Zoeken

Inloggen

Beroepsziekten Algemeen

Beroepsziekten Algemeen

Zie ook de jurisprudentie over Asbest

Meer artikelen...

 1. ACSH van de EU 190522 Akkoord tussen lidstaten, werknemers en werkgevers over erkenning van COVID-19 als beroepsziekte
 2. SER 071221 Start Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten (2)
 3. Internetconsultatie.nl 091121 consultatie Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten
 4. GHSHE 200721 geweld van verstandelijk beperkte client t.o.v. begeleider; arbeidsrechtelijke omkeringsregel tzv causaal verband n.v.t. geen beroepsziekte
 5. RBDHA 300621 causaal verband tussen gehoorschade en part time werk in zwembaden niet aannemelijk gemaakt
 6. PHR 210521 De Bock; defensiemedewerkers; chroom-6; ontvankelijkheid burgerlijke rechter; arbeidsrechtelijke omkeringsregel
 7. UCALL 170521 Mr. Marlou Overheul; Naar een alternatief compensatiesysteem voor beroepsziekten?
 8. RBDHA 310321 wg-er niet aansprakelijk voor tbc besmetting; geen schending zorgplicht tzv preventie
 9. PIV Bulletin 2021, afl. 1 Tien vragen over de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken. Interview met Siewert Lindenbergh
 10. Pointer.kro.ncrv.nl 250120 Beroepsziekten en de juridische strijd
 11. DLR 261120 Leidraad afwikkeling beroepsziekten
 12. HR 111220 Lansink/Ritsma II; 81 lid 1 RO. blaaskanker schilder, arbeidsrechtelijke omkeringsregel; proportionele aansprakelijkheid
 13. DLR november 2020 Aankondiging Webinar Leidraad Afwikkeling Beroepsziekten, d.d. 26-11-2020
 14. NJB 150920 Coronaclaims in de (medische) zorg, mr. Ton Hartlief
 15. Rijksoverheid.nl 130720 Kabinetsreactie op het advies van de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten
 16. SAP advocaten 280520, mr. J. van Oel, Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor een (beroeps)ziekte van een werknemer?
 17. GHDHA 200520 CANS na zware tilwerkzaamheden niet aangetoond; omkeringsregel nvt, geen causaal verband
 18. Rijksoverheid 140520 Rapport Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (Heerts) beroepsziekteclaims: ‘Stof tot nadenken’
 19. Rijksoverheid.nl 050319 Toekomstige afhandeling beroepsziekten makkelijker
 20. De Letselschade Raad gaat Gedragscode Behandeling Beroepsziekten ontwikkelen - door De Letselschaderaad op 150218
 21. Hof Den Haag 251016 astma rioolbeheerder; onvoldoende bepaald verband tussen astma en werkzaamheden; geen toepassing omkeringsregel
 22. Kamerbrief verbetering Proces Schadeverhaal beroepsziekten - Rijksoverheid.nl op 070716
 23. De whiplashjurisprudentie en artikel 7:658 BW - door mr. R.H.J. Wildenburg en mw. mr. S. Rutten
 24. Revolutie in het aansprakelijkheidsrecht? - door T. Hartlief op NJBlog.nl op 08-03-2016
 25. Rb Den Haag 030216 gehoorbeschadiging; zorgplicht tzv lawaai geschonden; € 20.000 voorschot
 26. Kamerbrief 121015 rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
 27. Verhaal van werkgerelateerde schade, rapport HSI 17-01-2013
 28. Rb Assen 100412 mesothelioom bij administratief medewerker garage; bewijsopdracht wg-er mbt zorgplicht, dan wel ontstaan schade
 29. Rb Assen 190712 KG-vordering tot buiten gebruikstelling bussen ogv art. 7:658 BW; voorlopig oordeel dat is voldaan aan zorgplicht
 30. Rb Zutphen 141111 gewrichtsklachten niet in uitoefening werkzaamheden ontstaan
 31. Rb 's-Hertogenbosch 121011 nekhernia al dan niet door heftruckwerkzaamheden kantonrechter adviseert te schikken voor € 10-15.000,--
 32. Hof Leeuwarden 250111 Geen causaal verband; geen arbeidsrechtelijke omkeringsregel;
 33. Hof Den Haag 221210 witte asbest: deskundigenbericht ter vaststelling heersende opvatting risico's automonteur 1969-1970
 34. Rb Zwolle 270110 asbest, blootstelling bij oudste werkgever niet aannemelijk, bij jongste wg-er ( als buschauffeur) niet verwijtbaar
 35. De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, Proefschrift door mw. mr. YRK Waterman
 36. Werkomstandigheden vuilnismannen moeten beter; rapport Arbeidsinspectie
 37. Beroepsziekten in cijfers 2009, onderzoek NCvB
 38. Leerzame Schadeclaims, onderzoek door Bureau Beroepsziekten
 39. Rb Almelo 131009 geen schending zorgplicht voor klein bouwbedrijf over periode voor 1969, overwegingen ten overvloede mbt verjaring
 40. Hof Den Haag 180809 blootstelling aan asbest niet aannemelijk gemaakt
 41. Hof Arnhem 180809 orkest aansprakelijk voor gehoorschade cellist
 42. Arbeidsinspectie controleert oorverdovend werk in disco`s
 43. Rb Haarlem 190308 Corus tot tegenbewijs toegelaten tegen voorshands bewezen blootstelling aan asbest
 44. Met ‘superasbest’ kun je beter té voorzichtig zijn; over nanodeeltjes
 45. Arbeidsinspectie: Havenwerkers doen veel te zwaar werk
 46. HR 090109 schade door meeroken op de werkplek voor 50 % toegerekend, looptijd wordt nog bepaald
 47. Meldpunt nachtwerkers met borstkanker
 48. Rb Leeuwarden 050308 werkgever schendt zorgplicht en is aansprakelijk voor huidaandoening kapster
 49. Hof Arnhem 180308 gehoorschade van cellist orkest; orkest moet voldoen aan zorgplicht bewijzen
 50. HR 280308 art. 81 RO; fibromyalgie veroorzaakt door onvoldoende stofafzuiging op werkvloer?
 51. Beroepsgebonden luchtwegallergie is een belangrijk probleem
 52. Hof Den Haag 250108 wn slaagt niet in bewijs oplopen besmetting met rickettsia conori tijdens werk
 53. Hof Den Bosch 310707 gereedschapslijper met longemfyseem; wg-er voldoet niet aan zorgplicht
 54. Verpleegkundigen en verzorgenden vangen te veel klappen op
 55. Rb Zwolle 300507 blootstelling aan betonstof en lasrook
 56. Ktr. Den Haag 050307 werknemers stellen handicaps kinderen na blootstelling aan lachgas in zkh
 57. Rb Rotterdam 060207 wg aansprakelijk voor wn in Thailand tijdens werk opgelopen amoebe infectie
 58. Hof Arnhem 260906 Meeroken, verergering astmaklachten; wg-er voor 50% aansprakelijk, tenzij etc.
 59. Kans op kanker door bloostelling aan ethanol op werkplek
 60. Gezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen op de werkplek - onderzoek RIVM
 61. HR 170206 Mesothelioom; verweer dat redelijkerwijs geen aanleiding bestond maatregelen te nemen
 62. Badmeester krijgt geen astma door chloorlucht
 63. HR 310306 2 x de Hoge Raad over Asbest. Proportionele aansprakelijkheid
 64. HR 310306 Aansprakelijkheid voor niet bekende gevaren
 65. regels voor verwijderen asbest worden aangepast

Deze website maakt gebruik van cookies