Zoeken

Inloggen

Rendement, Inflatie en Rekenrente

Rendement, Inflatie en Rekenrente

Meer artikelen...

 1. RBZWB 140722 verzoek tav rekenrente prematuur vanwege afwezigheid debat
 2. PPS Bulletin 2 2022 Jochem van Rossum, Inflatie en rekenrente. Verleden, heden en toekomst.
 3. PPS Bulletin 2 2022 Jochem van Rossum en Hans Tiemersma, Recente (rekenkundige) ontwikkelingen rondom letselschade (2)
 4. RBAMS 180522 Wat de te gebruiken rekenrente betreft gaat Rb uit van de Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken
 5. RBDHA 040522 rb schat schade m.h.o vernieuwde aanbevelingen rekenrente en onzekerheid rond box 3 (2)
 6. LOVCK/LOVCH maart 22 aanbeveling, rendement en inflatie: 0-5 jaar: 0% & 2%, 6-20 jaar: 0,5% & 2%, > 20 jaar: 1,5% & 2%
 7. RBMNE 291221 rekenrente conform richtlijnen LOVCK, "spiegelmethode" afgewezen, SO mag pij houden aan afwikkeling ineens
 8. GHDHA 301121 2 periodes, 1e 5 jaar 0 en 1,5%, 5 jaar daarna rente nader vast te stellen adhv spaardeposito's en 2% inflatie
 9. GHDHA 301121 Verzoek desk.ber. in hoger beroep tzv rekenrente; geen rechtens te respecteren belang; ism goede procesorde
 10. RBMNE 270121 rb verwijst naar rechtbank Den Haag 130520, maar volgt voorstel SO: 0% rekenrente over 10 jaar, 1% daarna
 11. PPS Bulletin oktober 2021 Reservering vanuit actuarieel perspectief en de impact van negatieve rekenrentes – Cees Attema en Nico de Boer
 12. PPS Bulletin oktober 2021 Rechtspraak publiceert de aanbeveling rekenrente: werking en kritiek – Hans Tiemersma
 13. RBMNE 131021 Rb begroot schade op variant waarbij rekenrente aansluit bij aanbevelingen rekenrente
 14. ASP 081021 ASP onaangenaam verrast door convenant rekenrente Verbond van Verzekeraars
 15. RBNNE 310821 SO in beginsel vrij te kiezen tussen som ineens en periodieke afwikkeling; kapitalisatie obv Aanbeveling Rekenrente
 16. RBGEL 210721 kapitalisatie: 0-5 jaar: 1,5% 0,0 %; 6-20 jaar: 2,0% 1,4%; > 20 jaar: 2,0% 2,0%
 17. LOVCK en LOVCH juni 2021 Aanbevelingen rekenrente personenschadezaken, rente obv spaarrente, deposito's en UFR; inflatie 2%
 18. PPS Bulletin, 2021-2 Rekenrente – Hans Tiemersma
 19. APIL news 260321 Department of justice to set the personal injury discount rate in Northern Ireland at - 1,75 per cent
 20. Rijksoverheid 151220 Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2021; rekenrente (negatief) - 2,44%
 21. RBNHO 251120 Rekenrente 5 jaar 0% rente en 1,5% inflatie, 6-20 jaar met 1,3% rente en 2% inflatie, >20 jaar 2% rente en 2% inflatie.
 22. RBMNE 150420 voor rendement en inflatie aansluiting gezocht bij RBMNE 250919, partijen mogen zich hierover nog uitlaten
 23. RBDHA 130520 kapitalisatie toekomstschade (0-5 j, 6-20 j en >20 j, rente: 0%, 1,3% en 2%, inflatie: 1,5%, 2% en 2%)
 24. Berntsen Mulder Advocaten, 190520 mr. K.J. Nijman, Rechtbank Den Haag stelt langjarige rekenrente op 0%
 25. Staatscourant 171219 Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2020
 26. Blog Marjan Vermeulen 211019 Doorbraak rekenrente! In de begroting van toekomstschade is de norm: risicovrij rendement
 27. RBGEL 091019 kapitalisatie met rente en inflatiepercentages van 5 jaar lang 0 en 0%, dan 5 jaar 1 en 0%, dan 10 jaar 2,15 en 0,65% en daarna 20 jaar 3,3 en 1,3% ,
