Zoeken

Inloggen

Omkeringsregel vestigingsfase

Omkeringsregel vestigingsfase

In deze categorie vindt u uitspraken over de toepassing van de omkeringsregel. Voor de toepassing van de omkeringsregel in medische zaken en in verkeerszaken verwijzen wij graag naar de desbetreffende categorie onder medisch en verkeer Ook bij werkgeversaansprakelijkheid komt een "arbeidsrechtelijke" omkeringsregel in beeld. Zie daartoe: werkgeversaansprakelijkheid

Meer artikelen...

 1. GHARL 290920 val elektrisch fietser vanwege groef met hoogteverschil tussen tegels; omkeringsregel van toepassing
 2. HR 100120 regres; aansprakelijkheid producent voor brand ontstaan in soldeermachine; toepassing omkeringsregel
 3. HR 060418 annotatie op cassatieblog.nl, Arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij asbestblootstelling en mesothelioom
 4. HR 060418 mesothelioom wn; geen omkeringsregel indien verband tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is
 5. Rb Midden-Nederland 181017 schouderletsel na versjouwen tafel; omkeringsregel beroepsziekten nvt; schending zorgplicht en letsel onvoldoende onderbouwd
 6. HR 131017 81 RO, advisering advocaat; 50% kans op een gunstiger resultaat; geen toepassing omkeringsregel
 7. Hof Amsterdam 040417 burnout door werkomstandigheden; geen toepassing omkeringsregel; wn-er toegelaten tot bewijs tzv klagen over overbelasting
 8. Hof Den Bosch 250417 Causaal verband seksueel misbruik en schade. omkeringsregel, invloed predispositie
 9. Hof Den Haag 251016 astma rioolbeheerder; onvoldoende bepaald verband tussen astma en werkzaamheden; geen toepassing omkeringsregel
 10. Rb Amsterdam 260516 geen eigen schuld voor inhalende motorrijder, toepassing omkeringsregel naar aanleiding van middelengebruik
 11. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 170216 verkeersongeval; alcohol- en medicijngebruik; toepassing omkeringsregel
 12. Hof 's-Hertogenbosch 190116 schending van art 3 Arbowet tav psychosociale werkbelasting wn-er; toepassing omkeringsregel
 13. Rb Gelderland 220415 vertraging behandeling meningitis door (ontslag uit zkh) en ontbreken ontslaginstructies; csqn-verband staat vast; geen plaats voor omkeringsregel
 14. Rb Oost-NL 160113 gehoorverlies kind na besmetting PA-bacterie na zwemmen op camping; omkeringsregel niet van toepassing; algemene veiligheidsnorm
 15. Hof Arnhem-Leeuwarden 310315 voor geslaagd beroep op omkeringsregel moet vaststaan dat PA-bacterie in zwemwater aanwezig was; deskundigenonderzoek noodzakelijk
 16. Rb Noord-Holland 220115 psychisch letsel na vermenging behandelrelatie psychiater met professionele en persoonlijke relatie; omkeringsregel toegepast
 17. Rb Amsterdam 041214 achtervolgende politieauto rijdt overstekende alcohol-houdende fietser aan; omkeringsregel tav toedracht; fietser slaagt niet in bewijs
 18. Hof 's-Hertogenbosch 160914 geen bewijs blootstelling gevaarlijke stof; geen plaats voor omkeringsregel; causaal verband te onzeker en te onbepaald
 19. Rb Rotterdam 270814 epilepsie na mishandeling ambtenaar; geen toepassing omkeringsregel
 20. Rb Midden-NL 030314 RSI productiemedewerker; voor beroep op arbeidsrechtelijke omkeringsregel is verband met werk te onzeker en te onbepaald
 21. Rb Den Haag 050813 ontbreken blaasbel; omkeringsregel; nog niet duidelijk of het gevaar zich ook verwezenlijkt heeft
 22. Rb Amsterdam 260613 slagboom daalt op hoofd motorsurveillant; aansprakelijkheid na toepassing omkeringregel
 23. Hof Arnhem-Leeuwarden 020413 ongeval met verticuteermachine, geen omkeringsregel, gebreken terzake zien niet op specifieke gevaar
 24. HR 141212 hersenbeschadiging bij ttv verkeersongeval nog ongeboren kind; geen omkeringsregel; specifieke gevaar heeft zich niet verwezenlijkt
 25. Rb Zwolle 150212 knieletsel in kermisattractie; slachtoffer moet bevestigingfout en causaal verband bewijzen; geen omkeringsregel
 26. Hof 's-Gravenhage 270312 val van trap door oververmoeidheid; Arbeidstijdenwet niet ter bescherming tegen een specifiek gevaar, omkeringsregel niet van toepassing
 27. Rb Utrecht 150212 De norm van artikel 46 Advocatenwet is een algemene zorgvuldigheidsnorm, zodat geen sprake is van toepassing van de omkeringsregel
 28. Rb Almelo 211211 geen letsel; keuring elektraverdeelinstalatie onvoldoende, omkeringsregel van toepassing t.z.v. causaal verband met brand
 29. Rb Roermond 310809 omkeringsregel van toepassing bij beoordeling schade na beroepsfout notaris
 30. Hof A.dam 260110 omkeringsregel van toepassing bij val op pas gedweilde plavuizenvloer zonder afdoende maatregelen tegen uitglijden
 31. Rb Utrecht 281009 RSI; geen omkeringsregel van toepassing,
 32. Rb Roermond, 100309 en 111010 RSI, Omkeringsregel van toepassing,
 33. Hof Den Haag 200710 rugletsel na tillen zware oven, omkeringsregel van toepassing, invloed pre-dispositie
 34. Hof A.dam 290610 val over sproeinstallatie, omkeringsregel niet van toepassing
 35. Hof Den Bosch 200710 omkeringsregel bij onderuit gaan motorrijder over met olie besmeurd wegdek
 36. The reversal of the burden of proof in the Principles of European Tort Law A comparison with Dutch tort law and civil procedure rules.
 37. Rb Den Haag 061009 KG, aansprakelijkheid huisarts ondanks onvolledige verslaglegging geen omkeringsregel
 38. Rb Zwolle 220409 toepassing omkeringsregel bij aansprakelijkheid voor sport en spel op school
 39. HR 191208 fietst komt ten val over richel in weg, omkeringsregel van toepassing
 40. Hof Leeuwarden 191207 omkeringsregel schending informatieverplichting t.a.v. exper. behandelingen
 41. Hof Den Haag 181207 omkeringsregel n.v.t.; beschermende maatregelen en kans op suïcidepoging
 42. HR 071207 te late keizersnede, omkeringsregel van toepassing
 43. Hoge Raad 130707 na onbeschermd plaatsen van geiser ontstaat brand in slaapkamer; omkeringsregel vt.
 44. Hoge Raad 131006 aansprakelijkheid accountant; geen omkeringsregel
 45. Hof Amsterdam 020306: (tangverlossing; toepassing omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid)
 46. Rb Zwolle, 120406 (omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid, verband met deskundigenbericht
 47. HR 070406 Omkeringsregel bij besmette zaauien

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies