Zoeken

Inloggen

Arbeidsrecht Algemeen

Arbeidsrecht Algemeen

Meer artikelen...

 1. RBLIM 310521 Geen verzuim a.g.v. bedrijfsongeval; geen 100% doorbetaling loon; wg-er mag loonbetaling stoppen bij niet (voldoende) meewerken aan de re-integratie
 2. RBAMS 090221 muzikante die als remplaçant (plaatsvervanger) aan het Balletorkest verbonden was had aov voor 28 uur per week
 3. GHAMS 160221 obv alle omstandigheden van het geval kwalificeert de overeenkomst maaltijdbezorgers Deliveroo als arbeidsovereenkomst.
 4. Cassatieblog 191120 Berend-Bram Heinen, de partijbedoelingen spelen geen rol bij de kwalificatie van een (arbeids)overeenkomst
 5. RBGEL 110520 Uit cao volgt niet dat werknemers met een slapend dienstverband geen recht hebben op de eenmalige uitkering
 6. RBAMS 120220 loonsanctie; doorbetaling niet gebaseerd op overeengekomen loon, maar op maximum dagloon, schadevergoeding tzv verschil met WIA incl suppletie toegewezen
 7. HR 221119 Directe werking en doorwerking grondrechten in horizontale verhouding. Alcohol- en drugstest wn-er ikv aovk in Aruba
 8. RBROT 070619 werknemer arbeidsongeschikt uit dienst getreden, zelf verantwoordelijk voor aanvragen aanvulling ziektewetuitkering
 9. 280519 Eerste Kamer akkoord met invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
 10. RBGEL 220119 Aanspraak op werk en loon na langdurige arbeidsongeschiktheid bij slapend dienstverband
 11. Nysingh.nl 081118 Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans naar Tweede Kamer door mrs Krijgsman en Wisselink
 12. Hof Arnhem-Leeuwarden 240717 billijke vergoeding naast transitievergoeding; geen immateriële schadevergoeding voor stress en onzekerheid
 13. Rijksoverheid 230317 Wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag wegens o.a. bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
 14. De belangrijkste veranderingen in 2017 op het gebied van arbeidsrecht.
 15. Hof Den Haag 130916 Algemeen verbindend verklaarde CAO bepaalt dat avond, nacht en weekendtoeslag tijdens vakantie niet wordt doorbetaald. Strijd met HvJ Williams / British Airways
 16. Slapend dienstverband onfatsoenlijk maar niet ernstig verwijtbaar, mr. Anneloes Korremans, 17082016
 17. Rb Oost-Brabant 230616 slachtoffer verkeersongeval vordert tewerkstelling voor 40 uur per week; bedongen arbeid; vordering afgewezen
 18. Kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt; aanpassing minimumjeugdloon en Wwz
 19. Rb Noord-Holland 181215 pakketbezorgers hebben arbeidsovereenkomst met Post.nl
 20. HR 090115 ketenregeling tijdelijke arbeidsovereenkomsten; betekenis vso waarin beëindiging van arbeidsovereenkomst is overeengekomen
 21. Maatregelen sociale zekerheid en werkgelegenheid per januari 2015 - door Laumen Expertise
 22. Nieuwe loondoorbetalingsplicht na 104 weken arbeidsongeschiktheid?
 23. juni 2010 Eerste Kamer stemt in met verruiming tijdelijke contracten voor jongeren tot 27 jaar
 24. mei 2010: Termijnen in het arbeidsrecht: een overzicht P.W.H.M. Willems
 25. De Uitzendkracht anno 2010, mw.mr. Eva Knipschild
 26. Termijnen in het arbeidsrecht, Datum: 06-11-2009 Door: Liesbeth Heidstra
 27. HR 130608 verkeersboetes komen voor eigen rekening werknemer; art. 7-661 BW

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies