Zoeken

Inloggen

Aansprakelijkheid voor Rugklachten

Aansprakelijkheid voor Rugklachten

Meer artikelen...

 1. RBROT 020421 rugklachten na bedrijfsongeval; rb vindt conclusie orthopedisch chirurg onvoldoende overtuigend; bewijs causaal verband tussen werkzaamheden en klachten niet geleverd.
 2. RBOBR 290421 Wg-er aansprakelijk voor rugklachten, slaagt niet in stelplicht tzv zorgplicht; voorschot € 30000,00
 3. RBROT 241120 verklaring v recht tzv aansprakelijkheid voor rugklachten niet geschikt v deelgeschil; werkomstandigheden en verband met rugklachten onduidelijk
 4. RBNHO 220720 aan voorwaarden omkeringsregel is niet voldaan; oorzakelijke relatie tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden kan niet worden vastgesteld
 5. GHSHE 120520 geen causaal verband rugklachten/ao en werkomstandigheden; omkeringsregel nvt; geen proportionele aansprakelijkheid
 6. RBROT 130418 rugklachten na bedrijfsongeval; arbeidsrechtelijke omkeringsregel nvt, wn-er moet c.v. bewijzen, benoeming deskundige
 7. Rb Limburg 230518 verband nek-, rug- en schouderklachten en te lang wachten met ergonomisch inrichting werkplek te onbepaald
 8. Hof Den Bosch 270218 uitzendkracht; van bedrijfsongeval met rugletsel is niet gebleken
 9. Hof 's-Hertogenbosch 121217 rugklachten als gevolg van werkzaamheden
 10. Hof Den Bosch 120917 geen schending zorgplicht bij verplaatsen gewichten door handpompwagens en rolcontainers; lage rugklachten door duw- en trekkrachten waren niet kenbaar
 11. Hof Den Haag 190917 vraagstelling neuroloog en orthopeed tzv causaal verband rugklachten en werkzaamheden
 12. Rb Amsterdam 030417 Werknemer met rugklachten. Vorderingen ex art. 7:658, 7:611, 6:162 en 6:248 BW onvoldoende onderbouwd. Afgewezen.
 13. GEA Aruba 150317 Schending schadebeperkingsplicht door aangeboden aangepaste arbeid te weigeren
 14. Hof Den Haag 210317 Causaal verband rugklachten en werkzaamheden? Geen gebondenheid aan eerdere gezamenlijke expertise, Benoeming deskundigen.
 15. Hof 's-Hertogenbosch 041016 rugklachten als gevolg van werkzaamheden? vraagstelling voor Arbeidsdeskundige, Orthopedisch Chirurg en Verzekeringsarts
 16. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 130416 rugletsel barmedewerker; ondanks rapportage partijdeskundige tzv causaliteit schending zorgplicht wg-er
 17. Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 140415 materieel en formeel werkgever aansprakelijk voor hernia door tillen omgevallen betonmolen
 18. Hof 's-Hertogenbosch 070415 rugklachten na arbeidsongeval; na expertises 100% causaal verband gedurende 1 jaar; 20% proportionele aansprakelijkheid gedurende ruim 2 jaar
 19. Rb Gelderland 230315 causaal verband hernia en bedrijfsongeval aangenomen
 20. Hof Den Haag 260313 spondylosis steigerbouwer; voorlopig deskundigenbericht hangende appel na deskundigenbericht
 21. Hof Den Haag 260313 rugklachten timmerman; geen daadwerkelijke bekendheid met de schade; geen verjaring
 22. Rb Arnhem 180712 hoofdelijke aansprakelijkheid voor gebroken rug bij tillen vleugel (400 kg door 4 personen)
 23. Rb 's-Gravenhage 120112 hernia agv verstappen bij verlaten van verhoging (podium) werkgever aansprakelijk
 24. Hof 's-Hertogenbosch 280212 rugklachten stratenmaker; wn-er moet i.c. causaal verband met werkzaamheden bewijzen
 25. HR 100212 HR casseert; vanwege oordeel Hof t.z.v. causaal verband en nader bewijsaanbod terzake
 26. Rb Zwolle-Lelystad 131011 vordering terzake van arbeidsgerelateerde rugklachten strandt op verjaring; wel kostenveroordeling ten laste van werkgever
 27. Rb Rotterdam 161111 (deelgeschil) terugkerende HNP staat in causaal verband met ongeval, ondanks anders luidend oordeel ingeschakelde expert
 28. Rb Zwolle-Lelystad 131011 vordering werknemer terzake van rugklachten ontstaan door werk verjaard,
 29. Rb Almelo 290311 werkgever voor 53% schadevergoedingsplichtig voor schade als gevolg van rugklachten
 30. Hof Den Haag 200710 rugletsel na tillen zware oven, omkeringsregel van toepassing, invloed pre-dispositie
 31. Rb Den Bosch 060510 nek- schouder- en rugklachten na sjouwen met verhuisdozen; bewijslast gewicht dozen op werkneemster
 32. HR 090109 Deskundigen concluderen dat gezondheidsklachten geen werkgerelateerde oorzaak hebben
 33. Hof L.warden 101007 werknemer gaat door zijn rug bij tillen - beoordeling zorgplicht bij tillen
 34. Hof A.dam 100507 timmerman met rugklachten; wn moet causaal verband bewijzen
 35. HR 270407 wg-er aanspr. voor hernia door optillen zware oven door horeca verkoopmedewerker
 36. Rb Haarlem 281206 wn-er gaat door rug bij werken met tillift; uit niets blijkt blijvende schade

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies