Zoeken

Inloggen

Vraagstelling psychiater

Vraagstelling psychiater

Meer artikelen...

 1. RBGEL 270722 psychisch letsel na asbestblootstelling; benoeming orthopeed en psychiater ihb tzv niet aan blootstellingen gerelateerde beperkingen (2)
 2. RBMNE 220622 whiplash; Delta V 5, Rb oordeelt o.b.v. rapportage psychiater dat gestelde ptss, somatisch- symptoomstoornis, depressieve stoornis en paniekstoornis niet gerelateerd is aan ongeval 2.
 3. RBROT 170522 KG; voorschot € 50.000,00 toegewezen na concept-rapp. psychiater; eiser dient stukken ter beschikking te stellen (2)
 4. RBROT 040322 voorlopig deskundigenonderzoek psychiater toegewezen
 5. RBGEL 060422 Psychisch letsel na asbestblootstelling; aanvullend desk. bericht orthopeed en psychiater ihb tzv niet aan blootstellingen gerelateerde beperkingen (2)
 6. RBOBR 180122 ass. niet gebonden aan een psychiatrisch deskundigenrapport uit OI-zaak, doch tekortkomingen kunnen worden hersteld (2)
 7. RBROT 261121 partijen gebonden aan psychiatrische expertise, ondanks verklaringen ex-partner en stiefzonen (2)
 8. RBNHO 191121 Whiplash; desk.bericht neuropsychologisch en psychiatrisch; voor psychiatrische expertise geen IWMD, maar alternatieve vraagstelling
 9. RBAMS 290721 VDO psychiater, mede ter beoordeling mogelijke conversiestoornis; IWMD vraagstelling met toevoeging op 1h en SIMS
 10. RBDHA 181220 gebonden aan rapporten NOC; afwijzing nieuwe orthopeed; toewijzing benoeming psychiater; online onderzoek (2)
 11. RBNHO 040321 vraagstelling psychiater, niet cf IWMD, tzv PTSS vanwege behandeling van een patiente en gesprek daarover met leidinggevenden;
 12. RBMNE 280121 deskundigenbericht vanwege mogelijke fout bij psychiatrische behandeling suicidale patient; voorschot 50/50, cf GOMA (3)
 13. RBNHO 070121 Benoeming nieuwe deskundige; vraagstelling tzv onterechte aanduiding van verzoekster als een jongetje vlak na de geboorte
 14. RBLIM 050820 rb gelast aanvullend deskundigenbericht tzv niet door psychiater beantwoorde vragen
 15. RBDHA 100320 moeder en 2 volwassen zonen hebben overlast van bovenburen; psychiatrisch onderzoek adhv IWMD vraagstelling
 16. RBLIM 180719 rb benoemd psychiater, aansluitend vza en daarop aansluitend arbeidsdeskundige, vraagstelling psychiater
 17. RBLIM 240719 misbruik op jonge leeftijd; benoeming psychiater; aangepaste IWMD-vraagstelling
 18. GHARL 090419 partijverklaring tzv klachten is uitgangspunt voor bewijslevering; ondersteuning gezocht in bevindingen en verklaringen van derden; volgt benoeming psychiater
 19. RBMNE 200716 benoeming psychiater tzv psychische gevolgen verkeersongeval; vraagstelling cf IWMD, voorschot ten laste van ass.
 20. GHARL 180918 shockschade 7 jarige jongen die zijn moeder om het leven gebracht aantrof, vraagstelling deskundigenonderzoek
 21. RBROT 090418 vraagstelling IWMD met wijzigingen; vanwege niet voortzetten EMDR
 22. Hof Den Bosch 290817 wn-er krijgt smeltspat in oog bij (schoon)werkzaamheden oven; wg-er aansprakelijk voor visusklachten; benoeming deskundige voor causaal verband hoofdpijnklachten
 23. Hof 's-Hertogenbosch 110417 Deskundige dient beschikking te krijgen over door ziekenhuis ingebrachte brief van (MA?) arts die geen (eigen) onderzoek heeft verricht en geen contact met betrokkene heeft gehad
 24. Hof 's-Hertogenbosch 270916 psychische klachten bij arbeidsconflict; voornemen om deskundige gespecialiseerd in medisch-biologische aspecten van psychotrauma te benoemen; vraagstelling obv IWMD
 25. Hof 's-Hertogenbosch 080909 whiplash; benoeming psychiater en vraagstelling IWMD met wijziging
 26. Rb Overijssel 180215 eiseres heeft zichzelf letsel toegebracht tijdens verblijf in zorginstelling; rb houdt vast aan vraagstelling psychiater
 27. Hof 's-Hertogenbosch 090413 PTSS moeder na overlijden kind bij bevalling; vraagstelling
 28. Hof 's-Hertogenbosch 150414 mishandeling; deskundigenbenoeming orthopedisch chirurg en psychiater; IWMD-vraagstelling met extra vragen psychiater
 29. Rb Zutphen 140312 PTSS na seksueel misbruik; vraagstelling psychiatrisch deskundigenbericht; IWMD met aanvulling
 30. Rb Amsterdam 180913 aansprakelijkheid psychiatrische instelling na zelfverbranding; vraagstelling
 31. Rb Rotterdam 260406 vraagstelling voor epileptilogisch, neurologisch en psychiatrisch onderzoek
 32. Rb Den Bosch 240205 OPS? Vraagstelling voor deskundigen
 33. Rb Gelderland 100413 arbeidsongeschiktheid; psychiatrisch deskundigenbericht gelast; vraagstelling
 34. Hof 's-Hertogenbosch 020413 burn-out administrateur; vraagstelling psychiatrische expertise
 35. Hof 's-Hertogenbosch 190612 PTSS moeder overlijden kind bij bevalling; na diagnose PTSS, had behandeling door psychiater verwacht mogen worden; vraagstelling
 36. Hof A.dam 110111 korte vraagstelling voor psychiatrische expertise
 37. Rb Almelo 120908 dskbericht door revalidatiearts af- en psychiater toe-gewezen; dubbele vraagstelling
 38. Rb Almelo 020305 vraagstelling bij verdenking van aggravatie

Deze website maakt gebruik van cookies