Zoeken

Inloggen

Vaststellingsovereenkomst Algemeen

Vaststellingsovereenkomst Algemeen

zie ook onder letselschade-van-jongeren

Meer artikelen...

 1. RBDHA 200122 SO kan gehouden worden aan akkoord zoals gecommuniceerd door paralegal kantoor advocaat, geen aanvullende vergoeding v kosten (2)
 2. kvdl.com 031220 De uitleg van een vaststellingsovereenkomst, een juridisch afdwingbare verplichting of een herenakkoord?
 3. RBLIM 050820 finale kwijting tzv afwikkeling dienstverband zag niet op letselschadezaak
 4. GHAMS 300620 regeling met verzekeraar werkgever regelt gehele schade; wn-er kan van inlener geen schadevergoeding meer vorderen
 5. RBDHA 091019 Vernietiging van VSO na dienstongeval militair; wederzijdse dwaling ondanks aan beide kanten betrokkenheid van juristen bij de totstandkoming
 6. RBROT 070619 Loonvordering valt onder finaal kwijtingsbeding in vso tzv bedrijfsongeval, wn-erkan over dezelfde periode niet ook nog loon vorderen
 7. HR 121018 vso afgesloten zonder hulp bbh vernietigd vanwege misbruik van omstandigheden; art. 81 lid 1 RO
 8. RBDHA 140218, Deelgeschil stuit af op gegeven dat er al vaststellingsovereenkomsten zijn gesloten
 9. Rb Rotterdam 160218 letsel bij demontage versnellingsbak? finale kwijting in VSO ontslagzaak ziet niet tevens op bedrijfsongeval;
 10. Rb Rotterdam 061217 knieletsel dierenarts; AVP-verzekeraar gebonden aan erkenning; omvang alle overige materiële schade bindend geregeld met vaststellingsovereenkomst
 11. Rb Den Haag 100817 vaststellingsovereenkomst; onbekendheid met ORT over vakantieuren; finale kwijting is finaal
 12. Rb Noord-Nederland 020817 brandschade; verzekeringsfraude dmv valse facturen; vernietiging vaststellingsovereenkomst
 13. Hof Den Haag 300517 Tussenarrest; vso afgesloten zonder hulp van belangenbehartiger vernietigd vanwege misbruik van omstandigheden
 14. Hof Amsterdam 250417 aansprakelijkheid advocaat; onvoldoende voorlichting tzv tijdens comparitie bereikte schikking; geen schadevergoeding ivm ontbreken causaal verband fout en schade
 15. HR 270117 Annotatie op cassatieblog.nl door Maarten Janssen: Benadeling niet vereist voor beroep op misbruik van omstandigheden
 16. HR 060117 cassatieblog.nl mr. Saskia Bouwman: Vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht: alleen ter beëindiging van bestaande onzekerheid of geschil
 17. HR 231216 Annotatie op cassatieblog.nl door mr. Kasper Jansen: Verjaring van een rechtsvordering tot nakoming na onbepaalde tijd
 18. HR 100116 Beroep op 'kenbaarheidsvereiste' bij wederzijdse dwaling is een bevrijdend verweer
 19. Rb Rotterdam 091215 vaststellingsovereenkomst niet vernietigbaar wegens misbruik van omstandigheden
 20. Hof 's-Hertogenbosch 080915 advocaat is bevoegd namens slachtoffer rechtshandelingen aan te gaan; door aanvaarding aanbod ziekenhuis is vso tot stand gekomen
 21. HR 090115 vso mag alleen strijdig met dwingend recht zijn als hij strekt ter beëindiging geschil, en dus niet strekt ter voorkoming daarvan
 22. Rb Overijssel 091214 KG: relatiebeding in vaststellingsovereenkomst, tot stand gekomen met bijstand van raadslieden, niet onbillijk
 23. Rb Amsterdam 260214 vliegramp Faro; geen dwaling mbt vaststellingsovereenkomsten met Martinair
 24. Rb Arnhem 221112 ook mondelinge of per email tot stand gekomen overeenstemming bindt partijen; vso niet vernietigbaar; verzoek afgewezen
 25. Rb Limburg 220114 vaststellingsovereenkomst niet tot stand gekomen
 26. Rb Amsterdam 210513 vernietiging vso; betaling € 65.000,00 aan verkwistend slachtoffer onrechtmatig; telt niet mee bij bevoorschotting
 27. Hof 's-Hertogenbosch 160413 vso mbt rechtsbijstandskn; beroep op dwaling, strijd goede zeden, onvoorziene-, en misbruik omstandigheden faalt
 28. Rb Oost-Brabant 270213 slachtoffer dient te bewijzen dat voldaan is aan voorwaarden voorbehoud in VSO; vorderingen afgewezen
 29. Vernietiging vso bij dwaling ook mogelijk bij niet rechtstreeks aan dwalende verstrekte onjuiste inlichting - mr. K. Teuben 07/02/13
 30. Rb Arnhem 241012 het bestaan van nadere afspraken ter vervanging van de vaststellingsovereenkomst is onvoldoende onderbouwd
 31. Rb 's-Gravenhage 170812 medische fout bij cystoscopie; ass. gebonden aan door toedoen van schaderegelaar tot stand gekomen overeenkomst
 32. Rb Amsterdam 150812 geen derdenwerking vso tussen benadeelde en ass. voor wat betreft hypothetisch carrièreverloop
 33. Rb Amsterdam 260712 vraag of vso (met voorbehoud) tot stand is gekomen valt niet binnen reikwijdte van de wet deelgeschillen
 34. Rb Middelburg 280911 geen letselzaak; door gestelde aanvullende voorwaarden is geen vso tot stand gekomen
 35. Rb Utrecht 211211 (geen letselschadezaak) Vaststellingsovereenkomst niet door bedrog tot stand gekomen
 36. Rb Utrecht 071211 enige overwegingen m.b.t. de vso in een niet-letsel zaak
 37. Gemeensch. Hof van Justitie 280111 wettelijk vertegenwoordiger (en vertegenwoordigde) gebonden aan vaststellingsovereenkomst, invloed bijstand van advocaat
 38. Rb Den Haag 040511 deelgeschil bevestigend beantwoording van vraag of tussen partijen vso tot stand is gekomen,
 39. Vaststellingsovereenkomst; uitleg en bewijslast; annotatie Bij HR 110909 LJN BI5915 door mr. Eric Diepraam
 40. Rb R.dam 070507 vs niet vernietigbaar mede vanwege desk bijstand bij totstandkoming
 41. Rb Den Bosch 120308 letsel na brand in schuur; advocaat niet bekend met door poolse cl gesloten vso
 42. Rb R'dam 311007 datum medische fout; gebondenheid aan deskundigenbericht; vaststellingsovereenkomst
 43. Hof Den Bosch 130606 eenzijdig terugkomen op vaststellingsovereenkomst (geschil over waarde auto)

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies