Zoeken

Inloggen

Causaal verband algemeen

Causaal verband algemeen

Meer artikelen...

 1. HR 150319 geen letsel, besluitaansprakelijkheid. Maatstaf voor condicio sine qua non-verband tussen onrechtmatig besluit en gestelde schade
 2. RBLIM 200219 ass. vordert te bepalen dat de schade met € 7.500,00 wel is voldaan; SO vordert deskundigenbericht; desk. bericht toegewezen
 3. RBMNE 221118 SPW-er aangevallen door bewoners, psychiater wordt ter comparitie uitgenodigd voor nadere toelichting op gestelde "aggravatie"
 4. Masterscriptie R.J. Petersen 110718 Schadebegroting in het letselschadetraject: Een analyse naar vraag 2c van de “IWMD Vraagstelling"
 5. RBGEL 110718 dagvaarding SO, verklaring voor recht: € 30.000,00 dekt de schade
 6. RBGEL 040718 procedure tegen SO; SO werkt niet mee aan deskundigenbericht; geen causaal verband vast te stellen
 7. RBMNE 110418 predispositie; uitblijven van herstel niet toe te rekenen aan eiseres, geen beperking van de looptijd
 8. RBMNE 250418 pijnsyndroom knie, contusie schouder, geen crps, geen oordeel over c.v. en voorschot, aanwijzing psychiater
 9. Rb Limburg 061217 rugklachten zonder medisch objectieve afwijking; toepassing plausibiliteitscriterium
 10. Rb Amsterdam 220118 cv tussen ongeval en schedelhersenletsel, migraineklachten en somatisch symptoomstoornis aangenomen, tussen ongeval en cognitieve klachten niet
 11. Rb Gelderland 020817 gedaagde maakt geen keuze uit door rb genoemde alternatieven; causaal verband aangenomen
 12. HR 080917 vijf verkeersongevallen; benadeelde blijft in gebreke tzv stelplicht; art 81 lid 1 RO
 13. Hof Den Haag 290817 whiplash; causaal verband tussen psychische klachten, ongeval en wijze van bevoorschotting en houding ass. afgewezen
 14. Rb Gelderland 150317 Rb suggereert benoeming verzekeringsgeneeskundige niet opportuun zolang causaal verband nog niet vaststaat
 15. Rb Noord-Holland 290216 causaal verband tussen ongeval en val van trap t.g.v. medicijngebruik na ongeval
 16. Hof Den Bosch 210317 Verband tussen decompensatie en hersenletsel? Nieuw deskundigenbericht niet opportuun
 17. Hof Arnhem-Leeuwarden 280217 in afwijking van deelgeschil: causaal verband tussen rugklachten en ongeval blijkt onvoldoende uit deskundigenrapport
 18. GEA Curaçao 201216 Dubbele beenamputatie na ongeval. Eiseres al lange tijd bekend met diabetes type 2. Causaliteit niet bewezen.
 19. HR 100217 Annotatie op cassatieblog.nl door Juliette Fluttert: Drie lessen van de Hoge Raad over toerekening van schade (art. 6:98 BW)
 20. Hof Arnhem-Leeuwarden 070317 Jongen van 11 hardhandig uit bus gezet door begeleider. Deskundigenonderzoek. Causaal verband niet bewezen
 21. Rb Overijssel 281216 Elektrocutieongeval op werk; beperkingen, klachten en arbeidsongeschiktheid plausibel
 22. Hof Den Bosch 201216 Causaal verband tussen val van dak en val van paard 2 1/2 jaar eerder? volgt bewijsopdracht
 23. Rb Noord-Nederland 051016 Aardbevingsschade. Bewijsvermoeden dat beschadigingen het gevolg zijn van aardbevingen
 24. Rb Midden-Nederland 270716 causaal verband blijkt onvoldoende duidelijk uit de rapportages v neuroloog en orthopeed
 25. GEA Curaçao 300616 KG: hartinfarct na niet toedienen antistollingsmedicijn; causaal verband voorshands aangenomen
 26. Hof Arnhem-Leeuwarden 120716 val in badkamer twee jaar na aanrijding; tzv beoordeling causaliteit zijn expertises verzekeringsarts en arbeidsdeskundige nodig; eerst comparitie
 27. Rb Rotterdam 270516 meerdere auto-ongevallen en val uit lift; voor vaststellen causaal verband is deskundigenbericht noodzakelijk
 28. Hof Arnhem-Leeuwarden 240516 peesschedeontsteking; wg-er is, na deskundigenbericht, niet geslaagd in leveren tegenbewijs tegen vermoeden causaal verband
 29. Hof 's-Hertogenbosch 170516 neuropathie na ongeval met graafmachine in 1997; na deskundigenberichten VA en AD geen causaal verband schade
 30. Hof 's-Hertogenbosch 170516 vijf verkeersongevallen; Hof gelast (o.m.) inbrenging patientenkaart en volledig UWV-dossier; benadeelde blijft in gebreke; niet voldaan aan stelplicht
 31. Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 130416 rugletsel barmedewerker; ondanks rapportage partijdeskundige tzv causaliteit schending zorgplicht wg-er
 32. Rb Noord-Holland 251115 schouderklachten naaister; arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing; niet geslaagd in stelplicht tzv causaal verband
 33. HR 040316 dwarsleasie doordat cabine truck vooroverklapt; art. 81 RO, uitleg dictum arrest hof tzv causaal verband
 34. Hof 's-Hertogenbosch 221215 Dystrofie wordt toegerekend, ook al zou deze voortkomen uit een persoonlijke pré-dispositie
 35. HR 271115 oordeel Hof dat slachtoffer voor 55 jarige leeftijd op eenzelfde wijze zou hebben gereageerd op een life-event onvoldoende gemotiveerd (2)
 36. Rb Gelderland 010715 verergering pre-existente rugklachten gedurende anderhalf jaar in causaal verband met verstappen
 37. Rb Gelderland 230315 afwijking van voor beroepsgroep deskundige geldende richtlijn voldoende gemotiveerd; causaal verband hernia en bedrijfsongeval aangenomen
 38. PIV-Bulletin 2015-1 Causaliteit sneller dan uw ‘Hart lief’ is – HR 3 oktober 2014 - Brunner update by Hartlief door mr. J. Halilovic
 39. Rb Oost-Brabant 120215 kneuzingen na aanrijding; inmiddels overleden slachtoffer was niet bereid een medische expertise te ondergaan; geen causaal verband
 40. Rb Midden-NL 210115 schending fatsoensnorm leidt tot terughoudende toerekening, ontslag en gebrekkige re-integratie tot ruimere toerekening
 41. Rb Noord-Holland 041213 schade vanwege arbeidsongeschikt door psychische reactie op beroepsfout advocaat; niet toerekenbaar
 42. Hof Arnhem-Leeuwarden 181114 dwarsleasie doordat cabine truck vooroverklapt; producent aansprakelijk; beoordeling causaal verband in schadestaatprocedure
 43. Rb Oost-Brabant 261114 volledige aansprakelijkheid voor amputatie onderbeen na niet maken röntgenfoto bij verwijdering gips
 44. Rb Overijssel 170914 klachten neurologisch geen reëel en aannemelijk gevolg ongeval; nader psychiatrisch onderzoek, zoals geopperd door neuroloog, afgewezen
 45. HR 031014 val over deurmat thuis na eerder bedrijfsongeval waarbij wn-er gebroken tenen opliep; motivering hof mbt causaal verband is onbegrijpelijk
 46. Rb Limburg 130313 hond overlijdt na worsteling met andere honden; tegenstrijdige verklaringen dierenartsen; causaal verband niet aangenomen
 47. Rb Amsterdam 190614 causaal verband beperkingen en ongeval; verzoek deelgeschil afgewezen
