Zoeken

Inloggen

Kosten in relatie tot hoofdsom

Kosten in relatie tot hoofdsom

Meer artikelen...

 1. RBMNE 231220 bgk afgewezen; totale schade € 20.000,00, bgk vergoed € 9.000,00 (of 10.000) resterend deel € 4.778,10 afgewezen
 2. RBAMS 231221 voorschot bgk afgewezen; nu schade nog niet vaststaat kan de redelijkheid niet goed beoordeeld worden (2)
 3. RBZWB 280721 61 uur x € 350,00 / 375,00 + 10 +21% niet redelijkerwijs noodzakelijk; onderscheid juridisch en administratief; kosten 1/5 deel v schade
 4. RBAMS 021220 licht letsel na mishandeling politieagente; BGK grotendeels afgewezen
 5. GHDHA 261119 bgk mr X in 17 jaar lopende zaak waarin bleek dat causaliteit ontbrak; toegekende hoofdsom € 8.500,00, gevorderde kosten € 38.852,81
 6. RBMNE 061119 hoofdsom € 5.000,00, kosten vergoed € 3.985,66; aanvullend gevorderd € 1.769,85; toegewezen € 800,00
 7. HR 120419 BGK vanwege de redelijke veronderstelling dat iemand een bepaalde vordering toekomt; ic van kleur verschoten BGK
 8. Negatieve verklaring voor recht; daarvoor vereist belang en stelplicht en bewijslast, door Berend-Bram Heinen op 130619 op Cassatieblog.nl
 9. RBMNE 050619 BGK gevorderd en toegewezen conform PIV-staffel
 10. RBDHA 211118 hoofdsom € 3.752,00, verzoek om kostenvergoeding tot een totaal van 8.276,20 afgewezen
 11. RBROT 150119 bgk afgewezen, procedure voorbarig aanhangig gemaakt; misbruik van wettelijke regeling; adv kantoor procedeert vaker op deze wijze
 12. RBROT 160119 Ondanks relatief gering belang, bgk volledig toegewezen, muv kantoorkosten
 13. RBOVE 191118 aanvullend voorschot op kosten met € 1.222,27, verhouding met schade kan niet doorslaggevend zijn
 14. RBNHO 290818 Schenkeveld/ASR; beroep op wanverhouding met hoofdsom (10:1) slaagt niet
 15. LSA Geschillencommissie 010714 oordeel over bgk; voorgesteld was nabetaling van € 5.000 gevorderd € 21.092 de commissie oordeelt € 13.831 redelijk
 16. Rb Midden-Nederland 140318 8 clienten tegen ASR terzake van BGK, alles afgewezen; geen concreet verweer tegen PIV-staffel
 17. Rb Overijssel 300118 deelgeschil over rechtsbijstandkosten na overeenstemming schade heeft karakter incassoprocedure; afwijzing
 18. Rb Amsterdam 140417 KG; bgk afgewezen bij gebreke van voldoende inzicht in de omvang van de uiteindelijke schade
 19. Rb Den Haag 250516 aansluiting bij PIV-staffel voor BGK in casu redelijk
 20. Rb Gelderland 111215 deelgeschil over buitengerechtelijke kosten; toegewezen; geen wanverhouding, Piv-staffel biedt i.c. geen houvast
 21. Rb Gelderland 300315 BGK € 32.288,56 bij bevoorschotting hoofdsom € 32.064,00 is gelet op twee expertises geen wanverhouding
 22. Rb Rotterdam 281015 aanvullende bevoorschotting BGK volledig toegewezen, ondanks verhouding hoofdsom (€ 171.000 bevoorschot) en reeds gemaakte kosten (€ 120.000 bevoorschot)
 23. Rb Noord-NL 240615 redelijkheid BGK (€ 24.831,00) bij schadebedrag (€ 45.531,00) dient gesteld en bewezen te worden
 24. Rb Zeeland-West-Brabant 060515 naar verhouding hoge kosten niet onredelijk; ook zaken met relatief gering procesbelang vereisen adequate belangenbehartiging
 25. Rb Midden-NL 171214 ondanks verhouding met schadeomvang volledige aanvullende bevoorschotting BGK gevorderd en toegewezen
 26. Rb Noord-Holland 261114 zaak niet zodanig bijzonder dat deze een hogere vergoeding voor BGK dan PIV-staffel rechtvaardigt
 27. Hof 's-Hertogenbosch 211014 kosten niet in verhouding met schadebedrag; redelijk loon
 28. Rb Midden-NL 210514 ondanks discussie causaal verband en onzekerheid schadeomvang dienen volledige BGK vergoed te worden
