel werken
 12. Rb A.dam 300610 arbeidsongeschikte is uit hoofde van de schadebeperkingsplicht niet verplicht om werk in het kader van de WSW op zich te nemen.
 13. Rb R. dam 080910 Het lag op de weg van de aansprakelijke partij om reintegratiebegeleiding aan te bieden
 14. HR 110610 whiplash; arbeidsvermogen na ongeval, onvoldoende motivering al dan niet geschonden schadebeperkingsplicht
 15. Hof Arnhem 011209 bewijslast op aansprakelijke partij, invloed WAO-uitkering
 16. Rb A.dam 190809 overlijdenschade bij zelfstandige, beoordeling arbeidsmogelijkheden weduwe ihk van de schadebeperkingsplicht
 17. Rb A.dam 300108 oordeel over arbeidsongeschiktheid cf WAO-normen en civielrechterlijke norm
 18. Schadebeperking en de filosofie van de rolcontainer; Mr. J. Schep in piv-bulletin 2008 5-6
 19. Rb R'dam 280308 eiser voldoet niet aan schadebep.plicht, onvold. sollicitaties na bedrijfsongeval
 20. HR 110408 whiplash 81 RO ziektewinst, onzekerheid omtrent de ontwikkeling van klachten & beperkingen
 21. HR 141207 art. 81 RO; whiplash, slachtoffer i.c. niet gehouden tot verrichten andere werkzaamheden
 22. Rb Haarlem 110907 sollicitatieverplichtingen ivm echtscheiding (opgenomen ter vergelijking)
 23. Rb Assen 040407 in k.g. onvold. aannemelijk dat v.v.v. aan eiseres kan worden toegerekend
 24. Rb Dordrecht 181006 onvoldoende inspanning om inkomsten uit arbeid te genereren
 25. Rb Haarlem 230806 Reintegratie en schadebeperking; actiever opstelling slachtoffer redelijke eis?
 26. Rb Arnhem 230506 vordering kosten reïntegratie in kort geding

Deze website maakt gebruik van cookies