 48. Rb Amsterdam 190614 oogletsel (en niet schouderletsel) oorzaak afkeuring voor opleiding
 49. Rb Amsterdam 270214 bewijsopdracht: is afkeuring voor opleiding gevolg van schouderproblemen of gevolg van oogletsel
 50. Rb Den Haag 180614 causaal verband SI-syndroom en arbeidsongeval aangenomen na eenzijdige expertise
 51. Rb Amsterdam 210514 schouderletsel opgelopen bij uitlaten hond wg-er; doorbreking aansprakelijkheid door hartinfarct; beoordeling schadeposten
 52. Rb Oost-Brabant 110614 mishandeling 17-jarige; psychisch letsel in overwegende mate gevolg mishandeling; causaal verband aangenomen
 53. PIV-bullletin 2014-1; Zwolsche Algemeene/De Greef II - door mr. M.S.E. van Beurden
 54. Rb Arnhem 051012 obv psychiatrisch deskundigenrapport in conceptfase kan causaal verband nog niet vastgesteld worden
 55. Causaliteit in letselschadezaken – 7e RuG Letselschadecongres … door mr. A. Kolder in PIV 2013-6
 56. Rb Gelderland 071113 rugklachten na ongeval; medisch causaal verband niet, juridisch causaal verband wél aangenomen
 57. Rb 's-Hertogenbosch 011211 causaal verband hondenbeet op werk en ontstaan eczeem niet aangetoond, oorzaak vertraging genezing staat evenmin vast
 58. Hof 's-Hertogenbosch 180613 val over deurmat thuis niet toegerekend aan eerder bedrijfsongeval waarbij wn-er gebroken tenen opliep
 59. Het vaststellen van letsel (II) mr's Lauxterman en Volker, Piv-Bulletin 2013-3
 60. Rb Overijssel 100413 psychiatrisch deskundigenbericht; geen causaal verband somatoforme stoornis en ongeval
 61. Rb 's-Gravenhage 120313 geen causaal verband tussen psychische klachten en inhalatie-incident met anti-rain-spray
 62. Rb Arnhem 160113 bewijslevering rugklachten direct na ongeval niet geslaagd; causaal verband rugklachten niet vast komen te staan
 63. Rb Maastricht 050912 delay bij vaststelling caudasyndroom; causaal verband aangenomen.
 64. Rb Arnhem 120912 achteropaanrijding niet bepalende factor voor beloop van degeneratieve aandoeningen; rolverwijzing over moment uiting van rugklachten
 65. Rb Arnhem 300512 causaal verband onderbroken door spierziekte SMA type II; klachten zouden zich zonder ongeval hebben gemanifesteerd
 66. Rb Amsterdam 110412 val van dak doorbreekt causaal verband; vergelijkbare calamiteit; zou vergelijkbare (mentale) schade hebben veroorzaakt
 67. Rb Arnhem 270411 rugklachten na achteropaanrijding bij degeneratieve verschijnselen; rb heeft na twee expertises behoefte aan aanvullend deskundigenbericht
 68. Rb Haarlem 020211 geen doorkruising causaal verband door onjuiste behandeling, 45% eigen schuld vanwege ontrekken aan behandeling
 69. Rb R.dam 241110 politie volhardt bij aanwijzing verkeerde vindplaats lichaam dochter; schadeclaim stuit (deels) af op ontbrekend causaal verband
 70. Hof Den Bosch 021110 Hof wijst causaal verband af bij gezondheidsklachten (Multiple Chemical Sensitivity, afgekort MCS) na impregneren woning
 71. Hof Den Bosch 191010 voetletsel; criterium "aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven" niet van toepassing bij concreet objectiveerbaar letsel.
 72. Rb Arnhem 210410 oogletsel; omkeringsregel, predispositie, omdat alle schadeposten samenhangen met onverklaarde pijnklachten worden slechts kosten van eenogigen verzekering toegewezen