 29. Rb Den Haag 190214 BGK niet toegewezen, omdat onvoldoende duidelijkheid bestaat over de uiteindelijke schadevergoeding
 30. Rb Midden NL 021013 overwegingen tzv buitengerechtelijke kosten in relatie tot omvang vordering, € 230,00 i.c. in beginsel redelijk
 31. Rb Rotterdam 250913 rb acht het buitengerechtelijk besteden van iets meer dan 2 dagen (16,28 uur) ook bij een relatief beperkte schade zonder meer redelijk
 32. Rb Limburg 141013 omvang BGK € 13.785,07 bij schade van € 1.500,00 is niet onredelijk
 33. Rb Noord NL 110613 schade € 36.750 kosten € 23.699; wanverhouding die verklaring behoeft dewelke in casu ontbreekt
 34. Hof 's-Hertogenbosch 270813 diverse bezwaren tegen hoogte buitengerechtelijke kosten mr. X
 35. Hof 's-Hertogenbosch 200813 van € 15.406,53 is € 4.000,00 redelijk; eiser moest in vroeg stadium rekening houden met bescheiden schadevergoeding
 36. Hof 's-Hertogenbosch 190313 benadeelde dient feiten en omstandigheden te stellen die maken dat kosten toch redelijk zijn
 37. Rb Rotterdam 230113 gelet op hoogte schade, ontbreken debat, administratieve aard wkzh en bundeling zaken; 0,5 x gevorderde € 4.261,40 redelijk
 38. Hof 's-Gravenhage 271112 het gaat niet enkel om verhouding tov uitbetaalde schade, maar of werkzaamheden in redelijkheid zijn verricht
 39. Rb 's-Gravenhage 190113 declaraties tot 14.146 bij hoofdsom 10.250; tijd niet in verhouding tot aard wzh
 40. Rb 's-Hertogenbosch 050712 gelet op hoogte schade-uitkering (€ 8.750,-) en ontbreken debat; vergoeding hoger dan € 9.000,- apert onredelijk
 41. Rb Haarlem 140312 uurtarief van € 235,00 niet onredelijk; redelijke verwachting tzv schadeomvang leidt tot afwijzing bgk
 42. Rb 's-Hertogenbosch 260112 eenvoudige schade; hoofdsom € 2000. 14,6 x 250 + 6 % + 19 % = 4604,11 + 554,16 verschotten is teveel; 2500 is genoeg.
 43. Rb Breda 231111 van aanvaardbare verhouding is slechts in uitzonderingsgevallen sprake wanneer kosten schadebedrag overstijgen
 44. Rb Rotterdam 080711 rb-kosten, hoger dan schade slachtoffer, voldoen niet aan dubbele redelijkheidstoets; verwijzing naar Smit/De Moor
 45. Rb 's Hertogenbosch 260511 Kanton kosten buitensporig; oordeel met referte aan tarief rapport voorwerk
 46. Rb Breda 180511 verhouding schade € 3500, kbr € 4346,00; toegewezen, eerst na lange periode bleek dat er geen blijvend letsel was
 47. Rb Arnhem 180511 "wanverhouding" schade € 30.000 is en rbk 20.895 geen argument voor onbetaald laten nota, € 200,00 + 6% is redelijk tarief voor jurist
 48. Rb Almelo 201210 & 070910 vordering afgewezen, onvoldoende onderbouwd ook al met oog op hoofdsom 2000,00, kosten 6505,00
 49. Rb Zutphen 021210 deelgeschil, pinkamputatie door fout bij behandeling; kosten dienen in redelijke verhouding te staan, € 10000,- toegewezen van de gevorderde 23.182,-
 50. Rb Almelo 280410 kbr voldoen niet aan dubbele redelijkheidstoets € 14.671,49 staat in geen verhouding tot € 70.000,00 totaal schade.
 51. Hof Den Bosch 190509 kbr niet redelijk want niet in verhouding tot schade
 52. Hof A.dam 100708 onbekende omvang schade nog niet bekend is staat niet in de weg aan beoordeling kbr
 53. Rb Roermond 050308 oordeel over verhouding tussen toegewezen schade (2781) en KBR (11570,99)
 54. Hof Arnhem 021007 hoofdsom f 21.205 bgk f 37.425,00 redelijk met oog op zoektocht gevolgen whiplash
 55. Rb Dordrecht 181006 invloed verhouding tussen deze kosten en de uit te keren schadevergoeding
 56. RvT 2005/029 Slechts de dubbele redelijkheidstoets is relevant

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies