Zoeken

Inloggen

Verpleging, Verzorging en Begeleiding

Verpleging, Verzorging en Begeleiding

Meer artikelen...

 1. Verbond van Verzekeraars - ASP 111122: Pilot Werkafspraken Wmo 2023 (2)
 2. RBDHA 190122 schadepost tzv escortservice (€ 100,00 per week) en Viagra (€ 300,00 per jaar) niet onderbouwd, totaal begroot op € 10.000,00 (2)
 3. RBAMS 190820 kosten persoonlijke verzorging redelijk; uurtarief € 20,00; 1,5 uur per dag
 4. RBDHA 130520 "in de gaten houden" en aanbrengen van ordening in dagelijks leven afgewezen, administratiekosten toegewezen
 5. RBDHA 130520 vergoeding financieel advies afgewezen nu sprake is van risicoarme wijze van belegging
 6. RBLIM 220120 dwarslaesie na auto-fietsongeval; 24-uurs zorg (CIZ); uurloon echtgenote redelijk (€ 23,50); uren dienen nader begroot te worden, wel voorschot toegekend
 7. RBLIM 040220 Koerdisch meisje met hersenletsel; schade broer, optredende als tolk/vertaler voor ouders; deels wel en deels niet onder art. 6:107 BW
 8. RBZWB 300419 uurtarief in verband met intensieve zorg die door de partner van de benadeelde wordt gegeven € 30,00
 9. Rijksoverheid.nl 170419 Start pilots logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten
 10. Rb Limburg 080217 Kosten huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid £ 70,00 per week
 11. Rb Zeeland-West-Brabant 231215 ontucht met minderjarige; kosten begeleiding moeder bij medische behandelingen minderjarige geschat op € 1.000,00
 12. Rb Den Haag 300915 oud BW en overgangsrecht; moeder van slachtoffer is niet ontvankelijk tzv verplaatste schade mbt verpleging en verzorging
 13. Hof Arnhem-Leeuwarden 120515 beoordeling diverse schadeposten hoog bejaard slachtoffer; berekening verzorgingskosten, einddatum verzorging 95 jaar
 14. Rb Oost-Brabant 110614 mishandeling 17-jarige; vordering tzv mantelzorg afgewezen; niet aannemelijk dat inschakeling professionele krachten normaal en gebruikelijk zou zijn
 15. Ruimere schadevergoeding voor slachtoffers en hun naaste omgeving - Rijksoverheid.nl op 28-05-2014
 16. Rb Limburg 140514 vordering vader op dochter ivm ongerechtvaardigde verrijking door mantelzorgconstructie in letselzaak; niet ongerechtvaardigd
 17. Hof Arnhem-Leeuwarden 140114 kosten verzorging obv zorgbehoefte boven zorgindicatie PGB; 33,45 uur per week; tarief € 25,-; eindleeftijd 95
 18. Hof Amsterdam 181212 whiplash; kosten verzorging onvoldoende onderbouwd omdat niet op bezwaren ass tegen rapport is ingegaan
 19. Rb Utrecht 090211 deelgeschil; 24-uurs hulp mantelzorg; verbouwing en aanpassing woning,
 20. Rb Arnhem 290910 toewijzing kosten (reis)begeleiding echtgenote
 21. Rb Utrecht 131010 verzorging en verpleging door moeder en andere familieleden toegewezen
 22. Rb Arnhem 150807 door echtgenote opgenomen, onbetaalde verlofdagen voor ziekenhuisbezoek en begeleid
 23. RbZwolle 060207 gederfde vakantiedagen mantelzorgers
 24. Rb Arnhem 110407 kosten schoolbrengen kind
 25. Tijd is geld: Stichting PIV 2006:
 26. Rb Den Bosch 111006 Whiplash, slachtoffer moet in staat worden geacht zoon op te vangen
 27. Rb Middelburg 270906 hulp niet door professionals verleend; rechter wijst bespaarde kosten toe

Deze website maakt gebruik van cookies