Zoeken

Inloggen

Verhuiskosten en Kosten Aanpassing Woning

Verhuiskosten en Kosten Aanpassing Woning

Meer artikelen...

 1. GHARL 111022 mishandeling; geen noodweer, ook in hoger beroep 30% ES vanwege gooien glas; verhuiskosten onvoldoende onderbouwd (2)
 2. Letsel en Schade, 2021 nr 4; themanummer Wonen
 3. PPS Bulletin dec. 2021: De financiering van een aangepaste woning: schade of (ook) voordeel? – Henriëtte Verdam
 4. RBMNE 271021 meerprijs € 305.000 van op dwarsleasie aangepaste woning is te zien als schade
 5. RBMNE 281020 na ongeval noodzakelijk geworden verhuizing; vz dient mee te werken aan aankoop kavel om aangepaste woning te realiseren
 6. RBDHA 270120 ernstig heup- en beenletsel; noodzaak tot verhuizen, oordeel over aan woning te stellen eisen en kosten terzake;
 7. RBMNE 281219 verhuizing agv knieletsel; aan woning te stellen eisen, garantstelling voor financiering, eventueel voordeel treedt pas op bij verkoop woning
 8. RBMNE 270919 KG; SO met ernstig letsel; Vordering jegens verzekeraar om passende woonruimte ter beschikking te stellen afgewezen
 9. RBROT 260619 mishandeling in groepsverband. Schade tzv verhuiskosten vanwege onveiligheidsgevoelens
 10. Rb Rotterdam 181016 verhuizing naar serviceappartement na ongeval; schade vanwege verkoop woning tijdens crisis in 2013 ipv 2020 is ongevalsgevolg; uitgangspunten waardebepaling
 11. Rb Midden-Nederland 280916 KG; wrongful life; voorschot tbv vervangende woonruimte afgewezen; uitgangspunt schadevergoedingsverplichting is verzorging bij ouders thuis
 12. Hof Arnhem-Leeuwarden 120515 beoordeling diverse schadeposten hoog bejaard slachtoffer; kosten aanpassing woningen dochters geschat op € 75.000,- per woning
 13. Rb Noord-Holland 270814 hoofdelijke aansprakelijkheid voor schietpartij; verhuiskosten toegewezen
 14. Hof 's-Hertogenbosch 240315 zware mishandeling door buurman; verhuiskosten incl overdrachtsbelasting naar gelijkwaardige woning vergoed
 15. Rb Midden-NL 250215 mishandeling door buurvrouw; causaal verband schadeposten; kosten door verhuizing niet vergoed vanwege samenloop met sloop flat
 16. Hof Arnhem-Leeuwarden 140114 aanpassing woningen beide dochters ivm verzorging is redelijk, meerkosten bij nieuwbouw;
 17. RbZwolle 060207 kosten verbouwing; vermoeden waardestijging woning onvoldoende weersproken

Deze website maakt gebruik van cookies