 73. HR 271109 81 RO ja maar verweer leidt tot bewijslast bij degene die ja maar zegt
 74. HR 250408 geen grond om toerekening bij kwalitatieve aanspr. anders te behandelen
 75. Hof Den Haag 170209 wn-er slaag er niet in te bewijzen dat hij als gevolg van ongeval letsel heeft
 76. Hof Den Haag 230908 ongeval 1984; invloed predispositie, iatrogene schade en beleving procedure
 77. Hof Den Bosch 130508 onjuiste informatie over medische voorgeschiedenis,criterium HR 080601 nvt
 78. Mr. L Bleij; Strikte causaliteit in de verzekeringsovereenkomst (Wettelijke regels en bewijslast ...
 79. Hof Den Bosch 010408 vraag of rugklachten (HNP) door val van trap zijn veroorzaakt
 80. Hof Den Bosch 060508 wg-er aansprakelijk voor angst, na asbestblootstelling, invloed pre-dispositie
 81. Juridisch causaal verband en toerekening: voorzienbaarheid bij toerekening van schade
 82. Rb Den Bosch 090408 klachten hoofdz. vanwege relatieproblemen; geen psychische stoornis agv ongeval
 83. Hof Den Haag 080408 kg; rugklachten en depressie; waardering neurologische en psy. expertise
 84. Hof Arnhem 180308 causaal verband tussen gehoorbeschadiging en werkzaamheden voor symfonieorkest
 85. Hof Den Bosch 190208 machine-operator krijgt robotarm tegen hoofd; c.v. onvoldoende aannemelijk
 86. Hof Den Bosch 111207 eenzijdige expertise voldoende bewijs voor causaal verband ongeval en letsel
 87. Rb Zutphen 191207 fietsongeval; hoe lang had eiser nog als tennisleraar kunnen werken?
 88. Rb Arnhem 160108 naar huidige stand wetenschap geen causaal verband trauma en myelitis transversa
 89. Hof Den Bosch 080108 carpaal tunnel syndroom, nek- en schouderklachten a.g.v. werk als codrice?
 90. Hof Den Haag 071107 causaal verband tussen beroepsfout advocaat en schade bij echtscheiding?
 91. HR 091107 art. 81 RO; whiplash; geen causaal verband tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid
 92. Rb Leeuwarden 240807 geen causaal verband tussen arbeidsongeval en lichamelijke klachten eiseres
 93. Rb Den Haag 100707 causaal verband tussen tekortschieten gynaecoloog en schade agv zwangerschap
 94. Rb Den Bosch 250707 eiseres voldoet niet aan stelplicht causaal verband tussen ongeval en klachten/b
 95. Rb Groningen 140207 zenuwletsel bij baby; causaal verband laat zich niet vaststellen
 96. Rb Maastricht 160407 ziekte ontstaan door blootstelling aan asbest voorshands aannemelijk
 97. Hof Arnhem 070307 hovenier die ook zonder ongeval zijn bedrijf zou hebben gestaakt vanwege kniekl.
 98. Hof Arnhem 270207 mesothelioom veroorzaakt door asbest van Eternit
 99. HR 090207 causaliteitsverweer terzake van vuistslag en overlijden en letselschade agv val daarna
 100. HR 201006 geen causaal verb. tekortkomingen in info.verplichting en schade; concl. Spier
 101. Rb Den Bosch 111006 persoonlijkheid verhindert duurzaam werkzaam zijn op lager streefniveau
 102. Rb Middelburg 270906 causaal verband bestreden ivm zwaar overgewicht; predispositieleer
 103. Rb A.dam, 230806 de objectieve vaststeling dat klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld voorgewend
 104. Hof Den Bosch 210306 diverse overwegingen n.a.v. deskundigenbericht
 105. Hof den Bosch 210306 bewijslast van letsel en oorzakelijk verband met ongeval rust op slachtoffer

Subcategorieën

Deze website maakt gebruik van cookies