Zoeken

Inloggen

Toepassing Omkeringsregel bij Medische Zaken

Toepassing Omkeringsregel bij Medische Zaken

Meer artikelen...

 1. RBLIM 120918 zkh niet aansprakelijk voor complicaties bij transurethrale resectie van de prostaat; geen toepassing omkeringsregel bij schending dossierplicht en informatieplicht
 2. Rb Gelderland 190717 beschadiging galwegtak bij operatie; ontbreken beeldregistratie geen schending specifieke norm; geen omkeringsregel
 3. Rb Gelderland 220715 dwarslaesie na manuele therapie; door partijen aangezochte neuroloog heeft nog niet gerapporteerd; nog geen toepassing omkeringsregel; nadere bewijslevering nodig
 4. PIV-Bulletin 2015-6 De omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid revisited – Hof Arnhem-Leeuwarden 8 september 2015, door Mw. mr. J. Meyst-Michels en mw. mr. P.J. klein Gunnewiek
 5. Hof Arnhem-Leeuwarden 080915 zenuwletsel nervus medianus; Hof volgt niet de door partijen samen aangezochte deskundige; zkh aansprakelijk; omkeringsregel
 6. Hof 's-Hertogenbosch 170315 omkeringsregel niet van toepassing; algemene norm geschonden, geen specifiek protocol ter voorkoming caudasyndroom
 7. Rb Noord-Holland 220115 psychisch letsel na vermenging behandelrelatie psychiater met professionele en persoonlijke relatie; omkeringsregel toegepast
 8. Rb Amsterdam 131113 tandarts-implantoloog heeft onvoldoende veiligheidsmarge gehanteerd bij boren in onderkaak, omkeringsregel van toepassing
 9. Rechtbank Midden-NL 070813 Plaquenil voorgeschreven zonder oogheelkundig onderzoek; omkeringsregel van toepassing; tegenbewijs geleverd
 10. Hof 's-Hertogenbosch 040613 delay 3 weken na doorsnijding buigpees duim; omkeringsregel nvt vanwege onvoldoende specifieke norm
 11. HR 231112 aansprakelijkheid gynaecoloog; omkeringsregel; voorwaarde dat specifieke gevaar door normovertreding aanmerkelijk moet zijn vergroot, is geen geldend recht
 12. Rb Maastricht 050912 delay bij vaststelling caudasyndroom; geen omkeringsregel; geschonden norm onvoldoende specifiek
 13. Rb Utrecht 171012 ernstige hypertensie en herseninfarct na medicatie; omkeringsregel van toepassing; nader onderzoek beperkingen agv herseninfarct
 14. Hof Arnhem 020912 geboorteletsel; norm tegen specifiek gevaar, ic zuurstoftekort, geschonden; omkeringsregel van toepassing
 15. Rb Arnhem 190912 benauwdheid; zonder definitieve beslissing over verdeling bewijslast en omkeringsregel, benoeming deskundige tzv vermoedelijk ziekteverloop
 16. Rb Rotterdam 290812 medische kunstfout; geen omkeringsregel; niet voldoende aannemelijk dat schending van de norm tot de gestelde beperkingen heeft geleid
 17. Rb Rotterdam 020512 darmperforatie door steekwond; delay; verlies van een kans theorie in casu rechtvaardiger dan toepassing omkeringsregel
 18. Hof Leeuwarden 170412 delay bij darmperforatie na ECRP; geen schending specifieke norm, dus geen omkeringsregel, causaal verband staat niet vast
 19. Rb Assen 141211 plexus brachialis letsel; Geen begin van bewijs op de grond dat letsel ontstaat direct na behandeling. Geen omkeringsregel
 20. Hof Arnhem 150311 geen aansprakelijkheid voor overlijden kind ondanks tuchtrechterlijk verwijtbaar handelen huisarts; omkeringsregel niet van toepassing
 21. Rb A.dam 110810 omkeringsregel van toepassing aangezien operateur behoort te voldoen aan de ervaringseisen
 22. HR 241210 81 RO Omkeringsregel niet van toepassing bij schade na premature hersteldverklaring na Weber A fractuur;
 23. Hof Arnhem 180809 dystrofie en pseudoartrose na enkelbreuk (Weber A) Omkeringsregel: is sprake van causaal verband met ontslag uit behandeling?
 24. Rb Arnhem 290709 huisarts miskent tumor; rb volgt deskundige, toepassing omkeringsregel bij c.v.
 25. Hof Den Bosch, 100309 drukneuropathie van de nervus femoralis door de bloedleegteband
 26. Hof Leeuwarden 191207 omkeringsregel schending informed consent t.a.v. exper. behandelingen
 27. HR 071207 te late keizersnede, omkeringsregel van toepassing
 28. Hof Amsterdam 020306: (tangverlossing; toepassing omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid)
 29. Rb Zwolle, 120406 (omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid, verband met deskundigenbericht

Deze website maakt gebruik van cookies