Zoeken

Inloggen

Causaal Verband in Deelgeschil

Causaal Verband in Deelgeschil

Meer artikelen...

 1. RBAMS 210219 verzoek leent zich niet voor deelgeschil, partijdebat over orthopedisch niet verklaarde rugklachten nog onvoldoende gevoerd
 2. RBMNE 250418 pijnsyndroom knie, contusie schouder, geen crps, geen oordeel over c-v en voorschot, aanwijzing psychiater
 3. RBROT 050418 arbeidsongeval; vooralsnog geen c-v aangenomen omdat deskundige onvoldoende aandacht heeft besteed aan pre-existente problematiek
 4. Rb Rotterdam 220118 rugletsel; nader onderzoek nodig tzv vaststelling causaal verband; aanvullende bevoorschotting
 5. Rb Rotterdam 131117 deelgeschil; achterop aanrijding met geringe snelheid; geen causaal verband tussen whiplashklachten en ongeval
 6. Rb Oost-Brabant 080917 whiplashklachten onvoldoende onderbouwd met enkel huisartsjournaal, mede gelet op pre-existente klachten
 7. Rb Amsterdam 090317 Deelgeschil; Hondenbeet in hand; whiplashjurisprudentie niet van toepassing; Csqn-verband niet bewezen.
 8. Rb Midden-Nederland 150217 Vragen over aangepaste versie patiëntenkaart. Twijfel over causaliteit niet weggenomen.
 9. Rb Midden-Nederland 121016 letsel profvoetballer; vorderingen tzv verliesverdienvermogen, studievertraging en BGK afgewezen
 10. Rb Den Haag 200916 whiplash; beslissing causaal verband vereist voorlichting mbt psychische conditie en de klachten van voor het ongeval
 11. Rb Noord-Holland 210416 whiplash; ass. weigert medewerking deskundigenbericht neuroloog en neuropsycholoog, causaal verband aangenomen; plausibiliteitstoets
 12. Rb Overijssel 100416 whiplash en pre-existente klachten; vaststellen ongevalsgevolgen whiplash niet geschikt voor deelgeschil, onderzoek deskundigen nodig
 13. Rb Overijssel 010216 geen medische eindtoestand en nog psychiatrische expertise nodig; deelgeschil over causaal verband volstrekt onnodig ingesteld
 14. Rb Gelderland 171215 remincident vanwege container op snelweg; nader onderzoek ter vaststelling van causaal verband nodig
 15. Rb Rotterdam 170215 whiplash DGA; causaliteitsvraag te complex voor deelgeschil, want deskundigenbericht noodzakelijk; verzoek voorschot afgewezen
 16. Rb Midden-NL 241214 causaal verband tussen klachten/beperkingen en ongeval; oordeel over rol csqn-verband bij omvang schade
 17. Rb Arnhem 051012 obv psychiatrisch deskundigenrapport in conceptfase kan causaal verband nog niet vastgesteld worden
 18. Rb Oost-NL 180213 whiplash; ongeval uit 1995; obv rapporten neuro- en neuropsycholoog zijn klachten gevolg van ongeval
 19. Rb Midden-NL 181213 whiplash artsenbezoeker; cv aangenomen; beantwoording beperkingenvraag vraagt meer dan rapport bza
 20. Rb Den Haag 031213 whiplash; causaal verband lage rugklachten en ongeval niet aangetoond
 21. Rb Noord-Holland 211113 whiplash; nav rapporten neuroloog, neuropsycholoog en psychiater juridisch causaal verband aangenomen
 22. Rb Midden-Nederland 131113 whiplash; verzoek voorschot afgewezen omdat voor causaal verband medisch onderzoek nodig is
 23. Rb Gelderland 071113 rugklachten na ongeval; medisch causaal verband niet, juridisch causaal verband wél aangenomen
 24. Rb Noord-Holland 220813 geen csqn voor hernia na ongeval; geen omkeringsregel en geen proportionele benadering
 25. Rb Zeeland-West-Brabant 231013 behandeling CRPS voet; erkenning aansprakelijkheid door ass. ziet niet tevens op CV
 26. Rb Noord-Nederland 300813 whiplash; gemotiveerde betwisting medisch CV noopt tot deskundigenonderzoek waarvoor dgs zich niet leent
 27. Rb Den Haag 221013 whiplash; oorzaak klachten, klachten voor ongeval en afwezigheid alternatieve verklaring is niet (nader) onderbouwd; geen CV
 28. Rb Limburg 141013 whiplash; gestelde toename klachten niet vast te stellen; rb komt niet toe aan causaal verband
 29. Rechtbank Overijssel 040913 onvoldoende informatie voor oordeel over causaal verband; deskundigenoordeel nodig
 30. Rb Den Haag 050813 causaal verband tussen ontbreken blaasbel en overlijden; nadere bewijsvoering noodzakelijk, verzoek afgewezen
 31. Rb Midden-NL 120613 whiplash; causaal verband hoofd- en nekpijn; mate klachten kan niet objectief worden vastgesteld
 32. Rb Oost-Brabant 160413 causaal verband rugklachten aangenomen
 33. Rb Den Haag 250313 psychische klachten na arbeidsongeval; overeenstemming over psychiatrische expertise; verzoek aanvullend voorschot afgewezen
 34. Rb Midden-NL 240413 whiplash; klachten passend bij fibromyalgie, causaal verband met ongeval aangenomen
 35. Rb 's-Gravenhage 120313 geen causaal verband tussen psychische klachten en inhalatie-incident met anti-rain-spray
 36. Rb Rotterdam 200313 ogv de ter beschikking staande stukken geen definitief oordeel klachten en cv mogelijk; psychiatrische expertise nodig
 37. Rb Rotterdam 270313 whiplash; causaal verband met ongeval; veroordeling ass tot medewerking onderzoek VA
 38. Rb Rotterdam 060213 whiplash; met gegevens uit behandelende sector en stukken UWV onvoldoende onderbouwd verzoek tzv toerekening klachten en beperkingen
 39. Rb Haarlem 040113 gaas in buik na operatie; oordeel over causaal verband met klachten en beperkingen
 40. Rb Zutphen 251012 whiplash; klachten zijn veroorzaakt door het ongeval; verzekeringsarts moet beperkingen vaststellen
 41. Rb Rotterdam 101012 whiplash; voor het ongeval aanwezige klachten die kunnen leiden tot nek- en hoofdpijn (hvs en stress) doen aan c.v. niet af
 42. Rb 's-Gravenhage 170812 whiplash; causaal verband tussen klachten en ongeval, ondanks discrepanties bij neurologisch onderzoek, aangenomen
 43. Rb 's-Hertogenbosch 110712 knieletsel na ongeval met scooter; pre-existente knieklachten; nader bewijs en/of deskundigenbericht nodig
 44. Rb Utrecht 220812 whiplash; ogv medische stukken zijn klachten aan te merken als gevolg ongeval aanwijzingen voor aggraveren, niet voor malingeren
 45. Rb Utrecht 270612 whiplash, medische en juridische causaliteit; bewijs van het bestaan van subjectieve klachten
 46. Rb Utrecht 280312 causaal verband kan niet worden vastgesteld op basis van enkel gegevens uit behandelend sector
 47. Rb Almelo 180712 arbeidsongeschiktheid zou niet of niet volledig te wijten zijn aan operatieletsel, maar aan spanningen in arbeidssfeer; art. 1019z Rv
 48. Rb Rotterdam 040712 whiplash, ongeval 1998; pre-existente psychische klachten; geen causaal verband tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid
 49. Rb Breda 160412 whiplash & depressie; causaal verband niet doorbroken door ongevallen voor en na het verkeersongeval, evenmin door persoonlijkheidsstructuur
 50. Rb 's-Gravenhage 080312 door neuroloog aangegeven klachten en beperkingen staan in causaal verband met ongeval
 51. Rb Alkmaar 290312 o.b.v beschikbare medische informatie kan rb geen beslissing nemen over causaal verband en schade
 52. Rb 's-Gravenhage 200112 whiplash; geen oordeel tzv causaal verband rb stelt partijen voor neuroloog, evt (neuro)psycholoog, verzekeringsarts en/of arbeidsgeneeskundige aan te zoeken
 53. Rb Dordrecht 150212 vraag of schade gevolg is van val of van delay kan door rb in deelgeschil niet afdoende beantwoord worden
 54. Rb Rotterdam 070212 De rb stelt vast dat (whiplash) klachten gevolg zijn van ongeval en gelast medewerking aan vza en ad onderzoek
 55. Rb Arnhem 251111 beoordeling schade, causaal verband na erkende aansprakelijkheid delay bij diagnose hersenabces te complex voor deelgeschil;
 56. Rb 's-Gravenhage 011111 verzoeken t.z.v. delay na darmperforatie afgewezen
 57. Rb Rotterdam 161111 terugkerende HNP staat in causaal verband met ongeval, ondanks anders luidend oordeel ingeschakelde expert
 58. Rb Arnhem 201011 causaal verband tzv mulitple geboorteletsel na mislukte vacuumextractie
 59. Rb 's-Gravenhage 241011 whiplash; klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven
 60. Rb Utrecht 280911 whiplash(achtige) klachten ongevalsgevolg? overwegingen m.b.t. medische- en juridische causalitei
 61. Rb 's-Gravenhage 110711 geen sprake van relevante predispostie t.a.v. door psychiater beschreven klachten
 62. Rb Breda 031011 bij de mondelinge behandeling wordt overeenstemming bereikt over expertise ter beantwoording van de vraag naar het causaal verband
 63. Rb Assen 140911 late diagnose darmperforatie; met oog op causaliteitsverweer niet inzichtelijk hoe benoeming arbeidsdeskundige en verzekeringsarts kan bijdragen aan vso,
 64. Rb Assen 060711 deelgeschil bij betwisting causaal verband, geen deelgeschil want niet gericht op vso
 65. Rb Den Bosch 090611 geschil over bewijswaarde observatieonderzoek en causaal verband; verzoek afgewezen
 66. Rb Rotterdam 010611 oordeel over c.v. ao-heid en ongeval te complex; desk onderzoek gaat bereik deelgeschil te buiten
 67. Rb Maastricht 160511 causaliteitsverweer afgewezen met oog op voorschotten (€ 95.000) en het gegeven dat enkel discussie bestond over diverse schadeposten
 68. Rb Breda 020511 aard klachtenpresentatie bij diverse medisch onderzoeken leidt tot afwijzing causaal verband
 69. Rb Rotterdam 230211 gezamenlijk verzoek. Rb. stelt vast dat causale relatie bestaat tussen torticollis, daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid en het ongeval
 70. Rb A.dam 091210 geen causaal verband tussen door neuropsych. geduide disregulatie van transmitters en ongeval

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies