Zoeken

Inloggen

Beroepsziekten algemeen

Beroepsziekten algemeen

Zie ook de jurisprudentie over Asbest

Meer artikelen...

 1. Rijksoverheid.nl 050319 Toekomstige afhandeling beroepsziekten makkelijker
 2. Rijksoverheid 040618: Staatssecretaris informeert Kamer over Chroom-6-onderzoek
 3. De Letselschade Raad gaat Gedragscode Behandeling Beroepsziekten ontwikkelen - door De Letselschaderaad op 150218
 4. Hof Den Haag 251016 astma rioolbeheerder; onvoldoende bepaald verband tussen astma en werkzaamheden; geen toepassing omkeringsregel
 5. Kamerbrief verbetering Proces Schadeverhaal beroepsziekten - Rijksoverheid.nl op 070716
 6. De whiplashjurisprudentie en artikel 7:658 BW - door mr. R.H.J. Wildenburg en mw. mr. S. Rutten
 7. Revolutie in het aansprakelijkheidsrecht? - door T. Hartlief op NJBlog.nl op 08-03-2016
 8. Rb Den Haag 030216 gehoorbeschadiging; zorgplicht tzv lawaai geschonden; € 20.000 voorschot
 9. Kamerbrief 121015 rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
 10. Verhaal van werkgerelateerde schade, rapport HSI 17-01-2013
 11. Rb Assen 100412 mesothelioom bij administratief medewerker garage; bewijsopdracht wg-er mbt zorgplicht, dan wel ontstaan schade
 12. Rb Assen 190712 KG-vordering tot buiten gebruikstelling bussen ogv art. 7:658 BW; voorlopig oordeel dat is voldaan aan zorgplicht
 13. Rb Zutphen 141111 gewrichtsklachten niet in uitoefening werkzaamheden ontstaan
 14. Rb 's-Hertogenbosch 121011 nekhernia al dan niet door heftruckwerkzaamheden kantonrechter adviseert te schikken voor € 10-15.000,--
 15. Hof Leeuwarden 250111 Geen causaal verband; geen arbeidsrechtelijke omkeringsregel;
 16. Hof Den Haag 221210 witte asbest: deskundigenbericht ter vaststelling heersende opvatting risico's automonteur 1969-1970
 17. Rb Zwolle 270110 asbest, blootstelling bij oudste werkgever niet aannemelijk, bij jongste wg-er ( als buschauffeur) niet verwijtbaar
 18. De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, Proefschrift door mw. mr. YRK Waterman
 19. Werkomstandigheden vuilnismannen moeten beter; rapport Arbeidsinspectie
 20. Beroepsziekten in cijfers 2009, onderzoek NCvB
 21. Leerzame Schadeclaims, onderzoek door Bureau Beroepsziekten
 22. Rb Almelo 131009 geen schending zorgplicht voor klein bouwbedrijf over periode voor 1969, overwegingen ten overvloede mbt verjaring
 23. Hof Den Haag 180809 blootstelling aan asbest niet aannemelijk gemaakt
 24. Hof Arnhem 180809 orkest aansprakelijk voor gehoorschade cellist
 25. Arbeidsinspectie controleert oorverdovend werk in disco`s
 26. Rb Haarlem 190308 Corus tot tegenbewijs toegelaten tegen voorshands bewezen blootstelling aan asbest
 27. Met ‘superasbest’ kun je beter té voorzichtig zijn; over nanodeeltjes
 28. Arbeidsinspectie: Havenwerkers doen veel te zwaar werk
 29. HR 090109 schade door meeroken op de werkplek voor 50 % toegerekend, looptijd wordt nog bepaald
 30. Meldpunt nachtwerkers met borstkanker
 31. Rb Leeuwarden 050308 werkgever schendt zorgplicht en is aansprakelijk voor huidaandoening kapster
 32. Hof Arnhem 180308 gehoorschade van cellist orkest; orkest moet voldoen aan zorgplicht bewijzen
 33. HR 280308 art. 81 RO; fibromyalgie veroorzaakt door onvoldoende stofafzuiging op werkvloer?
 34. Beroepsgebonden luchtwegallergie is een belangrijk probleem
 35. Hof Den Haag 250108 wn slaagt niet in bewijs oplopen besmetting met rickettsia conori tijdens werk
 36. Hof Den Bosch 310707 gereedschapslijper met longemfyseem; wg-er voldoet niet aan zorgplicht
 37. Verpleegkundigen en verzorgenden vangen te veel klappen op
 38. Rb Zwolle 300507 blootstelling aan betonstof en lasrook
 39. Ktr. Den Haag 050307 werknemers stellen handicaps kinderen na blootstelling aan lachgas in zkh
 40. Rb Rotterdam 060207 wg aansprakelijk voor wn in Thailand tijdens werk opgelopen amoebe infectie
 41. Hof Arnhem 260906 Meeroken, verergering astmaklachten; wg-er voor 50% aansprakelijk, tenzij etc.
 42. Kans op kanker door bloostelling aan ethanol op werkplek
 43. Gezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen op de werkplek - onderzoek RIVM
 44. HR 170206 Mesothelioom; verweer dat redelijkerwijs geen aanleiding bestond maatregelen te nemen
 45. Badmeester krijgt geen astma door chloorlucht
 46. HR 310306 2 x de Hoge Raad over Asbest. Proportionele aansprakelijkheid
 47. HR 310306 Aansprakelijkheid voor niet bekende gevaren
 48. regels voor verwijderen asbest worden aangepast

Deze website maakt gebruik van cookies