 28. RBMNE 250919 rendement 6 % evident onrealistisch; kapitalisatie op basis van conceptrichtlijn Rente en Inflatie van De Letselschade Raad
 29. RBZWB 090719 kapitalisatie op basis van conceptrichtlijn Rente en Inflatie van De Letselschade Raad
 30. RBMNE 270319 rekenrente tot 2022 0% en daarna 2%, afwijzing kosten financieel advies tzv rendement
 31. GHDHA 250918 wg-er vergeet aov te sluiten voor wn-er in VS; schadeberekening; schatting schade; rekenrente 1, resp. 2%
 32. RBNNE 280818 rekenrente 5 jaar 1 procent, daarna 3 procent
 33. BLOG augustus 2018: Naar een nieuwe rekenrente, Rekenrentescenario 2018, door mw. Mr. Marjan Vermeulen
 34. RBMNE 110418 schade met een lange looptijd tot 2046; rendement 6% en inflatie 3%
 35. RBMNE 280318 kapitalisatie met 6% rendement minus 3% inflatie mede vanwege lange looptijd
 36. De Letselschade Raad Richtlijn Rente en Inflatie
 37. LetselschadeRaad oktober 2017 Conceptrichtlijn Rekenrente nog in ontwikkeling
 38. AMweb 010317: Britse verzekeraars zwaar geraakt door nieuwe rekenregels letselschade
 39. Staatscourant 030117 Besluit tot vaststelling van de factoren L en r voor het boekjaar 2017; rekenrente convenant UWV- 0,65%
 40. Gov UK 270217 New discount rate for personal injury claims announced - 0,75%,
 41. Rb Gelderland 080715 letselschade aannemer; rekenrente 2 %, zonder fiscale component
 42. Rb Midden-NL 220715 beoordeling na rekenkundige rapportage; rb ziet geen reden om af te wijken van gebruikelijke rekenrente van 3%
 43. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 ogv rente van 1,5% en inflatie van 0,5% komt hof uit op een rekenrente van 1% tot 1 januari 2018, daarna conform eis 3%
 44. Let op de rekenrente! Rechtbank Noord-Holland 8 oktober 2014 - door René Wildenburg
 45. Rb Noord-Holland 081014 dwarsleasie na schiet- en steekpartij; rekenrente voor een periode van 20 jaar 2%, daarna 3%
 46. Rb Midden-NL 170914 vanwege de huidige economische omstandigheden kan de rekenrente vastgesteld worden op lager percentage dan 3%
 47. Hof 's-Hertogenbosch 051113 rekenrente over 20 jaar conform advies CPB op 2,2%; rente 4.2% inflatie 2%
 48. Hof 's-Gravenhage 040912 geen reden om van het door de deskundige gehanteerde rekenrente van 6% af te wijken
 49. Rb Dordrecht 050912 rekenrente 2,5%
 50. Rb Arnhem 210911 rente 6% inflatie 3% argumenten voor afwijking onvoldoende onderbouwd
 51. Rb 's-Hertogenbosch 280911 overlijdensschade advocaat; kapitaliseren over korte looptijd met rekenrente 0%, lange looptijd 3%
 52. Rb Den Bosch 120111, X/London, ongeval uit 1993; rekenrente 3% vanwege lange looptijd (20 jaar)
 53. Rb Arnhem 020610 rekenrente 3% ivm lange (20jr) looptijd schade
 54. Rb Roermond 120510 eiser laat na zijn vorderingen te onderbouwen; eindleeftijd 65 lijkt redelijk, zo ook rekenrente van 3-6 %
 55. Rb Roermond 211009 schadebecijfering voor klusjesman, rekenrente 2,5%
 56. Onderlinge 's-Gravenhage verlaagt rekenrente
 57. Rente, inflatie en fiscale component
 58. Rb R'dam 060208 whiplash Rb stelt voor te kapitaliseren met inflatie van 3 en rente van 6 %
 59. Hof Arnhem 051206 appellant wil rekenen met een kapitalisatierente van 2%, Hof hanteert 3%

Deze website maakt gebruik van cookies