Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor Rugklachten

Aansprakelijkheid voor Rugklachten

Meer artikelen...

 1. RBROT 130522 in tussenvonnis voorshands bewezen relatie rugklachten & werkzaamheden; orthopedisch onderzoek ihkv tegenbewijs
 2. GHDHA 180122 rb roept 4 deskundigen op voor mondelinge behandeling, ivm vragen nav rapportages tzv rugklachten in relatie tot werkzaamheden
 3. GHSHE 080222 na deskundigenrapporten; verband rugklachten en werkomstandigheden te onzeker; ook geen proportionele aansprakelijkheid
 4. RBROT 020421 rugklachten na bedrijfsongeval; rb vindt conclusie orthopedisch chirurg onvoldoende overtuigend; bewijs causaal verband tussen werkzaamheden en klachten niet geleverd.
 5. RBOBR 290421 Wg-er aansprakelijk voor rugklachten, slaagt niet in stelplicht tzv zorgplicht; voorschot € 30000,00
 6. RBROT 241120 verklaring v recht tzv aansprakelijkheid voor rugklachten niet geschikt v deelgeschil; werkomstandigheden en verband met rugklachten onduidelijk
 7. RBNHO 220720 aan voorwaarden omkeringsregel is niet voldaan; oorzakelijke relatie tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden kan niet worden vastgesteld
 8. GHSHE 120520 geen causaal verband rugklachten/ao en werkomstandigheden; omkeringsregel nvt; geen proportionele aansprakelijkheid
 9. RBROT 130418 rugklachten na bedrijfsongeval; arbeidsrechtelijke omkeringsregel nvt, wn-er moet c.v. bewijzen, benoeming deskundige
 10. Rb Limburg 230518 verband nek-, rug- en schouderklachten en te lang wachten met ergonomisch inrichting werkplek te onbepaald
 11. Hof Den Bosch 270218 uitzendkracht; van bedrijfsongeval met rugletsel is niet gebleken
 12. Hof 's-Hertogenbosch 121217 rugklachten als gevolg van werkzaamheden
 13. Hof Den Bosch 120917 geen schending zorgplicht bij verplaatsen gewichten door handpompwagens en rolcontainers; lage rugklachten door duw- en trekkrachten waren niet kenbaar
 14. Hof Den Haag 190917 vraagstelling neuroloog en orthopeed tzv causaal verband rugklachten en werkzaamheden
 15. Rb Amsterdam 030417 Werknemer met rugklachten. Vorderingen ex art. 7:658, 7:611, 6:162 en 6:248 BW onvoldoende onderbouwd. Afgewezen.
 16. GEA Aruba 150317 Schending schadebeperkingsplicht door aangeboden aangepaste arbeid te weigeren
 17. Hof Den Haag 210317 Causaal verband rugklachten en werkzaamheden? Geen gebondenheid aan eerdere gezamenlijke expertise, Benoeming deskundigen.
 18. Hof 's-Hertogenbosch 041016 rugklachten als gevolg van werkzaamheden? vraagstelling voor Arbeidsdeskundige, Orthopedisch Chirurg en Verzekeringsarts
 19. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 130416 rugletsel barmedewerker; ondanks rapportage partijdeskundige tzv causaliteit schending zorgplicht wg-er
 20. Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 140415 materieel en formeel werkgever aansprakelijk voor hernia door tillen omgevallen betonmolen
 21. Hof 's-Hertogenbosch 070415 rugklachten na arbeidsongeval; na expertises 100% causaal verband gedurende 1 jaar; 20% proportionele aansprakelijkheid gedurende ruim 2 jaar
 22. Rb Gelderland 230315 causaal verband hernia en bedrijfsongeval aangenomen
 23. Hof Den Haag 260313 spondylosis steigerbouwer; voorlopig deskundigenbericht hangende appel na deskundigenbericht
 24. Hof Den Haag 260313 rugklachten timmerman; geen daadwerkelijke bekendheid met de schade; geen verjaring
 25. Rb Arnhem 180712 hoofdelijke aansprakelijkheid voor gebroken rug bij tillen vleugel (400 kg door 4 personen)
 26. Rb 's-Gravenhage 120112 hernia agv verstappen bij verlaten van verhoging (podium) werkgever aansprakelijk
 27. Hof 's-Hertogenbosch 280212 rugklachten stratenmaker; wn-er moet i.c. causaal verband met werkzaamheden bewijzen
 28. HR 100212 HR casseert; vanwege oordeel Hof t.z.v. causaal verband en nader bewijsaanbod terzake
 29. Rb Zwolle-Lelystad 131011 vordering terzake van arbeidsgerelateerde rugklachten strandt op verjaring; wel kostenveroordeling ten laste van werkgever
 30. Rb Rotterdam 161111 (deelgeschil) terugkerende HNP staat in causaal verband met ongeval, ondanks anders luidend oordeel ingeschakelde expert
 31. Rb Zwolle-Lelystad 131011 vordering werknemer terzake van rugklachten ontstaan door werk verjaard,
 32. Rb Almelo 290311 werkgever voor 53% schadevergoedingsplichtig voor schade als gevolg van rugklachten
 33. Hof Den Haag 200710 rugletsel na tillen zware oven, omkeringsregel van toepassing, invloed pre-dispositie
 34. Rb Den Bosch 060510 nek- schouder- en rugklachten na sjouwen met verhuisdozen; bewijslast gewicht dozen op werkneemster
 35. HR 090109 Deskundigen concluderen dat gezondheidsklachten geen werkgerelateerde oorzaak hebben
 36. Hof L.warden 101007 werknemer gaat door zijn rug bij tillen - beoordeling zorgplicht bij tillen
 37. Hof A.dam 100507 timmerman met rugklachten; wn moet causaal verband bewijzen
 38. HR 270407 wg-er aanspr. voor hernia door optillen zware oven door horeca verkoopmedewerker
 39. Rb Haarlem 281206 wn-er gaat door rug bij werken met tillift; uit niets blijkt blijvende schade

Deze website maakt gebruik van cookies