Zoeken

Inloggen

Arbeidsongeschiktheid; Beoordeling Letselschade

Arbeidsongeschiktheid; Beoordeling Letselschade

Meer artikelen...

 1. RBAMS 290622 aanrijding voetganger door fietser, 40 % ES, afwijzing VAV vanwege onvoldoende onderbouwing
 2. RBROT 101121 Causaal verband tussen mishandeling, klachten, beperkingen, arbeidsongeschiktheid en VAV; met einddatum 2019
 3. RBROT 220921 knieletsel dierenarts, rapport vza en ad-er; restverdiencapaciteit; opkomend voordeel uit AOV (3)
 4. Hof Amsterdam 180717 verlies verdienvermogen hoofdconducteur; van slachtoffer kon redelijkerwijs niet verwacht worden dat hij ander passend werk ging zoeken
 5. Rb Noord-NL 010415 whiplash eigenaar kinderkledingzaak; uit rapportages verzekeringsarts en arbeidsdeskundige blijkt, met passende werkzaamheden, geen verlies verdienvermogen
 6. Rb Midden-NL 050615 whiplash; VAV niet begroot obv onderzoeken ihkv AOV
 7. Rb Overijssel 010415 ongeval uit 1998; ogv deskundigenbericht VA is er na 2007 geen verlies arbeidsvermogen en kosten huishoudelijke hulp/verlies zelfwerkzaamheid
 8. Rb Gelderland 160415 vaststelling VAV hypotheker; 8 uur uitval. Door overbelastingsklachten of tweede aanrijding?
 9. Hof 's-Hertogenbosch 240315 geen blijvende arbeidsongeschiktheid; geen verlies arbeidsvermogen
 10. Rb Den Haag 180314 whiplash; obv rapporten geen urenbeperking
 11. Rb Gelderland 270214 gevangenispredikant met urenbeperking; oordeel over VAV en pensioenschade
 12. Rb Limburg 050214 volledige arbeidsongeschiktheid voor en na ongeval; geen schade; verzekeringsgeneeskundig- en arbeidsdeskundig onderzoek zinloos
 13. Rb Amsterdam 020114 ogv rapport neuroloog en kritiek op rapporten psycholoog en psychiater kan FML nog niet als uitgangspunt schaderegeling dienen
 14. Hof Amsterdam 020713 rapport arbeidsdeskundige UWV bruikbaar in civiele procedure
 15. Rb Arnhem 110511 geen verlies verdienvermogen gelet op de beperkingen die in dezen zijn vastgesteld
 16. Hof Leeuwarden 261010 FunctieInformatieSysteem kan gebruikt worden bij bepaling VVV, diverse bezwaren tegen beoordeling verzekeringsgeneeskundige; ongegrond
 17. Rb Utrecht 131010 oordeel over restverdiencapaciteit, 80-100 WAO betrokkene is niet meer in staat arbeid te verrichten in familiebedrijf
 18. HR 110610 whiplash; datum waarop schade uit verlies arbeidsvermogen zou eindigen onvoldoende gemotiveerd
 19. Hof Den Haag 200710 afstand tot de arbeidsmarkt dient meegewogen te worden bij weging arbeidsmogelijkheden
 20. Rb Arnhem 020610 delay bij behandeling van een pseudo-arthrose, oordeel over arbeidsdeskundige rapportages
 21. Rb Utrecht 280410 whiplash, 3 ongevallen, verschil tussen theoretische en praktische beoordeling van arbeidsmogelijkheden, beoordeling verlies arbeidsvermogen
 22. Rb Utrecht 251109 whiplash, is nog sprake van ongevalgerelateerde beperkingen waardoor arbeidsongeschiktheid
 23. Rb Utrecht 300909 oordeel over medisch en arbeidsdeskundig onderzoek, invloed werkloosheidsrisico
 24. Rb M.burg 070109 rapportages vza en ad, onvoldoende onderbouwing subjectieve klachten schade
 25. Rb Arnhem 250309 zelfstandige, Rb volgt arbeidsdesk. onderzoek, invloed faillissement,restverdiencap
 26. Hof Arnhem 170209 whiplash; (ongevalgerelateerde) beperkingen staan niet in de weg aan betaald werk
 27. Rb A.dam 300108 oordeel over arbeidsongeschiktheid cf WAO-normen en civielrechterlijke norm
 28. HR 110408 whiplash 81 RO bij toekenning van WAO-uitkeringen wordt geen Sinterklaas gespeeld.

Deze website maakt gebruik van cookies